Kategoriler: Muhasebe

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin izlendiği hesaptır

İşleyişi

Tesis, makine ve cihazlar satın alındığında veya inşa ettirildiklerinde bu hesaba borç olarak kaydedilir, bu varlıklar herhangi bir nedenle elden çıkarıldıklarında alacak olarak kaydedilir.

BORÇ 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

—–

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı ile İlgili Özel Durumlar

Dikkat: Örnekleri incelemeden önce Maddi Duran Varlıklar Konusunun İncelenmesi Gerekir ( Tıklayınız )

—–

Örnek: ABC işletmesi faaliyetlerinde kullanmak için 10/10/… tarihinde 50.000 TL + % 18 KDV değerinde makineyi çek vererek satın almıştır.

Tarih : 10/10/… ( Makine alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
    103 Verilen Çekler Ödeme Emir.Hs.
50.000
9.000
.
.
.
59.000

—–

Örnek: ZEN işletmesi 15/09/… tarihinde sahip olduğu makinenin değerini artırmak için % 18 KDV hariç 10.000 TL değerinde ilave harcama yapmıştır.

Tarih : 15/09/… (Makineye değer artırıcı harcama yapılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
    100 Kasa Hesabı
10.000
1.800
.
.
.
11.800

—–

Örnek: KK işletmesi 15/11/… tarihinde sahip olduğu makineye % 18 KDV hariç 4.000 TL değerinde bakım onarım çalışması yaptırmıştır.

Tarih : 15/11/… ( Bakım onarım yapılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
770 Genel Yönetim Giderleri
191 İndirilecek KDV Hesabı
         100 Kasa Hesabı
4.000
720
.
.
.
4.720

—–

Örnek: ZT İşletmesi,  maliyet bedeli 50.000 TL, Birikmiş amortismanı 7.000 TL olan makineyi 45.000 TL + % 18 KDV bedel ile 15/08/… tarihinde peşin satmıştır.

Tarih : 15/08/… ( Makine satışı )

Net aktif değer= 50.000 – 7.000 = 43.000 TL

Satış tutarı = 45.000 olduğuna göre 2.000 TL kar

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa
257 Bir. Amostismanlar Hesabı
      253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
      391 Hesaplanan KDV Hesabı
      679 Diğer O.dışı Gel./Kar Hesabı
53.100
7.000
.
.
.
.
.
50.000
8.100
2.000

—–

Örnek: TRC İşletmesi,  maliyet bedeli 50.000 TL, Birikmiş amortismanı 6.000 TL olan makineyi 40.000 TL + % 18 KDV bedel ile 20/09/… tarihinde vadeli satmıştır.

Tarih : 20/09/… ( Makine satışı )

Net aktif değer= 50.000 – 4.000 = 44.000 TL

Satış tutarı = 40.000 olduğuna göre 4.000 TL zarar

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı
257 Bir. Amostismanlar Hesabı
689 Diğer O.dışı Gid./Zar.Hesabı
      253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
      391 Hesaplanan KDV Hesabı
47.200
6.000
4.000
.
.
.
.
.
50.000
7.200

—–

Örnek:

a – TRT İşletmesi  05/07/… tarihinde 100.000 TL + % 18 KDV değerinde bir makine vadeli olarak satın almıştır.

b – İşletme 31/12… Tarihinde bu makine için % 20 amortisman ayırmıştır.

c – İşletmenin sahip olduğu bu makine 11/02/… tarihinde tamamen yanlış kullanılamaz hale gelmiştir. Sigorta şirketinden 76.000 TL tahsil edilmesi karar bağlanmıştır.

