Kategoriler: Muhasebe

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ( – )

 

Bağlı menkul kıymetlerin; borsa veya piyasa değerlerinde önemli ölçüde yada sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde; ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken karşılıkların izlendiği hesaptır.

 

İşleyişi

BORÇ 241 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI ALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

————————————————————————

Değer azalması olan menkul kıymetler için ayrılması gereken karşılık

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ( – ) alacak ve 654 Karşılık Giderler Hesabına borç kaydedilir.

Değer azalmasının ortadan kalkması, azalması ya da menkul kıymetin işletme kayıtlarından çıkartılması durumunda ise 

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ( – ) borç kaydedilerek,  Karşılık tutarı Aynı dönemde ise  644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının alacağına, Sonraki dönemde ise 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hesabına alacak kaydedilerek kapatılır

————————————————————————

 

Örnek :

a – ABC işletmesi 01/10/…. tarihinde başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 7 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 70.000 TL tutarındaki hisse senedini almıştır.

b – 10/11/… tarihinde almış olduğu hisse senetlerinin borsa değerinin 60.000 TL ye düştüğünü tespit etmiştir.

c – 31/12… tarihinde değeri düşen hisse senetlerinin piyasa değerinin 65.000 TL ye yükseldiği tespit edilmiştir

Tarih : 01/10/….  ( Hisse Senedi Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
70.000
.
.
70.000

 

Tarih : 10/11…. ( Hisse senetlerine karşılık ayrılması )

Hisse senetleri 70.000 TL den 60.000 TL ye düştüğünden 70.000 – 60.000 = 10.000 TL değer düşüklüğü olmuştur.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderler Hesabı
  241 Bağlı Men.Değer Düş. Karş. ( – )
10.000
.
.
10.000

 

Tarih : 31/12/…. ( Karşılık Tutarının Bir Kısmının İptali )

Hisse senetlerinin değeri 60.000 TL den 65.000 TL ye yükseldiğinden, ayrılan karşılıkların 5.000 TL si iptal edilir

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
241 Bağlı Men.Değer Düş. Karş. ( – )
     644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs
5.000
.
.
5.000

 

 

Örnek : 

a – İşletmesi 01/05/…. tarihinde başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 5 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 100.000 TL tutarındaki hisse senedini almıştır.

b – 01/10/… tarihinde almış olduğu hisse senetlerinin borsa değerinin 80.000 TL ye düştüğünü tespit etmiştir.

c – Aynı dönem içerisinde değer artışı meydana gelmemiştir, izleyen dönemde değeri düşen hisse senetlerinin piyasa değerinin 95.000 TL ye yükseldiği tespit edilmiştir

Tarih : 01/05/….  ( Hisse Senedi Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
100.000
.
.
100.000

 

Tarih : 01/10…. ( Hisse senetlerine karşılık ayrılması )

Hisse senetleri 100.000 TL den 80.000 TL ye düştüğünden 100.000 – 80.000 = 20.000 TL değer düşüklüğü olmuştur.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderler Hesabı
  241 Bağlı Men.Değer Düş. Karş. ( – )
20.000
.
.
20.000

 

Tarih : İzleyen Dönem ( Karşılık Tutarının Bir Kısmının İptali )

Hisse senetlerinin değeri 80.000 TL den 95.000 TL ye yükseldiğinden, ayrılan karşılıkların 15.000 TL si iptal edilir

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
241 Bağlı Men.Değer Düş. Karş. ( – )
    671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hs
15.000
.
.
15.000

 

 

Örnek :

a – İşletmesi 05/09/…. tarihinde başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 8 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 50.000 TL tutarındaki hisse senedini almıştır.

b – 03/11/… tarihinde almış olduğu hisse senetlerinin borsa değerinin 45.000 TL ye düştüğünü tespit etmiştir.

c – 20/12… tarihinde değeri düşen hisse senetleri 43.750 TL ye banka aracılığıyla satılmıştır.

Tarih : 05/09/….  ( Hisse Senedi Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
50.000
.
.
50.000

 

Tarih : 03/11…. ( Hisse senetlerine karşılık ayrılması )

Hisse senetleri 50.000 TL den 45.000 TL ye düştüğünden 50.000 – 45.000 = 5.000 TL değer düşüklüğü olmuştur.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderler Hesabı
  241 Bağlı Men.Değer Düş. Karş. ( – )
5.000
.
.
5.000

 

Tarih : 20/12/…. ( Değeri Düşen Hisse Senetlerinin Satılması )

Alış bedeli 50.000 TL , ve 5.000 TL değer düşüklüğü olduğuna göre 45.000 TL den satılmalı 43.750 TL ye satıldığına göre 1.250 TL zarar vardır

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
241 Bağlı Men.Değer Düş. Karş. ( – )
655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hs.
     240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
43.750
5.000
1.250
.
.
.
50.000

 

 

Örnek : 

a – İşletmesi 03/08/…. tarihinde başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 8 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 50.000 TL tutarındaki hisse senedini almıştır.

b – 01/10/… tarihinde almış olduğu hisse senetlerinin borsa değerinin 45.000 TL ye düştüğünü tespit etmiştir.

c – 10/12… tarihinde değeri düşen hisse senetleri 47.400 TL ye banka aracılığıyla satılmıştır.

Tarih : 03/08/….  ( Hisse Senedi Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
50.000
.
.
50.000

 

Tarih : 01/10…. ( Hisse senetlerine karşılık ayrılması )

Hisse senetleri 50.000 TL den 45.000 TL ye düştüğünden 50.000 – 45.000 = 5.000 TL değer düşüklüğü olmuştur.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderler Hesabı
  241 Bağlı Men.Değer Düş. Karş. ( – )
5.000
.
.
5.000

 

Tarih : 10/12/…. ( Değeri Düşen Hisse Senetlerinin Satılması )

Alış bedeli 50.000 TL , ve 5.000 TL değer düşüklüğü olduğuna göre 45.000 TL den satılmalı 47.400 TL ye satıldığına göre 2.400 TL zarardan karar vardır. Ve aradaki fark aynı dönemde ise 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabında izleyen dönemlerde ise 671 Önceki Dönem Gelir Ve Karları Hesabında İzlenir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
241 Bağlı Men.Değer Düş. Karş. ( – )
     240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
     644 Konusu Kalmayan Karş.Hesabı
47.400
5.000
.
.
50.000
2.400

 

 

Örnek : 

a – İşletmesi 01/08/…. tarihinde başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 6 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 50.000 TL tutarındaki hisse senedini almıştır.

b – 01/11/… tarihinde almış olduğu hisse senetlerinin borsa değerinin 45.000 TL ye düştüğünü tespit etmiştir.

c – 01/12… tarihinde değeri düşen hisse senetleri 51.800 TL ye banka aracılığıyla satılmıştır.

Tarih : 01/08/….  ( Hisse Senedi Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
50.000
.
.
50.000

 

Tarih : 01/11…. ( Hisse Senetlerine Karşılık Ayrılması )

Hisse senetleri 50.000 TL den 45.000 TL ye düştüğünden 50.000 – 45.000 = 5.000 TL değer düşüklüğü olmuştur.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderler Hesabı
  241 Bağlı Men.Değer Düş. Karş. ( – )
5.000
.
.
5.000

 

Tarih : 01/12/…. ( Değeri Düşen Hisse Senetlerinin Satılması )

Alış bedeli 50.000 TL , ve 5.000 TL değer düşüklüğü olduğuna göre 45.000 TL den satılmalı 51.800 TL ye satıldığına göre ( alış bedelinden yüksek fiyata satıldığına göre 2 hesap kullanılacak birincisi 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı ikincisi ise 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı.

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı en fazla 241 Hesap tutarı kadar olabilir. ( 241 hesap 5.000 TL olduğuna göre 644 Hesap 5.000 TL geçemez )

645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabına ise alış bedelinden daha yüksek fiyata satılan tutarlar yazılır ( Alış bedeli 50.000 TL olduğuna göre 51.800 – 50.000 = 1.800 TL yazılmalı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
241 Bağlı Men.Değer Düş. Karş. ( – )
     240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
     644 Konusu Kalmayan Karş.Hesabı
     645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs.
51.800
5.000
.
.
50.000
5.000
1.800

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

1 gün Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

1 gün Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce