Kategoriler: Pratik Bilgiler

Asgari Ücret 2021

2021 asgari ücret açıklanmamıştır. Açıklandığı anda aynı link üzerinden takip edilebilecektir.

Asgari Ücret ;  özel firmaların çalışanlarına ödemesi gereken en düşük tutar olarak açıklanabilir. Firmalar asgari ücret üzerinde ödeme yapmakta serbesttir ancak asgari ücret tutarın altında ödeme yapması yasaktır.

Asgari Ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı üzerine ve tespit edeceği üyelerin birinin başkanlığında en az 10 üye ile toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile belirlenir.  Bu komisyon işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşur. Kararlar üye oyların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf üstün kabul edilir. Asgari ücret tespit komisyonunun kararların kesindir ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer..

2021 yılı Asgari Ücret Net Asgari geçim indirimi Dahil xxx TL – Brüt xx TL dir

ASGARİ ÜCRET 2021
ASGARİ ÜCRETxx TL
GÜN30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRETxx TL
AYLIK BRÜT ÜCRETxx TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 )xx TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 )xx TL
GELİR VERGİSİ MATRAHIxx TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 )xx TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 )xx TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMIxx TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ )xx TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) xx TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL )xx TL

2021 Yılında Çalışanın AGİ ( Asgari Geçim İndirimi ) Tutarı

Asgari Geçim İndirimi, Devletin bir çalışanın bekar, evli, çocuklu, eşinin çalışıp çalışmadığı gibi durumlarına bakarak çalışanın ödediği gelir vergisinin bir kısmının çalışana geri iade edilmesidir.

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) tutarları yılın ilk yarısı için geçerli olan Asgari Ücret tutarı üzerinden hesaplanarak tüm yıl için uygulanmaktadır. Bu yüzden iki durumla karşılaşılır.

 • 1- 2021 yılında ikinci dönemde asgari ücret tutarı değişse dahi Asgari geçim indirimi tutarları yılın ikinci yarısında değişmemektedir.
 • 2- Asgari ücret maaş alan bekar bir çalışanla, 10.000 TL maaş alan bekar bir çalışanın asgari geçim indirim tutarları aynıdır.

Dikkat

 • Eşlerden ikisininde ücretli çalışması durumunda asgari geçim indirimi sadece  çocukların sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşe ödenecektir.
 • Raporu ve izinli günlerde işçiye ücret ödenmesi durumunda asgari geçim indiriminden faydalanılabilir.
 • Ücretsiz izinli olunulan dönemlerde asgari geçim indiriminden faydalanılmaz.
 • Boşananların asgari geçim indiriminin hesaplanmasında nafaka sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.
 • Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilir.
 • Asgari geçim indirimi kişinin gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır.

Asgari geçim indirimi tutarları kişinin bekar, evli, çocuklu olup olmamasına farklılık göstermektedir.

Buna göre çalışanların 2021 asgari geçim indirimi tutarları

AŞAĞIDAKİ YER ALAN TUTARLAR GÜNCELLENMEMİŞTİR.

Bekar Çalışan XX TL
Evli ve Eşi ÇalışanXXTL
Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk SahibiXX TL
Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk SahibiXX TL
Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk SahibiXX TL
Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk SahibiXX TL
Evli ve Eşi ÇalışmayanXX TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk SahibiXX TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk SahibiXX TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk SahibiXX TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk SahibiXX TL

2021 Yılında Çalışanın Eline Geçecek AGİ ( Asgari Geçim İndirimi ) Dahil Asgari Ücret Tutarı

Aşağıdaki tablo çalışanın eline geçecek 2021 Asgari Geçim İndirimi dahil asgari ücret tutarlarını yer almaktadır.

Bekar ÇalışanXX TL
Evli ve Eşi ÇalışanXX TL
Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk SahibiXX TL
Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk SahibiXX TL
Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk SahibiXX TL
Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk SahibiXX TL
Evli ve Eşi ÇalışmayanXX TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk SahibiXX TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk SahibiXX TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk SahibiXX TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk SahibiXX TL

2021 ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ÇALIŞANLARIN DURUMLARINA GÖRE MAAŞ HESAPLAMALARI

İşveren, işçinin medeni durumuna göre aşağıdaki belirlenen tutarları ödemek zorundadır.

Bu tutarların ödenmemesi durumunda işçi iş sözleşmesini fesih edip tazminatını alarak işten ayrılabilir.

2021 Asgari Ücret – Bekar

Bekar çalışanların 2021 asgari ücret tutarı asgari geçim indirimi hariç
XX TL’dir. Bu tutara XX TL asgari geçim indirimi’ de dahil edilip XX TL ödenmesi gerekir.

ASGARİ ÜCRET 2021
ASGARİ ÜCRETXX TL
GÜN30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRETXX TL
AYLIK BRÜT ÜCRETXX TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 )XX TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 )XX TL
GELİR VERGİSİ MATRAHIXX TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 )XX TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 )XX TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMIXX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ )XX TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz)XX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL )XX TL


2021 Asgari Ücret – Evli Eşi Çalışan

Evli çalışanların 2021 asgari ücret tutarı asgari geçim indirimi hariç
XX TL’dir. Bu tutara XX TL asgari geçim indirimi’ de dahil edilip XX TL ödenmesi gerekir.

ASGARİ ÜCRET 2021
ASGARİ ÜCRETXX TL
GÜN30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRETXX TL
AYLIK BRÜT ÜCRETXX TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 )XX TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 )XX TL
GELİR VERGİSİ MATRAHIXX TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 )XX TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 )XX TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMIXX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ )XX TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz)XX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL )XX TL


2021 Asgari Ücret  – Evli Eşi Çalışan 1 Çocuk Sahibi

Evli eşi çalışan 1 çocuk sahibi çalışanların 2021 asgari ücret tutarı asgari geçim indirimi hariç
XX TL’dir. Bu tutara XX TL asgari geçim indirimi’ de dahil edilip XX TL ödenmesi gerekir.

ASGARİ ÜCRET 2021
ASGARİ ÜCRETXX TL
GÜN30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRETXX TL
AYLIK BRÜT ÜCRETXX TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 )XX TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 )XX TL
GELİR VERGİSİ MATRAHIXX TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 )XX TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 )XX TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMIXX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ )XX TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz)XX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL )XX TL


2021 Asgari Ücret – Evli Eşi Çalışan 2 Çocuk Sahibi

Evli eşi çalışan 2 çocuk sahibi çalışanların 2021 asgari ücret tutarı asgari geçim indirimi hariç
XX TL’dir. Bu tutara XX TL asgari geçim indirimi’ de dahil edilip XX TL ödenmesi gerekir.

ASGARİ ÜCRET 2021
ASGARİ ÜCRETXX TL
GÜN30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRETXX TL
AYLIK BRÜT ÜCRETXX TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 )XX TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 )XX TL
GELİR VERGİSİ MATRAHIXX TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 )XX TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 )XX TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMIXX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ )XX TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz)XX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL )XX TL

2021 Asgari Ücret – Evli Eşi Çalışan 3 Çocuk Sahibi

Evli eşi çalışan 3 çocuk sahibi çalışanların 2021 asgari ücret tutarı asgari geçim indirimi hariç
XX TL’dir. Bu tutara XX TL asgari geçim indirimi’ de dahil edilip XX TL ödenmesi gerekir.

ASGARİ ÜCRET 2021
ASGARİ ÜCRETXX TL
GÜN30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRETXX TL
AYLIK BRÜT ÜCRETXX TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 )XX TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 )XX TL
GELİR VERGİSİ MATRAHIXX TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 )XX TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 )XX TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMIXX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ )XX TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz)XX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL )XX TL

2021 Asgari Ücret – Evli Eş Çalışan 4 Çocuk Sahibi

Evli eşi çalışan 4 çocuk sahibi çalışanların 2021 asgari ücret tutarı asgari geçim indirimi hariç
XX TL’dir. Bu tutara XX TL asgari geçim indirimi’ de dahil edilip XX TL ödenmesi gerekir.

ASGARİ ÜCRET 2021
ASGARİ ÜCRETXX TL
GÜN30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRETXX TL
AYLIK BRÜT ÜCRETXX TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 )XX TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 )XX TL
GELİR VERGİSİ MATRAHIXX TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 )XX TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 )XX TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMIXX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ )XX TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz)XX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL )XX TL


2021 Asgari Ücret – Evli Eş Çalışmayan

Evli eşi çalışmayan çalışanların 2021 asgari ücret tutarı asgari geçim indirimi hariç
XX TL’dir. Bu tutara XX TL asgari geçim indirimi’ de dahil edilip XX TL ödenmesi gerekir.

