2019 Doğum İzni ve 2019 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren;

  • doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık,
  • çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık

süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali kabul edilir

Gebe işçinin doğumuna muhtemel görüldüğü tarihten önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre çalıştırılmaları yasaktır.

Çoğul gebelik halinde (ikiz v.s) doğumdan önceki 8 haftaya 2 hafta daha eklenerek 10 haftalık süre için doğum izni verilir. (Yani toplamda 10+8 hafta olur)

Eğer sağlık durumu uygun ve gebe işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalıştırılabilir. Doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmak isteyen işçi doktoran çalışabileceğine dair rapor almalıdır.  Bu gibi doğuma 3 haftaya kadar çalışan gebe işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası çalıştırılamayacağı sürelere eklenir.( örneğin kadın işçi doğumuna 3 hafta kalana kadar çalışmış ise toplamda 16 haftalık süresinden geriye 13 haftası kalır ve bunu doğumdan sonra kullanır. )

Doğum Parası Alma Şartları

a- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

b- Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

c- Doğum izni süresinde işyerinde çalışmamış olması,

ç- Doğum olayının gerçekleşmiş olması, gerekmektedir.

SSK Doğum Parasının Hesaplanması

SGK’lı çalışan kadın olarak, doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 360 gün içinde en az 90 gün adınına SGK primi ödenmiş olması şartıyla, SGK’dan 16 haftalık (112 günlük) süre için SGK’dan son 3 aylık brüt ücret ortalamanızın 3/2 si kadar doğum parası alabilir. Çoğul gebelik halinde 136 gün doğam parası alınabilmektedir.

Örneğin :

Aylık brüt asgari ücret =2.558,40 TL olduğuna göre ( 2019 yılı için )

2.558,40 TL / 30 = 85,28 TL ( Günlük brüt ücret )

85,28 X 2 = 170,56 TL

170,56 TL / 3 = 56,85 TL ( Hak kazanılan günlük ücret )

112 gün rapor parası alınabildiği için toplam hak edilen tutar 6.367,20 TL dir.

Aylık olarak hesaplayacak olursak 30 gün üzerinden hesaplanabilir ( 56,85 x 30 = 1.705,50 TL )

NOT : E-Devlet üzerinden doğum paranızı sorgulayabilirsiniz