Kategoriler: Muhasebe

254 Taşıtlar Hesabı

İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm kara, deniz ve hava taşıtların izlendiği hesaptır. Ulaştırma sektöründe hizmet üretimi amacıyla kullanımda olan tüm taşıt araçları da bu hesapta izlenir.

İşleyişi

Taşıtlar alındığında bu hesaba borç kaydedilirken, elden çıkarılmalarında alacak olarak kaydedilir.

BORÇ 254 Taşıtlar Hesabı ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

—–

254 Taşıtlar Hesabı ile İlgili Özel Durumlar

Dikkat: Örnekleri incelemeden önce Maddi Duran Varlıklar Konusunun İncelenmesi Gerekir ( Tıklayınız )

>>> Binek Otomobil alımında ödenen KDV indirim yapılamaz. İndirilemeyen KDV araç maliyetine ilave edilebileceği gibi, doğrudan gider de yazılabilir.

>>> Ticari otoların Katma değer vergisi maliyete eklenmez, İndirim konusu yapılır.

—–

Örnek: ABC işletmesi pazarlama faaliyetlerinde kullanmak için 25/10/… tarihinde 40.000 TL + % 1 KDV değerinde binek oto satın almış, ödemeyi nakit olarak yapmıştır.

Çözüm 1 – KDV’ nin Taşıt Maliyetine Eklenmesi

Tarih : 25/10/… ( Taşıt satın alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
254 Taşıtlar Hesabı
         100 Kasa Hesabı
40.400
.
.
40.400

Çözüm 2 – KDV’ nin Gider Olarak Kayıtlara Alınması

Tarih : 25/10/… ( Taşıt satın alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
254 Taşıtlar Hesabı
760 Pazarlama Sat.Dağ.Gid.Hs
         100 Kasa Hesabı
40.000
400
.
.
.
40.400

—–

Örnek: BBC işletmesi faaliyetlerinde kullanmak için 22/11/… tarihinde 30.000 TL + % 18 KDV değerinde ticari taşıt satın almıştır. Ödemeyi nakit olarak yapmıştır.

Tarih : 22/11/… ( Taşıt satın alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
254 Taşıtlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
         100 Kasa Hesabı
30.000
5.400
.
.
.
35.400

—–

Örnek: B.F işletmesi 15/09/… tarihinde sahip olduğu ticari taşıta 5.000 + % 18 KDV değerinde klima yaptırmıştır, ödemeyi peşin yapmıştır.

Tarih : 15/09/… ( Taşıta değer artırıcı harcama yapılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
254 Taşıtlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
         100 Kasa Hesabı
5.000
900
.
.
.
5.900

—–

Örnek: Ceylan işletmesi 10/12/… tarihinde sahip olduğu ve pazarlama işlerinde kullandığı taşıta 2.000 + % 18 KDV değerinde bakım onarım çalışması yaptırmış, ödemeyi nakit yapmıştır.

Tarih : 10/12/… ( Taşıta bakım onarım yapılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
760 Pazarlama Sat.Dağ.Gid.Hs
191 İndirilecek KDV Hesabı
         100 Kasa Hesabı
2.000
360
.
.
.
2.360

—–

Örnek: CH işletmesi 11/07/… tarihinde sahip olduğu ve yönetim işlerinde kullandığı taşıta 1.000 + % 18 KDV değerinde bakım onarım çalışması yaptırmış, ödemeyi nakit yapmıştır.

Tarih : 11/07/… ( Taşıta bakım onarım yapılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
770 Genel Yönetim Giderleri Hs.
191 İndirilecek KDV Hesabı
         100 Kasa Hesabı
1.000
180
.
.
.
1.180

—–

Örnek: ZEN İşletmesi,  maliyet bedeli 60.000 TL, Birikmiş amortismanı 10.000 TL olan ticari taşıtı 53.000 TL + % 18 KDV bedel ile 15/08/… tarihinde peşin satmıştır.

Tarih : 15/08/… ( Taşıt satışı )

Net aktif değer= 60.000 – 10.000 = 50.000 TL

Satış tutarı = 53.000 olduğuna göre 3.000 TL kar

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
257 Bir. Amortismanlar Hesabı
         254 Taşıtlar Hesabı
         391 Hesaplanan KDV Hesabı
         679 Diğer O.dışı Gel./Kar Hesabı
62.540
10.000
.
.
.
.
.
60.000
9.540
3.000

—–

Örnek: TR İşletmesi,  maliyet bedeli 50.000 TL, Birikmiş amortismanı 8.000 TL olan binek otoyu 40.000 TL + % 1 KDV bedel ile 20/09/… tarihinde vadeli satmıştır.

