2019 Pratik Bilgiler

2019 Yılı 7/A Seçeneği Uygulamak Zorunda Olanlar

Maliye Bakanlığınca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak belirlemiştir. (daha&helliip;) Devamını Oku

8 ay Önce

2019 Yılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları (daha&helliip;) Devamını Oku

8 ay Önce

2019 Yılı Yıllık Ücretli İzin Süreleri

Genel olarak işçiler İş Kanunu’na tabi iken, Basın yayın kuruluşlarında görev yapanlar Basın İş Kanununa, Denizciler Deniz İş Kanununa tabi… Devamını Oku

8 ay Önce

2019 Yılı Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı

Her yıl Maliye tarafından belirlenen sınırlar doğrultusunda Fatura Düzenleme mecburiyetinde bulunan tacirler bu sınırları dikkate alarak fatura yerine geçen diğer… Devamını Oku

8 ay Önce

2019 Yılı Yurt Dışı Çıkış Yasağı Haddi (Sınırı)

06 Haziran 2008 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

8 ay Önce

2019 Yılı Yurt İçi Harcırahlar (Gündelikler)

93 sayılı GVK.’nun 24/2. maddesi mucibince vergiden muaf tutulacak yurtiçi gündelikler  (daha&helliip;) Devamını Oku

8 ay Önce

2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranları

Yıllara Göre Yeniden Değerleme Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

8 ay Önce