326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

20 saat Önce
admin

326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı: Üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla… Devamını Oku

2020 Doğum İzni ve 2020 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu… Devamını Oku

1 gün Önce

2020 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2020 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.400 TL olarak belirlenmiştir. Amortisman Sınırı KDV… Devamını Oku

1 gün Önce

2020 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

2020 Yılı Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere… Devamını Oku

1 gün Önce

2020 Yılı Dava Açma Süreleri

İdari Yargılama Usul Kanunu’na göre “Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

2020 Yılı Damga Vergisi Oranları

27 Aralık 2019 Tarihli ve sayı: 30991 (2. Mükerrer) Resmi Gazete yayımlanan tebliğ ile 1 Ocak 2020 yılından itibaren… Devamını Oku

1 gün Önce

321 Borç Senetleri Hesabı

321 Borç Senetleri Hesabı: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senede bağlanmış ticari… Devamını Oku

1 gün Önce