Kategoriler: 2019 Pratik Bilgiler

2019 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

2019 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

Kanun MaddesiCeza MaddesiFiil2018 YILI2019 YILIAÇIKLAMA
398İşyerini muvazaalı olarak bildirmek21.03626.027İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
599/1-aİşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak177219Bu durumdaki her işçi için
799/1-bMadde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak296366Bu durumdaki her işçi için
7/2 (f) bendi99/27. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak1.1881.464.
899/1-cİş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek177219Bu durumdaki her işçi için
1499/1-cÇağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak177219Bu durumdaki her işçi için
2899/1-dİşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak177219Bu durumdaki her işçi için
29100Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)693857Bu durumdaki her işçi için
30101Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak2.6273.250Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
32102/aÜcret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek191236Bu durumda olan her işçi ve her ay için
32102/aÜcret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek191236Bu durumda olan her işçi ve her ay için
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek693857.
38102/bYasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek693857.
39102/aAsgari ücreti ödememek veya eksik ödemek191236Bu durumdaki her işçi ve her ay için
41102/cFazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.337416Bu durumdaki her işçi için
52102/bYüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek693857.
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,337416Bu durumdaki her işçi için
57103İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek337416Bu durumdaki her işçi için
59103Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek337416Bu durumdaki her işçi için
60103Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak337416Bu durumdaki her işçi için
63104Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak1.8532.292.
64104Telafi çalışması usullerine uymamak337416Bu durumdaki her işçi İçin
68104Ara dinlenmesini uygulamamak1.8532.292.
69104İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek1.8532.292.
71104Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak1.8532.292.
72104Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak1.8532.292.
73104Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek1.8532.292.
74104Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek1.8532.292.
75104İşçi Özlük dosyasını düzenlememek1.8532.292.
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek1.8532.292.
92/2107/1-aÇağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.16.82920.822.
96/1107/1-bİfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak16.82920.822.
107/2107/2İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.16.82920.822.

Son güncelleme 2 Ağustos 2019 19:20

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı Form Ba – Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku

12 saat Önce

2021 Yılı Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku

12 saat Önce

2021 Yılı Fatura Kullanma Mecburiyeti, 2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı,

2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan  Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku

12 saat Önce

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

3 gün Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

3 gün Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

2 hafta Önce