Kategoriler: 2019 Pratik Bilgiler

2019 Yılı Dava Açma Süreleri

İdari Yargılama Usul Kanunu’na göre “Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde

=>  Danıştay’da ve İdare mahkemelerinde 60 gün

=>  Vergi mahkemelerinde  30 gündür.

Dikkat: Uzlaşmanın sağlanamaması halinde tutanağın işletmeciye tebliğ tarihinden itibaren dava açılabilir, bu takdirde dava açma süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış ise dava açma müddeti, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar ve bu sürede ödenmeyen tutarlar imtiyaz sözleşmeleri ve/veya yetkilendirme belgelerinde yer alan hükümler kapsamında takip ve tahsil edilir.

Örneğin : Uzlaşma görüşmeleri sırasında 11 günlük bir süre kalmış ve uzlaşma sağlanamamışsa  bu süre 15 olarak uzatılır.

DAVA AÇMA SÜRELERİ

KONUSU DAVA AÇILACAK MAHKEME DAVA AÇMA SÜRESİ
Vergi/Ceza İhbarnamesine Vergi Mahkemesi Tebliğden İtibaren 30 Gün İçinde
İtirazi Kayıtla Verilen Beyannameye Ait Tahakkuk Fişine Vergi Mahkemesi Tahakkuk Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde
Ödeme Emrine Vergi Mahkemesi Tebliğden İtibaren 15 Gün İçinde
Haciz Varakasına Vergi Mahkemesi Haciz Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde
İhtiyati Tahakkuka Vergi Mahkemesi İhtiyati Tahakkukun Bildirim Tarihinden İtibaren 15 Gün İçinde
İhtiyati Hacze Vergi Mahkemesi Haciz Tarihinden İtibaren 15 Gün İçinde
İşyeri Kapama Kararına Vergi Mahkemesi Yazının Tebliğinden İtibaren 30 Gün
Temyiz Davası Vergi Mahkemesi Kararın Tebliğinden İtibaren 30 Gün

Son güncelleme 2 Ağustos 2019 19:20

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

2 gün Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

2 gün Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

3 hafta Önce