2019 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü ve eksi hükümlü çalıştırmakla yükümlüdürler.

50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları ( Yüzde )

Özel Sektör % Kamu %
Özürlü 3 4
Eski Hükümlü 0 2
Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı 0 0
Terör Mağduru 0 0

Örneğin özel sektör için, 55 işçinin çalıştığı bir işyerinde 55 x %3=1,65 buna göre en az 2 engelli işçinin çalıştırılması gerekmektedir.

Diğer bir örnek yine özel sektörde 140 işçinin çalıştığı bir işyerinde 140 x %3=4,20 buna göre en az 4 engelli işçinin çalıştırılması gerekmektedir

Örneklerden de görüldüğü üzere; Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür

Çalıştırılması zorunlu engelli sayısına ulaşılmada aşağıdaki maddelere dikkat edilmesi gerekir.

1- Engelli çalışanlar, toplam işçi sayısına dâhil edilmez.

2- İşverenin mevcut işçileri arasında sonradan engelli durumuna geçen bir personel var ise işverenin engelli personel sayısına dâhil edilebilmektedir.

3- Aynı işverenin aynı il sınırlarındaki farklı işyerlerinde çalışan işçilerinin toplam rakamı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Engelli personel oranını hesaplamak için temel aldığımız toplam işçi sayısına o il sınırlarında, o işverene bağlı olarak çalışan kısmi süreli, belirli ya da belirsiz süreli olması fark etmeksizin tüm çalışanlar dâhil olmalıdır.

Farklı illerde bulunan işyerleri için hesaplama o il içerisinde çalışan işçi sayısı üzerinden yapılacaktır.

4- Yeraltı ve sualtı işlerinde işçi çalıştıran işyerleri çalıştırmakla yükümlü oldukları engelli personel sayılarını hesaplarken yer altı ve su altı işlerinde çalıştırdıkları işçileri toplama dahil etmez.

Engelli Personel Çalıştırmamanın Cezası

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 30’da düzenlenen engelli personel çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işyerleri için aynı kanunun 101. Maddesinde cezai müeyyidesi yer almaktadır.

Yükümlü olunan ve çalıştırılmayan her işçi ve çalıştırılmayan her ay için kamu işyeri veya özel sektör olduğu fark etmeksizin cezai müeyyidesi uygulanmaktadır. Bu cezai müeyyide 2019 yılında 3.250 TL’dir. Hatta konuyla ilgili denetimlerde geriye dönük 3 yıl incelenerek çalıştırılmayan her ay ve yükümlü olunan her engelli işçi için hesaplanan tutarlar söz konusu olabilmektedir.

Engelli personeller hangi işlerde çalıştırılamazlar?

Engelli personel kapsamında çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, çalışabildikleri işler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenir.

Engelli personeller ancak engel durumlarına uygun işlerde çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenebilen işyerlerine çalıştırılabilirler. Engelleri açısından sıkıntı oluşturabilecek hizmet alanlarında çalıştırılmamalıdırlar.

Engelli personeller ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu işlerde çalışacak personellerin uygun bir sağlık raporunun bulunması gerekmektedir.

Ayrıca yeraltı ve sualtı işlerinde engelli işçi çalıştırılması yasaktır.