Kategoriler: 2019 Pratik Bilgiler

2019 Yılı Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının (2019 yılı için 120.000 TL) – veya yıllık satışları tutarının (2019 yılı için 180.000 TL) – aşmaması

2. Bir numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının (2019 yılı için 60.000TL) – aşmaması,

3. Bir ve iki  numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamınını (2019 yılı için 120.000 TL) –  aşmaması,

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler

2019 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
1 Numaralı Bent İçin120.000 TL – 180.000 TL
2 Numaralı Bent İçin60.000 TL
3 Numaralı Bent İçin120.000 TL

 ****

2018 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
1 Numaralı Bent İçin100.000 TL – 148.00 TL
2 Numaralı Bent İçin49.000 TL
3 Numaralı Bent İçin100.000 TL

 ****

2017 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
1 Numaralı Bent İçin90.000 TL – 130.000 TL
2 Numaralı Bent İçin43.000 TL
3 Numaralı Bent İçin90.000 TL

 ****

2016 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
1 Numaralı Bent İçin88.000 TL – 126.000 TL
2 Numaralı Bent İçin42.000 TL
3 Numaralı Bent İçin88.000 TL

 ****

2015 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
1 Numaralı Bent İçin84.000 TL – 120.000 TL
2 Numaralı Bent İçin40.000 TL
3 Numaralı Bent İçin84.000 TL

 ****

2014 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
1 Numaralı Bent İçin77.000 TL – 110.000 TL
2 Numaralı Bent İçin38.000 TL
3 Numaralı Bent İçin77.000 TL

 ****

2013 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
1 Numaralı Bent İçin75.000 TL – 110.000 TL
2 Numaralı Bent İçin37.000 TL
3 Numaralı Bent İçin75.000 TL

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

Son güncelleme 2 Ağustos 2019 19:21

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

2 gün Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

2 gün Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

3 hafta Önce