2019 Yılı Vergi Türleri Ve Vergi Kodları

Vergi Türleri Ve Vergi Kodları

Vergi KoduVergi Adı
1YILLIK GELİR VERGİSİ
2ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
3GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
4GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
5GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
6GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
7DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
10KURUMLAR VERGİSİ
11KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
12GELİR VERGİSİ (GMSI)
14BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
15GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
17GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
21BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
22SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
27GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
32GELİR GEÇİCİ VERGİ
33KURUM GEÇİCİ VERGİ
40DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
46AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
48GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
49HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ
50KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
51DİĞER ÜCRETLER
53KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
56OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
57RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ
60MÜLGA MADEN FONU
61KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
62MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
71PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
73KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
74DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
75ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
76TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
77KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
91TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ
92HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
93SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
94HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ
1013EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
1018MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
1020FON PAYI
1030PİŞMANLIK ZAMMI
1042E.KATKI PAYI
1043ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
1047DAMGA VERGİSİ
10485035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
1050VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
1051VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
1067VERGİ YARGI HARÇLARI
1084GECİKME FAİZİ
1085PARA CEZASI FAİZİ
1086GECİKME ZAMMI
1087ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
1089ALINAN DİĞER FAİZLER
1095SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
1096KONUT FONU
3024KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
3061CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
3073USULSÜZLÜK CEZASI
3074ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
3076KUSUR CEZASI
3077AĞIR KUSUR CEZASI
3078KAÇAKÇILIK CEZASI
3080VERGİ ZİYAI CEZASI
3099VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
4001EK GELİR VERGİSİ
4003EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
4004EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
4005EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
4006FAİZ VERGİSİ
4007EK EMLAK VERGİSİ
4008GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
4010EK KURUMLAR VERGİSİ
4011KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
4012KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
4014MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
4016ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
40214705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
4034MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
40354837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
40364962 S. TAŞIT VERGİSİ
4040MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
4041GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ
40425035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
4043GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4044GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4046Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
4047TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
4048ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
40495035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI
4050TEKEL SAFİ HASILAT
4060TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
4061İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
4063NOTER HARÇLARI
4072MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
4073ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
4074ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
4077MÜNFERİT KURUM E. D. V.
4078NET AKTİF VERGİSİ
4079KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
4080ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
40815035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4101VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
4103VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
4107VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
4110VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
4112VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
4114VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
4115VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
4121VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
4122VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
4123VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
4124VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
4125VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
4126VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
4127VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
4128VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
4130VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
9000İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)
9001EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
9002NÜFUS PARA CEZASI
9003SEÇİM PARA CEZASI
9004ASKERLİK PARA CEZASI
9005MAHKEME PARA CEZASI
90061475 SAYILI İÇ KANUNUNA BA¦LI PARA CEZASI
90073516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
9008TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
9009TURİZM PARA CEZASI
9010TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
9011ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI
9012ESNAF S.HARÇ
9013GÜMRÜK VERGİSİ
9014Yurt Dışı Çıkış Harcı
9015KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
9016BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
9017TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
9018YILLIK TONAJ HARCI
9019ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
9020MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR
90214961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
9022KUR FARKI HESABI
9023YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
9024KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
9025İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
9026GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
9027ÇALIŞMA İZİN HARCI
9028DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
9029DİPLOMA HARCI
9030EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9031VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
9032EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
9033TDPK İDARİ PARA CEZASI
9034MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9035TAŞIT ALIM VERGİSİ
9036YİYECEK BEDELLERİ
9037TEMİNAT O. YAPILAN THS.
9038İADELERDEN ALACAKLILAR
9039HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
9040MERA FONU
9041MERA FONU PARA CEZASI
9042MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ
9043MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU
90444961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
9045TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
9046ÖZEL HESAP GELİRLERİ
9047TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
90485035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
90494749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI
9050KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9051DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
9052TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9053ECRİMİSİL GELİRLERİ
9054DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
9055TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9056DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
9057DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
9058PETROLDEN DEVLET HAKKI
9059TİCARET SİCİL HARCI
9060MADENLERDEN DEVLET HAKKI
9061OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
9062TAPU HARÇLARI
9063İSKAN HARCI
9064PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
9065TRAFİK HARÇLARI
9066YARGI HARÇLARI
9067İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
9068GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
9069DİĞER HARÇLAR
9070DEĞERLİ KAĞITLAR GELİRLERİ
9071TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR
9072İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
9073YEM ANALİZ ÜCRETİ
9074ŞEKER FİYAT FARKI
9075AKARYAKIT FİYAT FARKI
9076BAŞKA VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ
9077MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
9078GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
90794961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
9080DİĞER PARA CEZALARI
9081ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
9082FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
9083SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
9084İSTİHSAL VERGİSİ
9085TRAFİK CEZALARI
9086HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
9087TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
9088ÇIRAKLIK FONU
90892000/2 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
9090ÇEŞİTLİ GELİRLER
9091PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
9092YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
9093RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
9094EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
90954961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
90964369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
9097HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
9098HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
9099KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
9101ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9102GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
9162KADASTRO HARÇLARI
9901ADİ ORTAKLIK MÜKELLEFİYETSİZ MÜKELLEF KAYDI İÇİN VERGİ KODU