Kategoriler: 2019 Pratik Bilgiler

2019 Yılı Çıraklar ve Öğrenciler İçin Asgari Ücret

Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışların; aday çırak ve  çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilmektedir.

İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının

  • 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan,
  • 20’den az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden,
  • Aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemeyeceği belirtilmektedir.

NOT : Mesleki Eğitim gören öğrencilere yapılacak olan ödemelere ilişkin hesaplama, net asgari ücretten asgari geçim indirimi düşülerek, kalan tutarın iş yerinde çalışan personel sayısına göre belirlenen oran ile çarpılması suretiyle uygulanmalıdır

Aynı maddenin 4’üncü fıkrasına göre de “Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50’si üzerinden Bakanlık ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekle karşılanır.”

Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır

Değişiklik Oldu: 

23 Kasım 2018 Tarihli ve 30604  sayılı Resmi Gazete Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayımlandı.

Buna göre önceki yıllarda devam eden stajyer desteğinin süresinin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere üç eğitim ve öğretim yılı uzatılmasına karar verildi.

Teşvikten  2018-2019 eğitim ve öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere üç eğitim ve öğretim yılı uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler yararlanacaktır. Ancak Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmeyecektir.

Bunlara ödenebilecek ücret tutarı ise 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi uyarınca, aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, aynı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan (548,71 TL) az olamayacaktır.

İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi ( 3/2 ), yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri ( 3/1 ), devlet katkısı olarak ödenecek. Dolayısıyla yirmiden fazla personeli olan işyerleri için destek tutarı 365,80 TL, yirmiden az personeli olan işyerleri için destek tutarı 182,90 TL olacaktır.

Özellikle çoğu zaman sorulan bir soruyu da açıklamakta fayda var. Meslek liselerinde ödenen sigorta primleri iş kazası, meslek hastalığı ve hastalıkla ilgili olduğu için emeklilik açısından sigorta başlangıcı kabul edilmez ve toptan ödeme yapılmaz

2019 yılı için  öğrenci, aday çırak ve çıraklara ödenecek asgari ücret tutarları aşağıdaki gibidir.

.2019 Yılında Uygulanacak Ücretler
.GünlükAylık
Aday çıraklara ve çıraklara ( Brüt asgari ücret x 0.30 )25,58 TL767,52  TL
20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine   ( Net asgari ücret – AGİ X 0.30 ) 18,29 TL548,71 TL
20’den az personel çalıştıran işyerlerinde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine 9,14 TL274,35 TL

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

Son güncelleme 2 Ağustos 2019 19:20

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı Form Ba – Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku

9 dakika Önce

2021 Yılı Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku

15 dakika Önce

2021 Yılı Fatura Kullanma Mecburiyeti, 2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı,

2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan  Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku

19 dakika Önce

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

2 gün Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

2 gün Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

1 hafta Önce