2019 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2019 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları

  B.Şehir Belediyesi sınırları dışındaki yerlerde( Normal Yörelerde ) B.Şehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde %100 artışlı
Diğer Binalarda  -işyeri vb   Binde 2 Binde 4
Meskenlerde Binde 1 Binde 2
Arazilerde Binde 1 Binde 2
Arsalarda Binde 3 Binde 6