2019 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

2019 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

MADDE NOKONUSU2019 YILINDA UYGULANACAK TUTAR
MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri180
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı110
3 – İkinci sınıf tüccarlar55
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar25
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler14.80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf7
II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri98
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı55
3 – İkinci sınıf tüccarlar25
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar14,80
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler7
6- Gelir vergisinden muaf esnaf3.90