Kategoriler: Muhasebe

25 Maddi Duran Varlıklar

İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği hesap grubudur

Bir varlığın maddi duran varlık olması için bazı şartları taşıması gerekir.
– Maddi bir yapıda olmalıdır.
– İşletmeye ait ve işletme faaliyetlerinde kullanmak için alınmış olmalıdır.
– Kullanımı boyunca satışı düşünülmemelidir.
– Kullanım ömrü bir yıldan fazla olmalıdır.

Maddi duran varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

 • 250 Arazi ve Arsalar Hesabı >>>>>
 • 251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı >>>>>
 • 252 Binalar Hesabı >>>>>
 • 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı >>>>>
 • 254 Taşıtlar Hesabı >>>>>
 • 255 Demirbaşlar Hesabı >>>>>
 • 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı >>>>>
 • 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) >>>>>
 • 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı >>>>>
 • 259 Verilen Sipariş Avansları Hesabı >>>>>

Maddi Duran Varlıklar Özellikli Konular

Maddi duran varlıklar maliyet bedeli ile değerlenir. MDV maliyeti işletme tarafından inşa veya imal edilmeleri ya da ettirmeleri karşılığında ve duran varlığın elde edilip yararlanılabilir duruma getirilmesine kadar yapılan Katma değer vergisi dışındaki harcamalardan oluşur.

 • Binek Otomobil alımında ödenen KDV indirim yapılamaz. İndirilemeyen KDV araç maliyetine ilave edilebileceği gibi, doğrudan gider de yazılabilir.
 • Ticari otoların Katma değer vergisi maliyete eklenmez, İndirim konusu yapılır.

Maddi duran varlığın maliyeti aşağıdaki unsurlardan oluşur.

1-Satın alma bedeli, ithalat vergileri ile alış nedeni ile ödenen geri alınamayacak diğer vergiler

2- Varlığın yerleştirileceği yere ve çalışabilecek konuma getirilmesi için katlanılan giderler

3- MDV teslim alınması için katlanılan giderler

4- Kurma ve montaj giderleri

5- Deneme çalışma giderleri

6- Varlığın elde edinilmesi için katlanılan diğer giderler ( Duran varlığın edinilmesi için alınan yatırım kredilerinin yatırım dönemi faizleri ve yatırım döneminde ortaya çıkan kur farkları vb )

Maddi duran varlık harcamaları

MDV hizmet verir durumda tutulabilmesi için yapılan bakım giderleri ve hizmet verir konumdan uzaklaştığında tekrar hizmet verir hale getirilebilmesi için yapılan onarım ( tamir ) harcamaları dönemim faaliyet gideri olarak dikkate alınır.

MDV verimini veya ömrünü uzatan diğer bir ifadeyle yararlı olma süresini veya kapasitesini ( verimini ) artıran harcamalar değer artırıcı harcamalardır ve bunlar o duran varlığın maliyetine eklenir.

Örneğin; Binalarda, asansör, yeni bir çatı, dış cephe kaplama, fayans, asma kat, tavan vb.

Taşıtlarda, klima, kamyonetin kasasının kaplanması vb.

Makinalarda, bilgisayar donanımı gibi

Duran varlık edinilme uzun süreye bağlı

Duran varlığın edinilmesi uzun bir süreye bağlı ise yani duran varlık çeşitli aşamalardan geçecekse önce 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında toplanır. Duran varlık tamamlandığında ilgili duran varlık hesabına alınır.

Örneğin ; İşletme bina yapımı için 100.000 TL değerinde arsa satın almış. Sonrasında 15.000 TL inşaat malzemesi almış. Sonrasında müteahhide 50.000 TL hak ediş ödemiştir.

Örnekte olduğu gibi durumlarda 100.000 TL, 15.000 TL ve 50.000 TL öncelikle sırasıyla 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alınır. Bina tamamlandığında ise bu hesapta bulunan toplam tutar alacaklandırılır. Binalar Hesabı borçlandırılır. ( 165.000 TL )

Avans Verilemesi

MDV alımı için ödenen avanslar 259 Verilen Avanslar Hesabının borcuna kayıt edilir.

MDV satımı için alınan avanslar 349 Alınan Diğer Avanslar Hesabının alacağına kayıt edilir

MDV Veresiye Alış ve Satışı

Maddi duran varlıkların kredili veresiye satışından doğan alacakları 127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabında, veresiye alınmasından doğan borçlar ise 329 Diğer Ticari Borçlar Hesabında izlenir.

MDV Satışında Kar veya Zarar

Duran varlığın satılması halinde sağlanan satış bedelinin duran varlığın net değeri karşısındaki durumuna göre kar veya zarar ortaya çıkacaktır.

MDV duran satışı net aktif değerin üzerinde ise kar vardır ve bu kar 679 Diğer olağandışı gelir ve karlar hesabının alacağına

MDV duran satışı net aktif değerin altında ise zarar vardır ve bu zarar 689 Diğer olağandışı gider ve zararlar hesabının borcuna kayıt edilir.

MDV varlıkların yenilemek amacıyla satışı

VUK’ a göre MDV varlık satıldığında ve satıştan bir kar elde edildiğinde ve satış 3 yıl içerisinde yeni bir MDV alımı için yapılmışsa satıştan dolayı elde edilen kar 549 Özel Fonlar Hesabının alacağına kayıt edilebilir. Eğer 3 yıl içerisinde MDV alınırsa duran varlıkların amortismanları önce 549 Özel Fonlar Hesabından karşılanır. Hesaptaki fonun bitişinden sonra amortismanlar gider yazılmaya başlanır.

Eğer 3 yıl içerisinde yeni bir MDV alınmazsa 549 Özel Fonlar Hesabındaki bu tutar 671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabının alacağına kayıt edilir.

MDV varlıkların hasara uğraması ve sigorta şirketinden tahsilat

Sigortalı maddi duran varlıkların hasara uğramasında veya tamamen kullanılamaz hale gelmesinde MDV için sigorta şirketinin ödediği tutar ile MDV net değeri karşılaştırılır.

 • MDV varlığın net değerinden fazla bir ödeme yapıldı ise aradaki fark 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabının alacağına,
 • MDV varlığın net değerinden az bir ödeme yapıldı ise aradaki fark 689 Diğer olağandışı gider ve zararlar hesabının borcuna,

kayıt edilir.

Ayrıca sigorta şirketinden kesinleşen tutar tahsil edilene kadar 136 Diğer çeşitli alacaklar hesabının borcunda izlenir.

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

6 saat Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

6 saat Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

6 saat Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce