Kategoriler: Muhasebe

222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı ( – )

 

Bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf değeriyle değerlenmesini sağlamak amacı ile alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

Başka bir ifadeyle Dönem sonunda bilançoda uzun vadeli senetli alacakların tasarruf değeri (peşin değerleri) ile gösterilmesi halinde nominal değer ile peşin değer arasındaki fark bu hesapta izlenir.

 

İşleyişi : 

BORÇ 222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı ( – ) ALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

Dönem sonunda hesaplanan reeskont tutarları 222 Alacak Senetleri Reeskontu ( – ) alacaklandırılır – 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabının borçlandırılır.  Böylece alacak senetleri bilançoda peşin değerinde gösterilmiş olur.

Eğer dönem sonunda 221 Alacak Senetleri Hesabı 1 yılın altına düşerse bu hesap alacaklandırılır, 121 Alacak Senetleri Hesabı borçlandırılır.

Bu durumda 222 Alacak Senetleri Reeskontu ( – ) borçlandırılır ve 122 Alacak Senetleri Reeskontu ( – ) alacaklandırılır.

İzleyen dönemde ise 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı ( – ) borçlandırılır – 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı alacaklandırılır.

 

Kayıtlar Aşağıdaki Gibidir.

( Dönem sonu reeskont kaydı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı
       222 Alacak Senetleri Reeskontu ( – )
xxx
.
.
xxx

 

( Alacak senedinin dönen varlıklara aktarılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
121 Alacak Senetleri Hesabı
        221 Alacak Senetleri Hesabı
xxx
.
.
xxx

 

( Alacak senet reeskontunun dönen varlıklara aktarılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
222 Alacak Senetleri Reeskontu ( – )
      122 Alacak Senetleri Reeskontu ( – )
xxx
.
.
xxx

 

( İzleyen dönem kaydı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
122 Alacak Senetleri Reeskontu ( – )
        647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı
xxx
.
.
xxx

 

 

Örnek : İşletme 1 Ekim 2015 tarihinde 5.000 TL tutarındaki malı 8.750 TL + % 18 KDV ye 15 ay vadeli satın almıştır. Mal bedelini senet ile ödemiş KDV yi ise peşin ödemiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
221 Alacak Senetleri Hesabı
100 Kasa Hesabı
            600 Y.Satışlar Hesabı
            391 Hesaplanan KDV Hesabı
8.750
1.575
.
.
.
.
8.750
1.575

Senetlerin nominal değerinin tamamı 600 Yurt İçi Satışlar Hesabına yazılarak gelir kaydedilmiştir. Senet 15 aylık vadeli olduğundan aylık faizi 250 TL olur.( 8.750 – 5.000 / 15 = 250 TL )

Fakat vadeye göre  ( 3 X 250 = 750 TL ) 3 aylık ( Ekim- Kasım- Aralık ) kısmı 2015 yılına ait, 12 aylık kısmı 2016 yılına aittir. Buradaki 2016  yılına ait olan ( 12 X 250 TL ) 3.750 TL nin 2015 yılı gelirlerinden çıkartılıp 2016 yılına aktarılması gerekir. İşte bu işleme reeskont işlemi denir.

 

Tarih : 31/12/2015 (  Dönem sonu kaydı ) 

Bu şekilde  3.750 TL yi 2015 yılı karından düşürmüş oluyoruz.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı
       222 Alacak Senetleri Reeskontu ( – )
3.750
.
.
3.750

 

( Alacak senedinin dönen varlıklara aktarılması )

Dönem sonunda 221 Alacak Senetleri Hesabının vadesi 1 yılın altına düştüğünden 121 Alacak Senetleri Hesabına aktarılır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
121 Alacak Senetleri Hesabı
221 Alacak Senetleri Hesabı
8.750
.
.
8.750

 

( Alacak senet reeskontunun dönen varlıklara aktarılması )

Dönem sonunda 222 Alacak Senetleri Reeskontunun vadesi 1 yılın altına düştüğünden duran varlıklardan, dönen varlık hesabına aktarılır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
222 Alacak Senetleri Reeskontu ( – )
   122 Alacak Senetleri Reeskontu ( – )
3.750
.
.
3.750

 

( İzleyen dönem kaydı )

01.01.2016 tarihinde 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabında yer alan 3.750 TL, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına devredilerek kapatılır. 3.750 TL de 2016 yılında gelir olarak kaydedilmiş olur.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
122 Alacak Senetleri Reeskontu ( – )
       647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı
3.750
.
.
  3.750

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı Form Ba – Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura Kullanma Mecburiyeti, 2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı,

2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan  Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

2 hafta Önce