Kategoriler: Muhasebe

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı

 

İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari şartları taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetler bu hesapta izlenir.

 

İşleyişi

Bu menkul kıymetler elde edildiğinde veya bu gruba devredilmesi gerektiğinde “240. Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı”na borç; elden çıkarıldığında bu hesaba alacak kaydedilir

BORÇ 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER HESABI ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

NOT :

Geçici yatırım amaçlı alınan menkul kıymetler:

  • 110 Hisse Senetleri Hesabı
  • 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı
  • 112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesaplarında izlenir.

Eğer Menkul kıymetler, yatırım ve iştirak amaçlı yani diğer şirketlerin yönetimine katılmak, iş ilişkileri kurmak veya devamlı gelir elde etmek için satın alınıyorsa:

  • 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
  • 242 İştrakler Hesabı
  • 245 Bağlı Ortaklıklar Hesaplarında izlenir.

Alınan hisseler o işletmenin sermayesinin,

  • %0 – %10 arasında ise kendi kayıtlarında 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabının borcuna,
  • %10 – %50 arasında ise 242 İştirakler Hesabının borcuna,
  • %50 den fazla ise 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabının borcuna kaydedilecektir

KAR PAYLARI İSE  ;

*  Eğer geçici amaçla ( spekülatif ) veya kar payı %1 – %10 arasında ise ( Yani 110 ve 240 hesaba kayıt edilmiş hisse senedine kar payı tahakkuk ettiğinde 
           649 Diğer Olagan Gelir ve Karlar Hesabının alacağında, 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabının borcuna
*  Eğer  oranlar %10 – %50 arasında ise  ( Yani 242 hesaba kayıt edilmiş hisse senedine kar payı tahakkuk ettiğinde 
         640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabının alacağında, 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabının borcuna
*  Eğer  %50 den fazla ise  ( Yani 245 hesaba kayıt edilmiş hisse senedine kar payı tahakkuk ettiğinde 
          641 Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri Hesabının alacağına, 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar Hs borcuna kayıt edilir.

 

Örnek : ABC işletmesi başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 7 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 30.000 TL tutarındaki hisse senedini almıştır.

( Hisse Senedi Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
30.000
.
.
30.000

 

 

Örnek :  Didem A.ş ortaklık amacıyla 10/02/… tarihinde Güven A.ş nin çıkardığı ve % 5 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 100.000 TL tutarındaki hisse senedini almıştır.

20/10/… tarihnde Didem A.ş sahip olduğu hisse senetlerine 3.000 TL temettü geliri tahakkuk ettiğini öğrenmiştir.

Tarih : 10/02/…. ( Hisse Senedi Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
100.000
.
.
100.000

 

Tarih : 20/10/…. ( Temettü Geliri Tahakkuku ) 

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
      649 Diğer Olagan Gelir ve Karlar Hs.
3.000
.
.
3.000

 

 

Örnek : AB işletmesi başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 5 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 20.000 TL tutarındaki hisse senedini almıştır. 2 ay sonra hisse senetlerini 21.000 TL satmıştır.

( Hisse Senedi Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
20.000
.
.
20.000

 

( Hisse Senedi Satılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
        240 Bağlı Menkul Kıymetler Hs
        645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs
21.000
.
.
20.000
1.000

 

 

Örnek : AB işletmesi başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 5 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 10.000 TL tutarındaki hisse senedini almıştır. 1 ay sonra hisse senetlerini 9.500 TL satmıştır.

( Hisse Senedi Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
          102 Bankalar Hesabı
10.000
.
.
10.000

 

( Hisse Senedi Satılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı
        240 Bağlı Menkul Kıymetler Hs
9.500
500
.
.
.
10.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

4 gün Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

4 gün Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

4 gün Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

2 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

2 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

2 hafta Önce