Kategoriler: Muhasebe

250 Arazi ve Arsalar Hesabı

Bu hesap işletmeye ait olan her türlü arazi ve arsaların izlendiği hesaptır.

İşleyişi

Arazi ve arsalar elde edildiğinde hesaba borç kaydedilirken, satılmalarında veya elden çıkarılmalarında alacak olarak kaydedilir.

BORÇ 250 Arazi ve Arsalar Hesabı ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

—–

250 Arazi ve Arsalar Hesabı ile İlgili Özel Durumlar

Dikkat: Örnekleri incelemeden önce Maddi Duran Varlıklar Konusunun İncelenmesi Gerekir ( Tıklayınız )

>>> Boş Arazi ve arsalar için eskime, yıpranma ve değerden düşme söz konusu olmadığı için amortismana tabi değildir

>>> İşletmeler satın aldıkları arazi ve arsalar için yaptıkları noter harcı, mahkeme ve benzeri giderleri arazi ve arsaların alış maliyetine ekledikleri gibi, giderler olarak da muhasebeleştirebilirler

>>> Arsalar, üzerine inşa edilen binalardan ayrı olarak muhasebeleştirilir.

>>> Arsa ve bina birlikte satın alınmışsa muhasebeleştirme sırasında arsa ve binanın değerleri uygun yollarla belirlenmeli ve ayrı ayrı muhasebeleştirilmelidir.

>>> Bir arsa belli bir amaçla satın alınıyorsa o amaç için kullanılabilecek duruma gelinceye kadar yapılan bütün giderler arsanın maliyeti kapsamında yer alır.

>>> Fabrika için kuruluş yeri olarak seçilen arsada, işletmenin işine yaramayan bir bina da varsa, bina için ödenen bedel de arsanın maliyetine eklenir. Ayrıca arsayı fabrika inşaatına hazır duruma getirmek için işe yaramayan binanın yıkılması ve bina ile ilgili enkazın arsa üzerinden kaldırılması için yapılan giderler de arsa maliyetine girer. Yıkılan binanın enkazından herhangi bir gelir elde edilmişse, bu gelir arsa maliyetinden düşülür.

—–

Örnek: ABC işletmesi 20/09/… tarihinde % 18 KDV hariç 50.000 TL değerinde bir arsa satın almıştır.

Tarih : 20/09/… ( Arsa Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
250 Arazi ve Arsalar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
         100 Kasa Hesabı
50.000
9.000
.
.
.
59.000

—–

Örnek: ZEN İşletmesi 15/10/… tarihinde % 18 KDV hariç 100.000 TL değerinde arazisini satmıştır.

Tarih : 15/10/… ( Arazinin Satılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
        250 Arazi ve Arsalar Hesabı
        391 Hesaplanan KDV Hesabı
118.000
.
.
.
100.000
18.000

—–

Örnek:

a- TRT İşletmesi 10/09/… tarihinde  200.00 TL + % 18 KDV İle arsa satın almıştır. İşletme tutarların tamamını satıcıya borçlanmıştır

b- İşletme bu arsa satışında 15.000 TL + % 18 KDV tutarında harcı peşin ödemiştir.

Çözüm 1 – Harç Bedelinin Gider Olarak Kayıtlara Alınması

a – Tarih : 10/09/… ( Arsa Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
250 Arazi ve Arsalar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
         329 Diğer Ticari Borçlar Hs
200.000
36.000
.
.
236.000

b – Tarih : 10/09/… ( Harç Bedeli )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
         100 Kasa Hesabı
15.000
2.700
.
.
17.700

Çözüm 2 – Harç Bedelinin Arsanın Maliyetine Eklenmesi

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
250 Arazi ve Arsalar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
         329 Diğer Ticari Borçlar Hs
         100 Kasa Hesabı
215.000
38.700
.
.
.
.
236.000
17.700

—–

Örnek:

a – ZT İşletmesi kuracağı fabrikaya kuruluş yeri olarak seçtiği arsa üzerindeki bina ile birlikte 15/10… tarihinde 100.000 TL + 18.000 TL KDV ile peşin satın almıştır.

b – İşletme arsa üzerindeki binanın yıkılması için 17/10/… tarihinde  5.000 TL + 900 TL KDV  tutarında ödeme yapmıştır.

c – İşletme 18/10… tarihinde yıkılan binanın enkazını satmış 3.000 + 540 TL KDV tutarınındaki ödemeyi peşin tahsil etmiştir.

Tarih : 15/10/… ( Arsa Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
250 Arazi ve Arsalar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
        100 Kasa Hesabı
100.000
18.000
.
.
.
118.000

Tarih : 17/10/… ( Binanın Yıktırılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
250 Arazi ve Arsalar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
        100 Kasa Hesabı
5.000
900
.
.
.
5.900

Tarih : 18/10/… (Bina Enkazının Satışı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
         250 Arazi ve Arsalar Hesabı
         391 Hesaplanan KDV Hesabı
3.540
.
.
.
3.000
540

—–

Örnek: ABC İşletmesi 15/10/… tarihinde 100.000 TL + % 18 KDV değerinde arsa satın almıştır.

İşletme satın aldığı arsayı 10 gün sonra ( 15/10…. ) tarihinde  nakit sıkıntısı nedeni ile 110.000 TL + % 18 KDV ye satmıştır.

Tarih : 15/10/… ( Arsanın Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
250 Arazi ve Arsalar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
        100 Kasa Hesabı
100.000
18.000
.
.
.
118.000

Tarih : 25/10/… ( Arsanın Satılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
        250 Arazi ve Arsalar Hesabı
        391 Hesaplanan KDV Hesabı
        679 Diğer O.dışı Gel./Kar Hesabı
129.800
.
.
.
100.000
19.800
10.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı Form Ba – Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura Kullanma Mecburiyeti, 2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı,

2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan  Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

2 hafta Önce