2019 Pratik Bilgiler

2019 Yılı 7/A Seçeneği Uygulamak Zorunda Olanlar

Maliye Bakanlığınca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak belirlemiştir. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 sene Önce

2019 Yılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları (daha&helliip;) Devamını Oku

2 sene Önce

2019 Yılı Yıllık Ücretli İzin Süreleri

Genel olarak işçiler İş Kanunu’na tabi iken, Basın yayın kuruluşlarında görev yapanlar Basın İş Kanununa, Denizciler Deniz İş Kanununa tabi… Devamını Oku

2 sene Önce

2019 Yılı Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı

Her yıl Maliye tarafından belirlenen sınırlar doğrultusunda Fatura Düzenleme mecburiyetinde bulunan tacirler bu sınırları dikkate alarak fatura yerine geçen diğer… Devamını Oku

2 sene Önce

2019 Yılı Yurt Dışı Çıkış Yasağı Haddi (Sınırı)

06 Haziran 2008 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

2 sene Önce

2019 Yılı Yurt İçi Harcırahlar (Gündelikler)

93 sayılı GVK.’nun 24/2. maddesi mucibince vergiden muaf tutulacak yurtiçi gündelikler  (daha&helliip;) Devamını Oku

2 sene Önce

2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranları

Yıllara Göre Yeniden Değerleme Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

2 sene Önce