2019 Yılı Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının (2019 yılı için 120.000 TL) – veya yıllık satışları tutarının (2019 yılı için 180.000 TL) – aşmaması

2. Bir numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının (2019 yılı için 60.000TL) – aşmaması,

3. Bir ve iki  numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamınını (2019 yılı için 120.000 TL) –  aşmaması,

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler

2019 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
1 Numaralı Bent İçin120.000 TL – 180.000 TL
2 Numaralı Bent İçin60.000 TL
3 Numaralı Bent İçin120.000 TL

 ****

2018 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
1 Numaralı Bent İçin100.000 TL – 148.00 TL
2 Numaralı Bent İçin49.000 TL
3 Numaralı Bent İçin100.000 TL

 ****

2017 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
1 Numaralı Bent İçin90.000 TL – 130.000 TL
2 Numaralı Bent İçin43.000 TL
3 Numaralı Bent İçin90.000 TL

 ****

2016 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
1 Numaralı Bent İçin88.000 TL – 126.000 TL
2 Numaralı Bent İçin42.000 TL
3 Numaralı Bent İçin88.000 TL

 ****

2015 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
1 Numaralı Bent İçin84.000 TL – 120.000 TL
2 Numaralı Bent İçin40.000 TL
3 Numaralı Bent İçin84.000 TL

 ****

2014 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
1 Numaralı Bent İçin77.000 TL – 110.000 TL
2 Numaralı Bent İçin38.000 TL
3 Numaralı Bent İçin77.000 TL

 ****

2013 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
1 Numaralı Bent İçin75.000 TL – 110.000 TL
2 Numaralı Bent İçin37.000 TL
3 Numaralı Bent İçin75.000 TL

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )