Kategoriler: Muhasebe

237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı ( – )

 

Bilanço düzenlenirken, bu grupta ( diğer alacaklar grubu ) belirtilen senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere uzun vadeli alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesapta izlenir

 

İşleyişi

Dönem sonunda hesaplanan reeskont tutarları 237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı ( – ) alacaklandırılır – 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabının borclandırılır.  Böylece alacak senetleri bilançoda peşin değerinde gösterilmiş olur.

İzleyen dönemde ise 237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı ( – ) borçlandırılır – 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı alacaklandırılır

BORÇ 237 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-) ALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

 

 

Kayıtlar Aşağıdaki Gibidir.

( Dönem sonu reeskont kaydı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı
 237 Diğer Alacak Senet. Reeskontu ( – )
xxx
.
.
xxx

 

( İzleyen dönem kaydı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
237 Diğer Alacak Senet. Reeskontu ( – )
        647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı
xxx
.
.
xxx

 

 

Örnek : İşletme 1 Ekim 2015 tarihinde 15.000 TL tutarındaki demirbaşı  20 ay vadeli senet ile satıyor 20.000 TL +1.600  KDV ye satmış ve KDV tutarını peşin almıştır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
100 Kasa Hesabı
         255 Demirbaşlar Hesabı
         391 Hesaplanan KDV Hesabı
         649 Diğer Olağan Gelir ve Kar.Hs
20.000
1.600
.
.
.
.
.
15.000
1.600
5.000

255 Demirbaşlar Hesabı kapatılmış aradaki fark 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabına yazılarak gelir kaydedilmiştir. Senet 5 aylık vadeli olduğundan aylık faizi 1.000 TL olur (5.000/5=1.000). Fakat vadeye göre 3 aylık ( Ekim- Kasım- Aralık ) kısmı 2015 yılına ait, 2 aylık kısmı 2016 aittir. Buradaki 2016 yılına ait olan 3.000 TL nin 2015 yılı gelirlerinden çıkartılıp 2016 yılına aktarılması gerekir. İşte bu işleme reeskont işlemi denir.

 

Tarih : 31/12/2015 (  Dönem sonu kaydı ) 

Bu şekilde  3.000 TL yi 2015 yılı karından düşürmüş oluyoruz.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı
 237 Diğer Alacak Senet. Reeskontu ( – )
3.000
.
.
3.000

 

Tarih : 01/01/2016

237 Diğer Alacak Senetleri  Reeskontu ( – ) Hesabında yer alan 3.000 TL, – 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına devredilerek kapatılır. 3.000 TL de 2016 yılında gelir olarak kaydedilmiş olur.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
237 Diğer Alacak Senet. Reeskontu ( – )
      647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı
3.000
.
.
3.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

2 gün Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

2 gün Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

2 gün Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce