2019 Yılı Yurt İçi Harcırahlar (Gündelikler)

93 sayılı GVK.’nun 24/2. maddesi mucibince vergiden muaf tutulacak yurtiçi gündelikler 

01.01.2019-30.06.2019 Dönemi İçin Vergiden İstisna Gündelik Geçerli Brüt Aylık Tutarı

3.284,86.
TL ve fazlası
61,50
3.261,35 3.284,85 TL arası51,60
2.974,04 3.261,34 TL TL arası48,15
2.608,37 2.974,03 TL TL arası45,20
2.163,68 2.608,36 T TL arası39,85
2.163,67. TL ve daha azı38,75

01.07.2018-31.12.2018 Dönemi İçin Vergiden İstisna Gündelik Geçerli Brüt Aylık Tutarı

2.850,90 TL ve fazlası . 61.50
2.850,89 – 2.829,67 TL arası 51.60
2.829,66 – 2.570,20 TL arası 48.15
2.570,19 – 2.239,97 TL arası 45.20
2.239,96 – 1.838,38 TL arası 39.85
1.838,37 TL ve daha azı . 38.75

1.1.2018-30.06.2018 Dönemi İçin Vergiden İstisna Gündelik Geçerli Brüt Aylık Tutarı

2,730.35 TL ve fazlası . 61.50
2,710.81 – 2,730.34 TL arası 51.60
2,472.00 – 2,710.80 TL arası 48.15
2,168.06 – 2,471.99 TL arası 45.20
1,798.44 – 2,168.05 TL arası 39.85
1,798.43 TL ve daha azı . 38.75