Kategoriler: Muhasebe

247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ( – )

 

Bağlı ortaklığa iştirak paylarının borsa veya piyasa değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır

 

İşleyişi

BORÇ 247 Bağlı Ortaklıklar Ser. Pay.Değer Düş.Karş.Hesabı ( – ) ALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

————————————————————————

Değer azalması olan iştirak payı için ayrılması gereken karşılık

247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ( – ) alacak ve 654 Karşılık Giderler Hesabına borç kaydedilir.

Değer azalmasının ortadan kalkması, azalması ya da iştirak payının işletme kayıtlarından çıkartılması durumunda ise 

247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ( – ) borç kaydedilerek,  Karşılık tutarı Aynı dönemde ise  644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının alacağına, Sonraki dönemde ise 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hesabına alacak kaydedilerek kapatılır

————————————————————————

Örnek :

a – Dokur işletmesi 01/07/…. tarihinde başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 65 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 50.000 TL tutarındaki hisse senedini almıştır.

b – 01/10/… tarihinde almış olduğu hisse senetlerinin borsa değerinin 42.000 TL ye düştüğünü tespit etmiştir.

c – 31/12… tarihinde değeri düşen hisse senetlerinin piyasa değerinin 45.000 TL ye yükseldiği tespit edilmiştir

Tarih : 01/07/….  ( Hisse Senedi Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
50.000
.
.
50.000

 

Tarih : 01/10/…. ( Hisse senetlerine karşılık ayrılması )

Hisse senetleri 50.000 TL den 42.000 TL ye düştüğünden 50.000 – 42.000 = 8.000 TL değer düşüklüğü olmuştur.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderler Hesabı
247 Bağlı Ort. Ser. Pay. Düş.Karş.( – )
8.000
.
.
8.000

 

Tarih : 31/12/…. ( Karşılık Tutarının Bir Kısmının İptali )

Hisse senetlerinin değeri 42.000 TL den 45.000 TL ye yükseldiğinden, ayrılan karşılıkların 3.000 TL si iptal edilir

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
247 Bağlı Ort. Ser. Pay. Düş.Karş.( – )
     644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs
3.000
.
.
3.000

 

 

Örnek : 

a –  Atak İşletmesi 01/03/…. tarihinde başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 75 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 200.000 TL tutarındaki hisse senedini almıştır.

b – 01/06/… tarihinde almış olduğu hisse senetlerinin borsa değerinin 170.000 TL ye düştüğünü tespit etmiştir.

c – Aynı dönem içerisinde değer artışı meydana gelmemiştir, izleyen dönemde değeri düşen hisse senetlerinin piyasa değerinin 190.000 TL ye yükseldiği tespit edilmiştir

Tarih : 01/03/….  ( Hisse Senedi Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
200.000
.
.
200.000

 

Tarih : 01/06/…. ( Hisse senetlerine karşılık ayrılması )

Hisse senetleri 200.000 TL den 170.000 TL ye düştüğünden 200.000 – 170.000 = 30.000 TL değer düşüklüğü olmuştur.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderler Hesabı
 247 Bağlı Ort. Ser. Pay. Düş.Karş.( – )
30.000
.
.
30.000

 

Tarih : İzleyen Dönem ( Karşılık Tutarının Bir Kısmının İptali )

Hisse senetlerinin değeri 170.000 TL den 190.000 TL ye yükseldiğinden, ayrılan karşılıkların 20.000 TL si iptal edilir

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
247 Bağlı Ort. Ser. Pay. Düş.Karş.( – )
    671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hs
20.000
.
.
20.000

 

 

Örnek :

a –  ZT İşletmesi 05/03/…. tarihinde başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 80 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 50.000 TL tutarındaki hisse senedini almıştır.

b – 08/10/… tarihinde almış olduğu hisse senetlerinin borsa değerinin 45.000 TL ye düştüğünü tespit etmiştir.

c – 10/12… tarihinde değeri düşen hisse senetleri 44.000 TL ye banka aracılığıyla satılmıştır.

Tarih : 05/03/….  ( Hisse Senedi Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
50.000
.
.
50.000

 

Tarih : 08/10/…. ( Hisse senetlerine karşılık ayrılması )

Hisse senetleri 50.000 TL den 45.000 TL ye düştüğünden 50.000 – 45.000 = 5.000 TL değer düşüklüğü olmuştur.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderler Hesabı
 247 Bağlı Ort. Ser. Pay. Düş.Karş.( – )
5.000
.
.
5.000

 

Tarih : 10/12/…. ( Değeri Düşen Hisse Senetlerinin Satılması )

Alış bedeli 50.000 TL , ve 5.000 TL değer düşüklüğü olduğuna göre 45.000 TL den satılmalı 44.000 TL ye satıldığına göre 1.000 TL zarar vardır

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
247 Bağlı Ort. Ser. Pay. Düş.Karş.( – )
655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hs.
     245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
44.000
5.000
1.000
.
.
.
50.000

 

 

Örnek : 

a –  ZEN İşletmesi 03/07/…. tarihinde başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 68 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 50.000 TL tutarındaki hisse senedini almıştır.

b – 01/10/… tarihinde almış olduğu hisse senetlerinin borsa değerinin 45.000 TL ye düştüğünü tespit etmiştir.

c – 10/12… tarihinde değeri düşen hisse senetleri 48.000 TL ye banka aracılığıyla satılmıştır.

Tarih : 03/07/….  ( Hisse Senedi Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
50.000
.
.
50.000

 

Tarih : 01/10/…. ( Hisse senetlerine karşılık ayrılması )

Hisse senetleri 50.000 TL den 45.000 TL ye düştüğünden 50.000 – 45.000 = 5.000 TL değer düşüklüğü olmuştur.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderler Hesabı
 247 Bağlı Ort. Ser. Pay. Düş.Karş.( – )
5.000
.
.
5.000

 

Tarih : 10/12/…. ( Değeri Düşen Hisse Senetlerinin Satılması )

Alış bedeli 50.000 TL , ve 5.000 TL değer düşüklüğü olduğuna göre 45.000 TL den satılmalı 48.000 TL ye satıldığına göre 3.000 TL zarardan karar vardır. Ve aradaki fark aynı dönemde ise 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabında izleyen dönemlerde ise 671 Önceki Dönem Gelir Ve Karları Hesabında İzlenir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
247 Bağlı Ort. Ser. Pay. Düş.Karş.( – )
     245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
     644 Konusu Kalmayan Karş.Hesabı
48.000
5.000
.
.
50.000
3.000

 

 

Örnek : 

a – GÜR İşletmesi 01/08/…. tarihinde başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 76 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 50.000 TL tutarındaki hisse senedini almıştır.

b – 01/11/… tarihinde almış olduğu hisse senetlerinin borsa değerinin 45.000 TL ye düştüğünü tespit etmiştir.

c – 01/12… tarihinde değeri düşen hisse senetleri 52.000 TL ye banka aracılığıyla satılmıştır.

Tarih : 01/08/….  ( Hisse Senedi Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
50.000
.
.
50.000

 

Tarih : 01/11…. ( Hisse Senetlerine Karşılık Ayrılması )

Hisse senetleri 50.000 TL den 45.000 TL ye düştüğünden 50.000 – 45.000 = 5.000 TL değer düşüklüğü olmuştur.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderler Hesabı
 247 Bağlı Ort. Ser. Pay. Düş.Karş.( – )
5.000
.
.
5.000

 

Tarih : 01/12/…. ( Değeri Düşen Hisse Senetlerinin Satılması )

Alış bedeli 50.000 TL , ve 5.000 TL değer düşüklüğü olduğuna göre 45.000 TL den satılmalı 52.000 TL ye satıldığına göre ( alış bedelinden yüksek fiyata satıldığına göre iki hesap kullanılacak birincisi 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı ikincisi ise 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı.

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı en fazla 247 Hesap tutarı kadar olabilir. ( 247 hesap 5.000 TL olduğuna göre 644 Hesap 5.000 TL geçemez )

645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabına ise alış bedelinden daha yüksek fiyata satılan tutarlar yazılır ( Alış bedeli 50.000 TL olduğuna göre 52.000 – 50.000 = 2.000 TL yazılmalı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
247 Bağlı Ort. Ser. Pay. Düş.Karş.( – )
     245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
     644 Konusu Kalmayan Karş.Hesabı
     645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs.
52.000
5.000
.
.
50.000
5.000
2.000

 

 

Örnek : AA işletmesi, BB şirketinin 500.000 TL’lik sermayesinin %60’una sahiptir. BB Şirketi bilançosunu 100.000 TL zararla kapatmış ve şirket tasfiye edilmiştir.  Tasfiye sonucu AA işletmenin payına 280.000 TL para düşmüştür.

( Karşılık Ayrılması ) 

100.000  X 0.60 = 60.000

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderler Hesabı
 247 Bağlı Ort. Ser. Pay. Düş.Karş.( – )
60.000
.
.
60.000

 

Karşılığın Mahsubu

500.000 x % 60 = 300.000 TL iştiraki bulunuyor. 280.000 TL payına düştüğünden bu parayı kasasına koyuyor. Kalanı ise değer düşüklüğü karşılığından düşülür.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
247 Bağlı Ort. Ser. Pay. Düş.Karş.( – )
          245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
280.000
20.000
.
.
.
300.000

 

Kalan Karşılığın İptali

Kalan karşılık iptal edilerek, konusu kalmayan karşılıklara kaydedilir. Böylece 654 Karşılık Giderleri Hesabı 60.000 TL ve 644 konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 40.000 TL kaydedilmiş olarak işletme 20.000 TL zarar etmiş sayılır.

Zaten iştirak payı 300.000 TL iken, payına düşen para 280.000 TL olduğundan 20.000 TL lik zarar burdan da görülebilir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
247 Bağlı Ort. Ser. Pay. Düş.Karş.( – )
       644 Konusu Kalmayan Karş.Hesabı
40.000
.
.
40.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

En Yeniler

2021 Yılı Form Ba – Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura Kullanma Mecburiyeti, 2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı,

2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan  Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

2 hafta Önce