2019 Yılı Tahakkuktan Vazgeçme

İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı ………tarihinden  itibaren ….. ..–TL  aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilir

Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı ( Yıllara Göre )
2019 Yılı Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı  33 TL
2018 Yılı Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı  27 TL
2017 Yılı Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı  24 TL