2019 Yılı Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

Açıklama: Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer koşullar Merkez Bankasınca belirlenir.

Açıklama: Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer koşullar Merkez Bankasınca belirlenir.

Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize “reeskont faiz oranı” adı verilmektedir. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir. Ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak belirlenen reeskont faiz oranı, mevcut durumda uygulanan para politikası kapsamında bir para politikası aracı olarak önemini kaybetmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

YÜRÜRLÜKTARİHİ(*)İSKONTO ORANI (%)AVANS FAİZ ORANI (%)
01.01.19904045
20.09.19904348,25
23.11.19904550,75
15.02.19914854,50
27.01.19945665
21.04.19947998
12.07.19947085
27.07.19946375
01.10.19945564
10.06.19955260
01.08.19955057
02.08.19976780
30.12.19996070
17.05.20025564
14.06.20035057
08.10.20034348
15.06.20043842
13.01.20053235
25.05.20052830
20.12.20052325
20.12.20062729
28.12.20072527
09.04.20091920
12.06.20091819
22.12.20091516
30.12.20101415
29.12.20111717,75
19.06.20121616,50
20.12.201213,5013,75
21.06.20139,5011,00
27.12.201310,2511,75
14.12.20149,0010,50
31.12.20168,759,75
29.06.201818,5019,50

(*) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında

Önceki Yıllar

DÖNEMKISA VADELİ (1)ORTA VADELİ (1)İSKONTO ORANI (2)AVANS FAİZ ORANI (2)
01.01.1970-31.08.19707,50
01.09.1970-31.10.19709
01.11.1970-28.02.197399
01.03.1973-27.11.197389
28.11.1973-25.08.19748,759
26.08.1974-21.04.1978910,50
22.04.1978-30.04.19791011,50
01.05.1979-28.02.198010,7514
01.03.1980-30.06.19801415
01.07.1980-01.02.19812626
02.02.1981-30.04.198130,2530,25
01.05.1981-30.04.198231,5031,50
01.05.1982-30.06.198331,5033
01.07.1983-18.12.19832829,50
19.12.1983-13.05.198448,5050,50
14.05.1984-31.10.19865250,50
01.11.1986-23.01.19874850,50
24.01.1987-18.02.19884548,50
19.02.1988-31.12.19895460
01.01.1990-19.09.19904045
20.09.1990-22.11.19904348,25
23.11.1990-14.02.19914550,75
15.02.1991-26.01.19944854,50
27.01.1994-20.04.19945665
21.04.1994-11.07.19947998
12.07.1994-26.07.19947085
27.07.1994-30.09.19946375
01.10.1994-09.06.19955564
10.06.1995-31.07.19955260
01.08.1995-01.08.19975057
02.08.1997-29.12.19996780
30.12.1999-16.05.20026070
17.05.2002-13.06.20035564
14.06.2003-07.10.20035057
08.10.2003-14.06.20044348
15.06.2004-Bugüne kadar3842

Dip Notlar

(1) Kısa ve orta vadeli kredi işlemlerine uygulanan en yüksek faiz oranlarıdır. Bankamızca, sektör ve firma bazında bu oranların altında değişik tercihli faiz oranları da uygulanmıştır.

(2) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılan iskonto ve avans işlemlerinde uygulanan oranlar olup, 01.01.1990 tarihinden itibaren avans sistemi uygulamasına son verilerek iskonto sistemine geçilmiş, iskonto ve avans işlemleri bazında tek bir faiz oranı tespitine başlanmıştır.