2019 Yılı Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

Yıllar İtibari İle Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

DİKKAT:  

Mükelleflerin 2019 Yılında Tutacakları ticari defterler için 2018 Yılı rakamlarını baz alacaklardır.

Ayrıca 2020 Yılı için baz alınacak 2019 Yılı rakamlarını dikkate alacaktır.

2019 YılıBilançoHesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (Madde 177)
Yıllık Alış Tutarı230.000 TL
Yıllık Satış Tutarı320.000 TL 
Gayrisafi İş Hasılatı İle Yıllık Satış Tutarı Toplamı120 .000 TL 
İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı230.000 TL 

***

2018 YılıBilançoHesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (Madde 177)
Yıllık Alış Tutarı190 .000 TL
Yıllık Satış Tutarı260 .000 TL 
Gayrisafi İş Hasılatı İle Yıllık Satış Tutarı Toplamı100 .000 TL 
İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı190 .000 TL 

 ***

II. Sınıftan I. Sınıfa Geçiş

  • Bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlerden %20’yi aşan oranda fazla olması.
  • Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlere göre %20’ye kadar fazlalık göstermesi.

I. Sınıftan II. Sınıfa Geçiş

  • Bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlerden %20’yi aşan oranda düşük olması.
  • Arka arkaya üç dönemin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlere göre %20’ye kadar düşüklük göstermesi.

Örnek 1. Birinci sınıfa tabi bir mükellefin bir iş dönemindeki iş hacmi VUK’nun 177. maddesinde belirtilen hadlere kıyasla %15 oranında düşüklük göstermiştir. Sınıf değişikliği bakımından mükellefin durumunu inceleyiniz.

Bir hesap dönemindeki iş hacimlerindeki düşüklükten hareketle ikinci sınıfa geçişle ilgili olarak %20’yi aşan ölçüde düşüklük olması şartı konulmuştur. Örnekteki mükellefin iş hacmi %15 oranında düşüklük gösterdiği için ikinci sınıfa geçilmesi söz konusu olmamaktadır.

Örnek 2. Birinci sınıfa tabi bir mükellefin iş hacmi izleyen üç hesap döneminden birinci dönemde %5, ikinci dönemde %7 ve üçüncü dönemde %11 oranında düşüş göstermiştir. Sınıf değişikliği bakımından mükellefin durumunu inceleyiniz.

Bu durumda birbirini izleyen üç hesap döneminde %20’ye kadar bir düşüş olduğundan ikinci sınıfa geçilebilecektir.

Örnek 3. İkinci sınıfa tabi bir mükellefin bir hesap dönemindeki iş hacmi VUK’nun 177. maddesinde belirtilen hadlere kıyasla %25 oranında artış göstermiştir. Sınıf değişikliği bakımından mükellefin durumunu inceleyiniz.

Bir hesap dönemindeki iş hacimlerindeki artıştan hareketle birinci sınıfa geçişle ilgili olarak %20’yi aşan ölçüde artış olması şartı konulmuştur. Örnekteki mükellefin iş hacmi %25 oranında artış gösterdiği için ikinci sınıfa geçilmesi söz konusu olmaktadır.

Örnek 4. İkinci sınıfa tabi bir mükellefin iş hacmi birinci yılda %10 oranında ve izleyen yılda %14 oranında artış göstermiştir. Sınıf değişikliği bakımından mükellefin durumunu inceleyiniz.

Bu durumda birbirini izleyen iki hesap döneminde %20’yi aşan oranda artış olduğundan birinci sınıfa geçilmesi gerekmektedir

Önceki Yıllar

2018 YılıBilançoHesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (Madde 177)
Yıllık Alış Tutarı190 .000 TL
Yıllık Satış Tutarı260 .000 TL 
Gayrisafi İş Hasılatı İle Yıllık Satış Tutarı Toplamı100 .000 TL 
İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı190 .000 TL 

 ***

2017 YılıBilançoHesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (Madde 177)
Yıllık Alış Tutarı170.000 TL
Yıllık Satış Tutarı230.000 TL 
Gayrisafi İş Hasılatı İle Yıllık Satış Tutarı Toplamı90.000 TL 
İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı170.000 TL 

 ***

2016 YılıBilançoHesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (Madde 177)
Yıllık Alış Tutarı168.000 TL
Yıllık Satış Tutarı 230.000 TL
Gayrisafi İş Hasılatı İle Yıllık Satış Tutarı Toplamı 90.000 TL
İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı 168.000 TL

 ***

2015 YılıBilançoHesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (Madde 177)
Yıllık Alış Tutarı160.000 TL
Yıllık Satış Tutarı 220.000 TL
Gayrisafi İş Hasılatı İle Yıllık Satış Tutarı Toplamı 88.000 TL
İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı 160.000 TL

 ***

2014 YılıBilançoHesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (Madde 177)
Yıllık Alış Tutarı 150.000 TL
Yıllık Satış Tutarı 200.000 TL
Gayrisafi İş Hasılatı İle Yıllık Satış Tutarı Toplamı 80.000 TL
İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı 150.000 TL

 ***

2013 YılıBilançoHesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (Madde 177)
Yıllık Alış Tutarı 150.000 TL
Yıllık Satış Tutarı 200.000 TL
Gayrisafi İş Hasılatı İle Yıllık Satış Tutarı Toplamı 80.000 TL
İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı 150.000 TL

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )