Kategoriler: Muhasebe

245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı

 

İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak % 50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye paylarının izlendiği hesaptır. Bağlı ortaklığın sahipliğinin belirlenmesinde yukarıdaki kıstaslardan, yönetim çoğunluğunu seçme hakkı, esas alınır.

 

İşleyişi

Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda veya hisse senedi alındığında hesaba borç, ortaklık paylarının elden çıkarılmasıyla alacak olarak kaydedilir.

BORÇ 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR HESABI ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

NOT :

Geçici yatırım amaçlı alınan menkul kıymetler:

  • 110 Hisse Senetleri Hesabı
  • 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı
  • 112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesaplarında izlenir.

Eğer Menkul kıymetler, yatırım ve iştirak amaçlı yani diğer şirketlerin yönetimine katılmak, iş ilişkileri kurmak veya devamlı gelir elde etmek için satın alınıyorsa:

  • 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
  • 242 İştrakler Hesabı
  • 245 Bağlı Ortaklıklar Hesaplarında izlenir.

Alınan hisseler o işletmenin sermayesinin,

  • %0 – %10 arasında ise kendi kayıtlarında 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabının borcuna,
  • %10 – %50 arasında ise 242 İştirakler Hesabının borcuna,
  • %50 den fazla ise 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabının borcuna kaydedilecektir

KAR PAYLARI İSE  ;

*  Eğer geçici amaçla ( spekülatif ) veya kar payı %1 – %10 arasında ise ( Yani 110 ve 240 hesaba kayıt edilmiş hisse senedine kar payı tahakkuk ettiğinde 
           649 Diğer Olagan Gelir ve Karlar Hesabının alacağında, 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabının borcuna
*  Eğer  oranlar %10 – %50 arasında ise  ( Yani 242 hesaba kayıt edilmiş hisse senedine kar payı tahakkuk ettiğinde 
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabının alacağında, 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabının borcuna
*  Eğer  %50 den fazla ise  ( Yani 245 hesaba kayıt edilmiş hisse senedine kar payı tahakkuk ettiğinde 
641 Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri Hesabının alacağına, 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar Hs borcuna kayıt edilir.

 

Örnek :  Diler A.ş başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 60 lık sermaye payı ile oy hakkını temsil eden  100.000 TL tutarındaki hisse senedini banka aracılığıyla almıştır.

( Hisse Senedi Alınması ) 

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
100.000
.
.
100.000

 

 

Örnek : Didem A.ş işletme yönetimine katılma hakkını elde etmek için 10/05/… tarihinde Güven A.ş nin çıkardığı ve % 55 lik sermaye payı ile yönetimin çoğunluğunu seçme hakkını temsil eden 70.000 TL tutarındaki hisse senedini banka aracılığıyla almıştır.

10/11/… tarihinde Didem  A.ş sahip olduğu hisse senetlerine 2.000 TL temettü geliri tahakkuk ettiğini öğrenmiştir.

Tarih: 10/05…. ( Hisse Senedi Alınması )  

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
70.000
.
.
70.000

 

Tarih : 10/11/…. ( Temettü Geliri Tahakkuku ) 

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar Hs
      641 Bağlı Or. Temettü Gel.Hs
2.000
.
.
2.000

 

 

Örnek : AB işletmesi başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 52 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 300.000 TL tutarındaki hisse senedini almıştır. 2 ay sonra hisse senetlerini 340.000 TL satmıştır.

( Hisse Senedi Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
300.000
.
.
300.000

 

( Hisse Senedi Satılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
        245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
        645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs
340.000
.
.
300.000
40.000

 

 

Örnek : AA işletmesi başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 65 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 120.000 TL tutarındaki hisse senedini almıştır. 1 ay sonra hisse senetlerini 105.000 TL satmıştır.

( Hisse Senedi Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
120.000
.
.
120.000

 

( Hisse Senedi Satılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı
        245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
105.000
15.000
.
.
.
120.000

 

 

Örnek :  FR işletmesi 01/03 tarihinde başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 40 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden  20.000 TL tutarındaki hisse senedini almıştır.

FR işletmesi 01/04/… tarifinde ( 1 ay sonra ) aynı işletmenin 30.000 TL tutarlı hisse senetlerinden tekrardan alarak sermaye payı ile oy hakkını % 60 a çıkarmıştır.

Tarih : 01/03/… ( Hisse Senedi Alınması )

İşletme aldığı hisse senetlerini uzun vadeli bir yatırım amacıyla aldığından ve oy hakkının %10 ile % 50 arasında olduğundan  242 İştirakler Hesabı kaydedilir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
242 İştirakler Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
20.000
.
.
20.000

 

Tarih: 01/04…. ( Hisse Senedi Alınması )

İşletme aldığı hisse senetleri oy hakkının %50 den fazla olduğundan 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabına kaydedilir, 242 İştirakler Hesabıda 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabına devredilir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
          242 İştirakler Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
50.000
.
.
.
20.000
30.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

15 saat Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

15 saat Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

2 hafta Önce