Kategoriler: Muhasebe

229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı ( – )

 

Perakende satış yöntemi kullanarak bilanço gününden önceki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacakların ilgili dönemlerdeki toplam vadeli satışlara oranlarının ortalamasının değerleme dönemindeki vadeli satışlara uygulanması suretiyle bulunacak şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkları kapsar.

Dönem sonunda duran varlıklarda yer alan alacaklardan tahsili şüpheli hale gelenler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.

 

İşleyişi

BORÇ 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı ALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

————————————————————————

Şüpheli alacaklar için ayrılan karşılık tutarlarları  229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı ( – )  alacak  ve  654 Karşılık Giderler hesabına borç kaydedilir.

————————

Karşılık ayrılan alacağın tahsil edilmesinde ise Karşılığın iptalinde 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabına ( – )  borç kaydedilerek,

Karşılık tutarı Aynı dönemde ise  644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının alacağına

Sonraki dönemde ise 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hesabına alacak kaydedilerek kapatılır

Ayrıca Karşılık ayrılan alacağın tahsilde  128 Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı alacaklandırılırken tahsile göre  örneğin peşin tahsil edilmesi durumda 100 kasa hesabı borçlandırılır

————————

Karşılık ayrılan tutar değersiz hale gelmesinde ise  229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı ( – ) borç  ve  128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı alacaklandırılır.

Not: Uzun vadeli alacaklar vadeleri gelmeden şüpheli hale getirilmeyeceği için 228 Şüpheli Alacaklar Hesabı bulunmamaktadır. Bu yüzden 128 Şüpheli Alacaklar Hesabı kullanılır.

————————————————————————

 

Örnek :  İşletme 31/12/ 2015 tarihinde vadesine 18 ay kalan 15.000 TL tutarında bir alacak senedini ödenmediği için protesto ettirmiş ve bu senedi şüpheli hale getirmiştir. Bu alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. 30/01/2016 tarihinde karşılık ayrılan bu alacak tahsil edilmiştir.

( Senedin şüpheli hale gelmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
       221 Alacak Senetleri Hesabı
15.000
.
.
15.000

 

( Şüpheli alacağa karşılık ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri Hesabı
  229 Şüpheli Ticari Alacak.Kar. ( – ) Hs
15.000
.
.
15.000

 

Tarih :  30/01/2016  ( Şüpheli alacağın tahsili )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
     128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs
15.000
.
.
15.000

 

Tarih :  30/01/2016  ( Şüpheli alacak karşılığının iptali )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
229 Şüpheli Ticari Al.Karşılığı ( – ) Hs
     671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hs
15.000
.
.
15.000

 

 

Örnek : İşletme 31.12.2015 tarihinde 12.000 TL tutarında uzun vadeli ( 20 ay vadeli ) alacak senedini ödenmediği için protesto ettirmiş ve bu senedi şüpheli hale getirmiştir. Bu alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. 25.01.2016 tarihinde alacağın tahsili ortadan kalkmıştır yani alacak değersiz hale gelmiştir.

( Senedin şüpheli hale gelmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
         221 Alacak Senetleri Hesabı
12.000
.
.
12.000

 

( Şüpheli alacağa karşılık ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri Hesabı
   229 Şüpheli Ticari Al. Karşılığı ( – ) Hs
12.000
.
.
12.000

 

Tarih :  25/01/2016  ( Şüpheli alacağın değersiz hale gelmesi ( imkansızlaşması ) )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs
              128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs
7.000
.
.
7.000

 

Örnek : İşletmenin elinde bulunan 18.000 TL lik 18 ay vadeli alacak senedi 10/03/2015 tarihinde şüpheli hale gelmiştir.

30/06/2015 tarihinde ise işletme bu alacak senedine 12.000 TL karşılık ayırmıştır.

30/10/2015 tarihinde ise işletme şüpheli durumdaki ve karşılık ayırdığı alacak senedini 6.000 TL olarak tahsil etmiştir.

Tarih : 10/03/2015 ( Senedin şüpheli hale gelmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
      221 Alacak Senetleri Hesabı
18.000
.
.
18.000

 

Tarih :  30/06/2015 ( Şüpheli alacağa karşılık ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri Hesabı
  229 Şüpheli Ticari Alacak. Karş. ( – ) Hs
12.000
.
.
12.000

 

Tarih : 30/10/2015  ( Şüpheli alacağın tahsili ) 

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
229 Şüpheli Ticari Alacaklar Kar. ( – ) Hs
   128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs
6.000
12.000
.
.
.
18.000

 

 

Örnek :  İşletme daha önceki dönem şüpheli olduğu için 10.000 TL karşılık ayırdığı, 26.000 TL  tutarındaki  uzun vadeli şüpheli alacağını, 24.000 TL olarak tahsil etmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
229 Şüpheli Ticari Alacaklar Kar.( – ) Hs
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs
      671 Önceki Dönem Gelir ve Kar. Hs
24.000
10.000
.
.
.
.
26.000
8.000

 

 

Örnek: İşletme daha önceki dönem şüpheli olduğu için 10.000 TL karşılık ayırdığı, 45.000 TL tutarındaki 20 ay vadeli şüpheli alacağını, 20.000 TL olarak tahsil etmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. ( – ) Hs
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları
    128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs
20.000
10.000
15.000
.
.
.
.
45.000

 

 

Örnek : Daha önce tamamı için karşılık ayrılan 5.000 TL uzun vadeli şüpheli alacağın  2015 tarihinde tahsil olanağı kalmadığı görülmüştür

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs
        128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs
5.000
.
.
5.000

 

Sorunun devamı :  İşletme 2015 tarihinde tahsil olanağı kalmayıp kaydını sildiği 5.000 TL alacağını  2016 yılında tahsil edilmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
    671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hs
5.000
.
.
5.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

13 saat Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

14 saat Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

14 saat Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce