Kategoriler: Muhasebe

239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı ( – )

 

Uzun vadeli senetli ve senetsiz şüpheli diğer alacakların tahsil edilememe ihtimalinin kuvvetlenmiş olması halinde, bu tür risklerin giderilmesini sağlamak üzere ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık, teminatı aşan kısım için kullanılır.

 

İşleyişi

BORÇ 239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

————————————————————————

Şüpheli alacaklar için ayrılan karşılık tutarlarları  239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı ( – ) alacak  ve  654 Karşılık Giderler hesabına borç kaydedilir.

————————

Karşılık ayrılan alacağın tahsil edilmesinde ise Karşılığın iptalinde 239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı ( – )  borç kaydedilerek,

Karşılık tutarı Aynı dönemde ise  644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının alacağına

Sonraki dönemde ise 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hesabına alacak kaydedilerek kapatılır

Ayrıca Karşılık ayrılan alacağın tahsilde 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı alacaklandırılırken tahsile göre  örneğin peşin tahsil edilmesi durumda 100 Kasa Hesabı borçlandırılır

————————

Karşılık ayrılan tutar değersiz hale gelmesinde ise 239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı ( – ) borç  ve 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı alacaklandırılır.

Not: Uzun vadeli alacaklar vadeleri gelmeden şüpheli hale getirilmeyeceği için  238 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı bulunmamaktadır. Bu yüzden 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı kullanılır.

————————————————————————

 

Örnek :  İşletme 31/12/ 2015 tarihinde 18.000 tutarındaki ticari faaliyetten olmayan uzun vadeli bir alacağı şüpheli hale gelmiştir.Bu alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. 30/01/2016 tarihinde karşılık ayrılan bu alacak tahsil edilmiştir.

( Senedin şüpheli hale gelmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı
    236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
18.000
.
.
18.000

 

( Şüpheli alacağa karşılık ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri Hesabı
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Kar.Hs ( – )
18.000
.
.
18.000

 

Tarih :  30/01/2016  ( Şüpheli alacağın tahsili )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
     138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı
18.000
.
.
18.000

 

Tarih :  30/01/2016  ( Şüpheli alacak karşılığının iptali )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Kar.Hs ( – )
     671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hs
18.000
.
.
18.000

 

 

Örnek : İşletme 31.12.2015 tarihinde 33.000 tutarındaki ticari faaliyetten olmayan uzun vadeli ( 20 ay ) bir alacağı şüpheli hale gelmiştir.Bu alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. 25.01.2016 tarihinde alacağın tahsili ortadan kalkmıştır yani alacak değersiz hale gelmiştir.

( Senedin şüpheli hale gelmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı
         236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
33.000
.
.
33.000

 

( Şüpheli alacağa karşılık ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri Hesabı
 239 Şüpheli Diğer Alacaklar Kar.Hs ( – )
33.000
.
.
33.000

 

Tarih :  25/01/2016  ( Şüpheli alacağın değersiz hale gelmesi ( imkansızlaşması ) )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Kar.Hs ( – )
       138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı
33.000
.
.
33.000

 

 

Örnek : İşletmenin elinde bulunan 28.000 TL lik ticari faaliyetten olmayan uzun vadeli ( 18 ay ) bir alacağı 10/03/2015 tarihinde şüpheli hale gelmiştir.

30/06/2015 tarihinde ise işletme bu alacağa 21.000 TL karşılık ayırmıştır.

30/10/2015 tarihinde ise işletme şüpheli durumdaki ve karşılık ayırdığı alacağı  7.000 TL olarak tahsil etmiştir.

Tarih : 10/03/2015 ( Senedin şüpheli hale gelmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı
      236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
28.000
.
.
28.000

 

Tarih :  30/06/2015 ( Şüpheli alacağa karşılık ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri Hesabı
 239 Şüpheli Diğer Alacaklar Kar.Hs ( – )
21.000
.
.
21.000

 

Tarih : 30/10/2015  ( Şüpheli alacağın tahsili ) 

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Kar.Hs ( – )
   138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı
7.000
21.000
.
.
.
28.000

 

 

Örnek :  İşletme daha önceki dönem şüpheli olduğu için 20.000 TL karşılık ayırdığı, 50.000 TL  tutarındaki ticari faaliyetten olmayan uzun vadeli bir alacağını 44.000 TL olarak tahsil etmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Kar.Hs ( – )
     138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı
      671 Önceki Dönem Gelir ve Kar. Hs
44.000
20.000
.
.
.
.
50.000
14.000

 

 

Örnek: İşletme daha önceki dönem şüpheli olduğu için 10.000 TL karşılık ayırdığı, 45.000 TL tutarındaki ticari faaliyetten olmayan uzun vadeli bir alacağını, 20.000 TL olarak tahsil etmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Kar.Hs ( – )
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları
    138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı
20.000
10.000
15.000
.
.
.
.
45.000

 

 

Örnek : Daha önce tamamı için karşılık ayrılan ticari faaliyetten olmayan 7.000 TL uzun vadeli şüpheli alacağın  2015 tarihinde tahsil olanağı kalmadığı görülmüştür

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Kar.Hs ( – )
        138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı
7.000
.
.
7.000

 

Sorunun devamı :  İşletme 2015 tarihinde tahsil olanağı kalmayıp kaydını sildiği 7.000 TL alacağını  2016 yılında tahsil edilmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
    671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hs
7.000
.
.
7.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı Form Ba – Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura Kullanma Mecburiyeti, 2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı,

2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan  Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

2 hafta Önce