Tarih : 05/07/… ( Makine Satın Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
   329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı
100.000
18.000
.
.
.
118.000

Tarih : 31/12/… ( Makine Amortisman )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
770 Genel Yönetim Giderler Hs
         257 Bir. Amostismanlar Hesabı
20.000
.
.
20.000

Tarih : 11/02/… ( Makinenin kullanılamaz hale gelmesi ve sigorta şirketinden alacak doğması )

Net aktif değer= 100.000 – 20.000 = 80.000 TL

Sigorta şirketinden tahsil edilen = 76.000 olduğuna göre 4.000 TL zarar

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
257 Bir. Amostismanlar Hesabı
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
689 Diğer O.dışı Gid./Zar.Hesabı
      253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
20.000
76.000
4.000
.
.
.
.
100.000

—–

Örnek: ZT İşletmesi,  maliyet bedeli 80.000 TL, Birikmiş amortismanı 15.000 TL olan makineyi yenilemek amacıyla 70.000 TL + % 18 KDV bedel ile 15/10/… tarihinde peşin satmıştır.

Tarih : 15/10/… ( Yenilemek için makine satışı )

Net aktif değer= 80.000 – 15.000 = 65.000 TL

Satış tutarı = 70.000 olduğuna göre 5.000 TL kar

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
257 Bir. Amostismanlar Hesabı
     253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
     391 Hesaplanan KDV Hesabı
     549 Özel Fonlar Hesabı
82.600
15.000
.
.
.
.
.
80.000
12,600
5.000

—–

Örnek:

a) İşletme 15/01/…. tarihinde 200.00 TL + 36.000 TL KDV değerinde bir makine satın almış ödemeyi banka yoluyla yapmıştır. ( Makinenin kurulumu 7 gün sürmektedir )

b) 16/01/…. tarihinde makine kurulumu için peşin 10.000 TL + 1.800 TL KDV değerinde makinenin kurulumu için gerekli parça ( somun, civata vb.) satın almıştır.

c) İşletmenin aldığı malzemelerin yetersiz olması nedeni ile işletme tekrar 18/01/…. tarihinde 3 ay vadeli 5.000 TL + 900 TL KDV tutarında parça ( somun, civata vb.) satın almıştır.

d ) İşletme 20/01/… tarihinde makinenin kurulumunu üstlenen firmaya 20.000 TL + % 18 KDV  banka yoluyla ödeme yapmıştır.

e) 22/01/….tarihinde makine tamamlanmıştır.

Çözüm

a)

Tarih : 15/01/… ( Makine satın alınması)

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
258 Yapılmakta Olan Yat. Hs
191 İndirilecek KDV Hesabı
    102 Bankalar Hesabı
200.000
36.000
.
.
.
236.000

b)

Tarih : 16/01/… ( Peşin makine parçası alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
         100 Kasa Hesabı
10.000
1.800
.
.
.
11.800

c)

Tarih : 18/01/… ( Vadeli makine parçası alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hs
191 İndirilecek KDV Hesabı
    329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı
5.000
900
.
.
.
5.900

d )

Tarih : 20/01/… ( Hak Ediş Ödemesi)

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hs
191 İndirilecek KDV Hesabı
    102 Bankalar Hesabı
20.000
3.600
.
.
.
23.600

e )

Tarih : 22/01/… ( Makinenin tamamlanması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
  258 Yapılmakta Olan Yat. Hs
235.000
.
.
235.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Borçlularına Yıl Sonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmeti

Konu: Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Borçlularına Yıl Sonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmeti (daha&helliip;) Devamını Oku

2 hafta Önce

İşlenmiş Kıymetli Taş ve Maden Ticareti Yapan Mükellefler İçin Fatura Düzenleme Sınırı Yeniden Belirlendi

Konu:İşlenmiş Kıymetli Taş ve Maden Ticareti Yapan Mükellefler İçin Fatura Düzenleme Sınırı Yeniden Belirlendi (daha&helliip;) Devamını Oku

2 hafta Önce

Kıdem Tazminatı Tavanı 2020

Kıdem tazminatı tavanı :  Kıdem tazminatı tavanı en yüksek dereceli devlet memuru olan Başbakanlık müsteşarının 1 yıllık emekli ikramiyesine göre… Devamını Oku

3 hafta Önce

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)

4 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

3 hafta Önce