Kategoriler: 2018 Pratik Bilgiler

2018 Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

VUK Genel Tebliği (Sıra No:490) 29 Aralık 2017 tarihli 302285 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu 352 ve 353.maddelerinde düzenlenmiş olan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının neler olduğu ve bunların yapılması halinde karşılık gelen cezanın durumu 2018 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde yer almaktadır. Mükellef gruplarına göre tutarlarda farklılıklar bulunmaktadır.

2018 YILI USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT TABLO

1. DERECE USULSÜZLÜKLER Tutar (TL)
1- Sermaye şirketleri 148 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 90 TL
3 – İkinci sınıf tüccarlar 45 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 21 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,70 TL
2. DERECE USULSÜZLÜKLER
1- Sermaye şirketleri 80 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 45 TL
3 – İkinci sınıf tüccarlar 21 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 12 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,70 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,20 TL
ÖZEL USULSÜZLÜKFatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uygulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 240 TL
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 120.000 TL
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 240 TL
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 12.000 TL
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 120.000 TL
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 240 TL
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 5.700 TL
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 290 TL
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 900 TL
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 180.000 TL
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.200 TL
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 900 TL
Damga Vergisinde
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2 TL
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600 TL
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde 800 TL
tespit edilenler hakkında
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 400 TL
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.200.000 TL
Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 57.000 TL

Son güncelleme 16 Ocak 2018 13:43

Paylaş

En Yeniler

VakıfBank Kredi Faiz Oranlarını İndirdi

Vakıfbank, konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu (daha&helliip;) Devamını Oku

3 saat Önce

Bakan Albayrak: Mükelleflerin KDV İadeleri 10 Günde Tamamlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz… Devamını Oku

3 saat Önce

İşverene Yeni SGK Teşviki Geldi

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. (daha&helliip;) Devamını Oku

8 saat Önce

Girişimciye Süper Teşvik

İş kuranlar, Hazine desteğiyle 8 bin 400 lira prim, 17 bin 300 lira gelir vergisi indiriminden faydalanabiliyor. Teşviklerden yararlanmak için… Devamını Oku

9 saat Önce

Yeni İşe Alınan İşçi İçin 3 Ayda 9 Bin 552 Lira Teşvik

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda önceki akşam kabul edilen son dakika önergesiyle ilave istihdama süper teşvik sağlandı. Şubat-nisan aylarını kapsayan üç… Devamını Oku

10 saat Önce

Vergi İadesinden Kimler Yararlanabilecek

7162 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi işten ayrılan hizmet erbabına 27/03/2018 tarihinden önce yapılan ödemeler… Devamını Oku

10 saat Önce