2019 Yılı 7/A Seçeneği Uygulamak Zorunda Olanlar

Maliye Bakanlığınca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak belirlemiştir.

Buna göre Aktif Toplamı  veya Net Satışlar Toplamı  altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ilgili yılda 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler.

Belirlenen tutarı aşan üretim ve hizmet işletmeleri ise ilgili  yılda maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

2018 Aktif toplamı 3.449.658 TL veya net satışlar toplamı 6.899.000 TL yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri 2019 yılında maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre tutmak  zorundadırlar.   

7/A Seçeneğinin Uygulanacağı YılBir Önceki Yıl Aktif Toplamı Bir Önceki Yıl Net Satışlar Toplamı
2019 Yılı3.449,6586.899.000
2018 Yılı2.788.0535.575.854
2017 Yılı2.435.6194.871.018
2016 Yılı2.345.7764.691.340

Maliyet hesaplarının 7⁄A seçeneğine tutulma zorunluluğu için bir önceki yılda Aktif Toplamı veya Net Satışlar Toplamı’ndan birisinin yukarıdaki tutarları aşması yeterlidir.

Bir önceki yıl aktif toplamı veya net satışlar toplamı yukarıdaki tutarların altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler.