2019 Yılı SGK Prim Oranları

SGK Prim Oranları Tablosu

Sigorta KoluSigortalıİşverenDevlet
Malullük, Yaşlılık, Ölüm (Uzun vadeli Sigorta Kolları )9115
Kısa Dönem Sigorta Kolları2
Genel Sağlık Sigortası57,53
İsteğe Bağlı Sigorta32 (20+12) –
İşsizlik Sigortası121

Not: Malullük, Yaşlılık, ölüm sigortalan prim oranı, fiili hizmet süresi zammı yapılanlarda %23’e kadar çıkabilmektedir.