Tarih : 20/09/… ( Taşıt satışı )

Net aktif değer= 50.000 – 8.000 = 43.000 TL

Satış tutarı = 40.000 olduğuna göre 2.000 TL zarar

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı
257 Bir. Amortismanlar Hesabı
689 Diğer O.dışı Gid./Zar.Hesabı
         254 Taşıtlar Hesabı
         391 Hesaplanan KDV Hesabı
40.400
8.000
2.000
.
.
.
.
.
50.000
400

—–

Örnek:

a – TRT İşletmesi pazarlama işleri için 05/08/… tarihinde 90.000 TL + % 18 KDV değerinde ticari taşıtı vadeli olarak satın almıştır. Aynı zamanda taşıt satın alım sırasında sigorta ve harç bedeli olarak 10.000 + % 18 KDV peşin ödemiştir.

b – İşletme 31/12… Tarihinde bu taşıt için % 20 amortisman ayırmıştır.

c – İşletmenin sahip olduğu bu taşıt 15/02/… tarihinde tamamen yanmış ve kullanılamaz hale gelmiştir. Sigorta şirketinden 76.000 TL tahsil edilmesi karar bağlanmıştır.

Tarih : 05/08/… ( Taşıt satın alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
254 Taşıtlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
         329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı
         100 Kasa Hesabı
100.000
18.000
.
.
.
.
106.200
11.800

Tarih : 31/12/… ( Taşıt amortismanı)

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
760 Pazarlama Sat.Dağ.Gid.Hs
         257 Bir. Amortismanlar Hesabı
20.000
.
.
20.000

Tarih : 15/02/… ( Taşıtın kullanılamaz hale gelmesi ve sigorta şirketinden alacak doğması )

Net aktif değer= 100.000 – 20.000 = 80.000 TL

Sigorta şirketinden tahsil edilen = 76.000 olduğuna göre 4.000 TL zarar

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
257 Bir. Amortismanlar Hesabı
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
689 Diğer O.dışı Gid./Zar.Hesabı
         254 Taşıtlar Hesabı
20.000
76.000
4.000
.
.
.
.
100.000

—–

Örnek: TT İşletmesi,  maliyet bedeli 80.000 TL, Birikmiş amortismanı 16.000 TL olan ticari taşıtı yenilemek amacıyla 70.000 TL + % 18 KDV bedel ile 18/10/… tarihinde peşin satmıştır.

Tarih : 18/10/… ( Yenilemek amacıyla taşıt satışı )

Net aktif değer= 80.000 – 16.000 = 64.000 TL

Satış tutarı = 70.000 olduğuna göre 6.000 TL kar

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
257 Bir. Amortismanlar Hesabı
         254 Taşıtlar Hesabı
         391 Hesaplanan KDV Hesabı
         549 Özel Fonlar Hesabı
82.600
16.000
.
.
.
.
.
80.000
12,600
6.000

—–

Örnek:

a) İşletme 15/02/…. tarihinde yönetim işlerinde kullanmak için  100.00 TL + % 18 KDV araç satın almış ödemeyi peşin yapmıştır.

b) İşletme 31/12… Tarihinde bu taşıt için % 20 amortisman ayırmıştır.

c) İşletme sahip olduğu bu aracı yenilemek amacı ile  20/03/…. tarihinde 90.000 TL + % 18 KDV ile peşin satmıştır.

d ) İşletme 30/03/… tarihinde 110.000 TL + & 18 KDV değerinde peşin bedelle yeni araç satın almıştır.

e ) Satın alınan araç için yıl sonunda ( 31/12 …) % 20 amortisman ayırmıştır. Bu aracın yenileme fonu dikkate alınmalıdır ( c şıkkında bulunan fon tutarı )

Çözüm

a)

Tarih : 15/02/… ( Peşin taşıt satın alınması)

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
254 Taşıtlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
         100 Kasa Hesabı
100.000
18.000
.
.
.
118.000

b)

Tarih : 31/12/… ( Taşıt için amortisman ayrılması)

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
    257 Bir. Amortismanlar Hesabı
20.000
.
.
20.000

c )

Tarih : 20/03/… ( Yenilemek amacıyla taşıt satışı )

Net aktif değer= 100.000 – 20.000 = 80.000 TL

Satış tutarı = 90.000 olduğuna göre 10.000 TL kar

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
257 Bir. Amortismanlar Hesabı
         254 Taşıtlar Hesabı
         391 Hesaplanan KDV Hesabı
         549 Özel Fonlar Hesabı
106.200
20.000
.
.
.
.
.
100.000
16.200
10.000

d )

Tarih : 30/03/… ( Yeni araç satın alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
254 Taşıtlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
      100 Kasa Hesabı
110.000
19.800
.
.
.
129.800

e )

Tarih : 31/12/… ( Yenileme fonu bulunan araca amortisman ayrılması)

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
549 Özel Fonlar Hesabı
      257 Bir. Amortismanlar Hesabı
12.000
10.000
.
.
.
22.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Borçlularına Yıl Sonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmeti

Konu: Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Borçlularına Yıl Sonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmeti (daha&helliip;) Devamını Oku

1 ay Önce

İşlenmiş Kıymetli Taş ve Maden Ticareti Yapan Mükellefler İçin Fatura Düzenleme Sınırı Yeniden Belirlendi

Konu:İşlenmiş Kıymetli Taş ve Maden Ticareti Yapan Mükellefler İçin Fatura Düzenleme Sınırı Yeniden Belirlendi (daha&helliip;) Devamını Oku

1 ay Önce

Kıdem Tazminatı Tavanı 2020

Kıdem tazminatı tavanı :  Kıdem tazminatı tavanı en yüksek dereceli devlet memuru olan Başbakanlık müsteşarının… Devamını Oku

1 ay Önce

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)

4 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 ay Önce