2019 Yılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARICEZA MİKTARI 2018(TL)CEZA MİKTARI 2019(TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için10.515
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya1.046
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya4.202
4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için59