ASGARİ ÜCRET 2021
ASGARİ ÜCRETXX TL
GÜN30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRETXX TL
AYLIK BRÜT ÜCRETXX TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 )XX TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 )XX TL
GELİR VERGİSİ MATRAHIXX TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 )XX TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 )XX TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMIXX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ )XX TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz)XX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL )XX TL


2021 Asgari Ücret – Evli Eş Çalışmayan 1 Çocuk Sahibi

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk sahibi çalışanların 2021 asgari ücret tutarı asgari geçim indirimi hariç
XX TL’dir. Bu tutara XX TL asgari geçim indirimi’ de dahil edilip XX TL ödenmesi gerekir.

ASGARİ ÜCRET 2021
ASGARİ ÜCRETXX TL
GÜN30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRETXX TL
AYLIK BRÜT ÜCRETXX TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 )XX TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 )XX TL
GELİR VERGİSİ MATRAHIXX TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 )XX TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 )XX TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMIXX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ )XX TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz)XX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL )XX TL


2021 Asgari Ücret – Evli Eş Çalışmayan 2 Çocuk Sahibi

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk sahibi çalışanların 2021 asgari ücret tutarı asgari geçim indirimi hariç
XX TL’dir. Bu tutara XX TL asgari geçim indirimi’ de dahil edilip XX TL ödenmesi gerekir.

ASGARİ ÜCRET 2021
ASGARİ ÜCRETXX TL
GÜN30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRETXX TL
AYLIK BRÜT ÜCRETXX TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 )XX TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 )XX TL
GELİR VERGİSİ MATRAHIXX TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 )XX TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 )XX TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMIXX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ )XX TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz)XX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL )XX TL


2021 Asgari Ücret – Evli Eş Çalışmayan 3 Çocuk Sahibi

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk sahibi çalışanların 2021 asgari ücret tutarı asgari geçim indirimi hariç
XX TL’dir. Bu tutara XX TL asgari geçim indirimi’ de dahil edilip XX TL ödenmesi gerekir.

ASGARİ ÜCRET 2021
ASGARİ ÜCRETXX TL
GÜN30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRETXX TL
AYLIK BRÜT ÜCRETXX TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 )XX TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 )XX TL
GELİR VERGİSİ MATRAHIXX TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 )XX TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 )XX TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMIXX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ )XX TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz)XX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL )XX TL


2021 Asgari Ücret – Evli Eş Çalışmayan 4 Çocuk Sahibi

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk sahibi çalışanların 2021 asgari ücret tutarı asgari geçim indirimi hariç
XX TL’dir. Bu tutara XX TL asgari geçim indirimi’ de dahil edilip XX TL ödenmesi gerekir.

ASGARİ ÜCRET 2021
ASGARİ ÜCRETXX TL
GÜN30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRETXX TL
AYLIK BRÜT ÜCRETXX TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 )XX TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 )XX TL
GELİR VERGİSİ MATRAHIXX TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 )XX TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 )XX TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMIXX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ )XX TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz)XX TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL )XX TL

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranları

İNDİRİME  ESAS
ORANIMEDENİ DURUMU
50,0%BEKAR
60,0%EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ
67,5%EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU
75,0%EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU
85,0%EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU
85,0%EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU
50,0%EŞİ ÇALIŞAN ÇOCUKSUZ
57,5%EŞİ ÇALIŞAN  1 ÇOCUKLU
65,0%EŞİ ÇALIŞAN  2 ÇOCUKLU
75,0%EŞİ ÇALIŞAN  3 ÇOCUKLU
80,0%EŞİ ÇALIŞAN  4 ÇOCUKLU
85,0%EŞİ ÇALIŞAN  5 ÇOCUKLU
85,0%EŞİ ÇALIŞAN  6 ÇOCUKLU

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;

 • Mükellefin kendisi için % 50’si
 • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u
 • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;  ilk iki çocuk için % 7,5  üçüncü çocuk için % 10 diğer çocuklar için % 5’idir.

Yasada yapılan açıklamalar gereği;

 • Çoçuk kapsamı; ücretlinin bakmakla yükümlü olduğu (nafaka yükümlülüğü bulunan veya evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellef ile birlikte oturanlar dahil), 18 yaşını doldurmamış, öğrenimine devam etmesi halinde 25 yaşını doldurmamış olanlar,
 • Eş kapsamı; aralarında yasal evlilik bağı bulunanlar , kişileri ifade etmektedir

Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile  gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın ( % 15 )  çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

DİKKAT !!  Asgari Geçim İndirimi oranı % 85 geçemez

Ayrıca AGİ asgari ücret üzerinden hesaplanır, örneğin bekar  5.000 TL maaş alan kişi ile  bekar asgari ücret maaş alan kişinin asgari geçim indirim tutarı aynıdır. ( Asgari geçim indirimi Asgari Ücret Üzerinden Hesaplandığı İçin )

Örneğin eşi çalışmayan 5 çocuklu bir kişinin Asgari Geçim İndirimi ; eşi için % 50,  birinci ve ikinci çocuk için toplam % 15 üçüncü çocuk için % 10 dört  çocuk için % 5 ve beşinci çocuk için  % 5 dir ve  buna göre toplam Asgari Geçim İndirimi oranı % 85 olur. Eğer bu kişinin 6 çocuğu olsaydı yine değişen bir durum söz konusu olmayacak Asgari Geçim İndirimi oranı % 85 olarak kalacaktı.

Oranlar şu şekilde bulunur

Örnek 1 

Ali bey şahıs brüt aylık ücret 3.000 TL ye  çalışmaktadır. Ali bey, evli eşi çalışmıyor ve çocukları yoktur. Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı nedir ?

Kendisi için % 50

Çalışmayan eşi için % 10

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı = % 60

Örnek 2 

Emre bey, aylık brüt asgari ücret olan 2.558,40 TL ye çalışmaktadır. Emre bey, evli eşi çalışıyor, 2 tane çocukları vardır. Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı nedir ?

 • Kendisi için % 50
 • Eşi çalıştığı için yok
 • 1.çocuk için % 7,5
 • 2.çocuk için % 7,5

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı = % 65

Oranı bulduktan sonra aşağıdaki formül yardımı ile  Asgari Geçim İndirimi tutarını kolaylıkla hesaplayabiliriz.

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Tutarı =  Asgari Brüt Ücret X  0.15 X Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı

Örnek 3

Kenan bey,  aylık brüt asgari ücret olan 2.558,40 TL ye çalışmaktadır. Kenan bey, evli eşi çalışmıyor, 2 tane çocukları vardır. Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) tutarı ne kadardır ?

Öncelikle oranı bulalım

 • Kendisi için % 50
 • çalışmayan eşi için % 10
 • 1.çocuk için % 7,5
 • 2.çocuk için % 7,5

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı = % 75

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Tutarı =  Asgari Brüt Ücret X  0.15 X Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı

AGİ Tutarı = 2.558,40 TL   X 0.15 X 0.75

AGİ 2019 ( Asgari geçim indirimi tutarı )= 287,82

Örnek 4

Onur bey, aylık brüt ücret 5.000 TL ya çalışmaktadır. Onur bey evli eşi çalışmıyor, 1 çocukları vardır. Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) tutarı ne kadardır ?

Öncelikle oranı bulalım

 • Kendisi için % 50
 • çalışmayan eşi için % 10
 • 1.çocuk için % 7,5

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı = % 67,5

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Tutarı =  Asgari Brüt Ücret X  0.15 X Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı

Brüt maaşı yüksek olsa dahi asgari geçim indirimi asgari ücret üzerinden hesaplanır.

AGİ 2019 ( Asgari geçim indirimi tutarı ) = 2.558,40 TL  X 0.15 X 67,5

AGİ 2019 ( Asgari geçim indirimi tutarı )  = 259,04 TL

Son güncelleme 3 Aralık 2020 13:00

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı Form Ba – Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku

1 saat Önce

2021 Yılı Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku

1 saat Önce

2021 Yılı Fatura Kullanma Mecburiyeti, 2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı,

2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan  Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku

1 saat Önce

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

2 gün Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

2 gün Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

1 hafta Önce