Kategoriler: Muhasebe

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı ( – )

 

Diğer mali duran varlıkların değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi

BORÇ 249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı ( – ) ALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

————————————————————————

Değer azalması olan mali duran varlıklar için ayrılması gereken karşılık

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı ( – ) alacak ve 654 Karşılık Giderler Hesabına borç kaydedilir.

Değer azalmasının ortadan kalkması, azalması ya da mali duran varlıkların işletme kayıtlarından çıkartılması durumunda ise 

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı ( – ) borç kaydedilerek,  Karşılık tutarı Aynı dönemde ise  644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının alacağına, Sonraki dönemde ise 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hesabına alacak kaydedilerek kapatılır.

————————————————————————

Örnek :

a – ZEN işletmesi 01/07/…. tarihinde başka başka bir işletmenin çıkardığı 50.000 TL tutarındaki tahvilleri banka aracılığıyla almıştır. İşletmenin amacı şirket üzerinde oy hakkı almak ve yönetime katılmak değildir, sadece uzun vadeli bir yatırım amaçlıdır.

b – 05/11/… tarihinde almış olduğu tahvillerin borsa değerinin 40.000 TL ye düştüğünü tespit etmiştir.

c – 31/12… tarihinde değeri düşen tahvillerin piyasa değerinin 47.000 TL ye yükseldiği tespit edilmiştir

Tarih : 01/07/….  ( Tahvil Satın Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı
     102 Bankalar Hesabı
50.000
.
.
50.000

 

Tarih : 05/11…. ( Tahvillere karşılık ayrılması )

Hisse senetleri 50.000 TL den 40.000 TL ye düştüğünden 50.000 – 40.000 = 10.000 TL değer düşüklüğü olmuştur.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderler Hesabı
 249 Diğer Mali Duran Var. Kar. Hs ( – )
10.000
.
.
10.000

 

Tarih : 31/12/…. ( Karşılık Tutarının Bir Kısmının İptali )

Hisse senetlerinin değeri 40.000 TL den 47.000 TL ye yükseldiğinden, ayrılan karşılıkların 7.000 TL si iptal edilir

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
249 Diğer Mali Duran Var. Kar. Hs ( – )
     644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs
7.000
.
.
7.000

 

 

Örnek :

a – AR işletmesi 01/05/…. tarihinde başka başka bir işletmenin çıkardığı 80.000 TL tutarındaki tahvilleri banka aracılığıyla almıştır. İşletmenin amacı şirket üzerinde oy hakkı almak ve yönetime katılmak değildir, sadece uzun vadeli bir yatırım amaçlıdır.

b – 04/10/… tarihinde almış olduğu tahvillerin borsa değerinin 65.000 TL ye düştüğünü tespit etmiştir.

c – Aynı dönem içerisinde değer artışı meydana gelmemiştir, izleyen dönemde değeri düşen tahvillerin piyasa değerinin 77.000 TL ye yükseldiği tespit edilmiştir

Tarih : 01/05/….  ( Tahvil Satın Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı
     102 Bankalar Hesabı
80.000
.
.
80.000

 

Tarih : 04/10…. ( Tahvillere karşılık ayrılması )

Hisse senetleri 80.000 TL den 65.000 TL ye düştüğünden 80.000 – 65.000 = 15.000 TL değer düşüklüğü olmuştur.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderler Hesabı
 249 Diğer Mali Duran Var. Kar. Hs ( – )
15.000
.
.
15.000

 

Tarih : İzleyen Dönem ( Karşılık Tutarının Bir Kısmının İptali )

Hisse senetlerinin değeri 65.000 TL den 77.000 TL ye yükseldiğinden, ayrılan karşılıkların 12.000 TL si iptal edilir

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
249 Diğer Mali Duran Var. Kar. Hs ( – )
    671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hs
12.000
.
.
12.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

En Yeniler

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

11 saat Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

11 saat Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

2 hafta Önce