Kategoriler: Genel

Amortisman

Amortisman, duran varlıkların , aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade etmektedir.

İşletmeler kullanmak üzere aldığı maddi duran varlıkları normal şartlarda bir yıldan daha uzun sürelerde kullanırlar. Bu nedenle, maddi duran varlıkların ekonomik ömrü boyunca gider yazılması gerekir. Böyle yapılarak maddi duran varlık kullanıldığı muhasebe dönemlerine dağıtılarak gider yazılmış olur ve muhasebenin dönemsellik kavramı yerine getirilir.

Maddi duran varlıklara örnek verecek olursak : Gayrimenkul, Taşıt, Alet, Edevat, Demirbaş, Yol,  Sinema filmleri vb.

NOT : Boş arza ve araziler amortismana tabi değildir.

Amortisman Ayırma Şartları

  • İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması
  • Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması
  • Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması
  • İktisadi kıymetin değerinin 880 TL’yi (2015 yılı için) aşması

Değeri ( 880 TL ) lirayı aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri ( 880 TL ) lirayı aşmayan alet,edavat,mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır

VUK’un  göre mükellefler, amortismana tabi iktisadi kıymetler için Maliye Bakanlığınca iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınarak tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden amortisman hesaplayacaklardır

=> Amortisman ayrılabilmesi için iktisadi kıymetin işletmenin aktifinde kayıtlı olması gerekir. İstisnası; başkasının arazisi üzerine dikilen reklam panoları için amortisman ayrılmasıdır.

=> Basit usule tabi mükellefler amortisman ayıramazlar. I. Sınıf tüccarlar, II. Sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı amortisman ayırabilir.

=> Azalan bakiyeler usulünü yalnızca bilanço esasına göre defter tutanlar seçebilirler.

=> Serbest meslek erbapları ve işletme hesabı esasına göre defter tutanlar, defterlerinin sol kısmına amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satış zararlarını, sağ kısmına satış karını yazarlar. Amortisman ile ilgili durumları defterlerinin boş bir sayfasında ayrı olarak gösterirler.

Son güncelleme 8 Şubat 2019 14:52

Paylaş

En Yeniler

İş Güvencesi Olmayan İşçiye Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesinden yararlanamayan işçilerin de hakları bulunuyor. İş Kanunu’nun sağladığı iş güvencesi haklarından yararlanamayan işçilerin en büyük güvencesini “kötü niyet… Devamını Oku

3 dakika Önce

Konkordato ve Kira Alacakları

İcra iflas yasasında yapılan düzenlemelerle, borçlarını yapılandırmakta güçlük çeken özel şahıs ve şirketler için iflasın ertelemesi müessesesine son verilmiş ve… Devamını Oku

7 dakika Önce

Özel Esaslara / Koda Girmeden Dava Açmak Mümkün Olacak!

Anayasa Mahkemesi 2017 yılında önemli bir karara imza atmıştı. Kararın Esas Sayısı 2017/24 ve Karar Numarası da 2017/112 idi. Bu… Devamını Oku

9 dakika Önce

İlave Ödeme İçin Dava Açabilirsiniz

Diş hekimiyim. Devlet memuru olarak 25 yıl hizmetimden sonra yaşı beklemek üzere istifa ettim.10 ay Bağ-Kur’lu olarak özel muayenehanemde çalıştım.… Devamını Oku

12 dakika Önce

Stajyer Öğrencide Püf Noktalara Dikkat

3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler, tamamlayıcı eğitim veya alan eğitimi… Devamını Oku

15 dakika Önce

SGK Tarafından Yapılan Mevzuat Değişiklikleri ve Işverene Getirilen Kolaylıklar

1- 7103 s. Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un (7103 sayılı Kanun) 69’uncu… Devamını Oku

51 dakika Önce