2019 Yılı Beyanname Verme Süreleri

2019 Yılı Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyanname TürüVerilme SüresiSon Ödeme Günü
Yıllık Kurumlar Vergisiİzleyen Yılın 1-30 Nisan DönemiNisan ayı sonu
Yıllık Gelir Vergisiİzleyen Yılın 1-31 Mart Dönemi1.Taksit Mart ayı sonu 2.Taksit Temmuz ayı sonu
Geçici Vergi(3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 17. günü akşamı)(3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 17. günü akşamı)
1.Dönem  17 Mayıs1.Dönem  17 Mayıs
2.Dönem  17 Ağustos2.Dönem  17 Ağustos
3.Dönem  17 Kasım3.Dönem  17 Kasım
4.Dönem  17 Şubat4.Dönem  17 Şubat
Katma Değer Vergisiİzleyen Ayın 26.GünüBeyanname verilen ayın 26.günü
Aylık Muhtasarİzleyen Ayın 26.GünüBeyanname verilen ayın 26.günü
Üç Aylık Muhtasar3 Aylık dönemi izleyen ayın 26.günüBeyanname verilen ayın 26.günü
26 Ocak
26 Nisan
26 Temmuz
26 Ekim
Basit Usulde Gelir Vergisiİzleyen Yılın Şubat ayı sonu1.Taksit Şubat ayı sonu
2.Taksit Haziran ayı sonu
G.V.K Geçici 67. maddeye göre verilecek Beyannameİzleyen Ayın 26.GünüBeyanname verilen ayın 26.günü
Damga Vergisiİzleyen Ayın 26.GünüBeyanname verilen ayın 26.günü
K.V Kanunu 15. ve 30. md. Göre yapılan tevkifat ile ilgili muhtasarİzleyen Ayın 26.GünüBeyanname verilen ayın 26.günü
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV)İzleyen Ayın 15.GünüBeyanname Verme Süresi İçinde
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)I.Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25’i ikinci 15 gün için ertesi ayın 10’uBeyanname Verme Süresi içinde ödenir
II. Sayılı Listedeki
Kayıt ve Tescile Tabi olmayan mallar ile
III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar
II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.

2018 Yılı Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyanname TürüVerilme SüresiSon Ödeme Günü
Yıllık Kurumlar Vergisiİzleyen Yılın 1-25 Nisan DönemiNisan ayı sonu
Yıllık Gelir Vergisiİzleyen Yılın 1-25 Mart Dönemi1.Taksit Mart ayı sonu 2.Taksit Temmuz ayı sonu
Geçici Vergi(3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 14. günü akşamı)(3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 17. günü akşamı)
1.Dönem  14 Mayıs1.Dönem  17 Mayıs
2.Dönem  14 Ağustos2.Dönem  17 Ağustos
3.Dönem  14 Kasım3.Dönem  17 Kasım
4.Dönem  14 Şubat4.Dönem  17 Şubat
Katma Değer Vergisiİzleyen Ayın 24.GünüBeyanname verilen ayın 26.günü
Aylık Muhtasarİzleyen Ayın 23.GünüBeyanname verilen ayın 26.günü
Üç Aylık Muhtasar3 Aylık dönemi izleyen ayın 23.günüBeyanname verilen ayın 26.günü
23 Ocak
23 Nisan
23 Temmuz
23 Ekim
Basit Usulde Gelir Vergisiİzleyen Yılın 1- 25 Şubat Dönemi1.Taksit Şubat ayı sonu
2.Taksit Haziran ayı sonu
G.V.K Geçici 67. maddeye göre verilecek Beyannameİzleyen Ayın 23.GünüBeyanname verilen ayın 26.günü
Damga Vergisiİzleyen Ayın 23.GünüBeyanname verilen ayın 26.günü
K.V Kanunu 15. ve 30. md. Göre yapılan tevkifat ile ilgili muhtasarİzleyen Ayın 23.GünüBeyanname verilen ayın 26.günü
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV)İzleyen Ayın 15.GünüBeyanname Verme Süresi İçinde
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)I.Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25’i ikinci 15 gün için ertesi ayın 10’uBeyanname Verme Süresi içinde ödenir
II. Sayılı Listedeki
Kayıt ve Tescile Tabi olmayan mallar ile
III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar
II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )