Kategoriler: Pratik Bilgiler

Aile ve Çocuk Yardımları ( Muafiyetler ) 2021

İşverenin çalışanlarına “Çocuk Zammı/Yardımı” ve “Aile Zammı/Yardımı” adı altında yaptığı yardımların her dönem devletçe belirlenen oranlarda SGK ve Gelir Vergi istisnaları bulunmaktadır.

Çocuk Yardımı, işverenin işçilerine kendi inisiyatifinde ödediği ya da iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesine dâhil olan hükümlerle ödemekten sorumlu olduğu yardımlardır. Adından da anlaşıldığı üzere işçinin çocuklarına karşılık verilir. İşveren ödediği bu yardımları, yaşları dikkate alınarak çocuk başına hesaplanan tutarlarda SGK ve vergi matrahından istisna edilmektedir.

Aile Yardımı da çocuk yardımı gibi zorunlu ödenen bir yardım değildir. Ancak iş sözleşmeleri ile hükümlere bağlanmışsa işverenin ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. İşverence işçiye aile yardımı adı altında ödenen yardımların SGK primlerinde istisnası bulunmasına rağmen gelir vergisi matrahından indirimi yalnızca memurlara ödenen yardımlar için geçerlidir. Özel sektör çalışanları için ödenen aile yardımları gelir vergisi matrahına dâhildir, herhangi bir gelir vergisi indirimi söz konusu değildir.

Sosyal Güvenlik Primleri İstisnası

Aile ve çocuk yardımları için istisna uygulanıp uygulanmayacağı 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Madde 80/3-b bendinde açıkça düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

“Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.” denilmiştir.

Buradan da anlaşılacağı üzere ilgili kurumlarca belirlenen istisna tutarları dâhilinde aile ve çocuk yardımları SGK matrahından indirilebilmektedir.

Her yıl yeniden belirlenen aile ve çocuk yardımları 2019 yılı istisna rakamları aşağıda verilmiştir:

SGK01.01.2021 – 30.06.2021
Çocuk Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %2 ) BELİRLENMEDİ
Aile Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %10 ) BELİRLENMEDİ
SGK01.07.2021 – 31.12.2021
Çocuk Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %2 ) BELİRLENMEDİ
Aile Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %10 ) BELİRLENMEDİ

Çocuk Yardımı hem SGK hem de gelir vergisinden belirtilen oranlara kadar muaf tutulurken, aile yardımının sadece SGK matrahında istisnası vardır. Aile yardımı için vergi muafiyeti yalnızca kamu çalışanları için vardır. Çocuk yardımı için gelir vergisi istisnası 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/4 bendinde belirlenmiştir. Bu maddeye göre;

“Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları (Bu zamlar Devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.)”

Buradan da anlaşılacağı üzere işçiye ödenen Çocuk Yardımları/Zamları ilgili kurumlarca her dönem için yeniden belirlenen istisna tutarları dâhilinde gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.

GELİR VERGİSİ01.01.2021 – 30.06.2021
0-6 yaş grubu için Çocuk Yardımı İstisnası   250 x 2 x Katsayı (250 x 2 x 0,130597) BELİRLENMEDİ
Diğer Çocuklar İçin Çocuk Yardımı İstisnası   250 x Katsayı (250 x 0,130597 ) BELİRLENMEDİ
Aile Yardımı İstisnası   (sadece kamu çalışanları) ( 2134x 0,130597)BELİRLENMEDİ
GELİR VERGİSİ01.07.2021 – 31.12.2021
0-6 yaş grubu için Çocuk Yardımı İstisnası   250 x 2 x Katsayı (250 x 2 x 0,130597) BELİRLENMEDİ
Diğer Çocuklar İçin Çocuk Yardımı İstisnası   250 x Katsayı (250 x 2 x 0,130597) BELİRLENMEDİ
Aile Yardımı İstisnası   (sadece kamu çalışanları) (250 x 2 x 0,130597) BELİRLENMEDİ

Damga Vergisi

Aile yardımı ve çocuk yardımı üzerinden damga vergisi istisnası bulunmamaktadır. İşçiye ödenen bu yardımlar üzerinden damga vergisi hesaplanarak ödenmelidir.

Kaynak: www.Muhasebex.com
(Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır)

Son güncelleme 28 Kasım 2020 00:31

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

48 dakika Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

50 dakika Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

2 hafta Önce