2017 Yılı / SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirge Vermeme Cezası

Özel sektör işverenlerince düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin en geç belgenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar elektronik ortamda (internet üzerinden) SGK’ya gönderilmesi gerekmektedir. Ayın 23’ünün resmi tatile rast gelmesi halinde ise aylık prim ve hizmet belgelerinin resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmemesi halinde, süresi dışında düzenlenen belgelerin internet ortamında gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle süresi dışında SGK’ya verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin kağıt ortamında düzenlenerek işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.

Bu yazımızda Aylık prim ve hizmet belgelerinin geç verilmesi durumunda veya hiç verilmemesi durumunda karşılaşılacak cezalar ele alınacaktır.

Yasal Süresi Dışında Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde Uygulanacak Ceza

Yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerine, belgede kayıtlı sigortalı başına ;

1) Belgenin asıl nitelikte olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,

2) Belgenin ek nitelikte olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

idari para cezası uygulanmaktadır.

Ancak bu ceza tutarı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir ise trafik cezalarında olduğu gibi yalnızca 3/4’ü tahsil edilmekte, kalan 1/4’lük kısmı ise terkin edilmektedir.

Örnek : 2017/Ocak ayına ait 3 sigortalının kayıtlı olduğu bir iş yeri aylık prim ve hizmet belgesini ( asıl ) vermeyi unutmuş ve yasal süresinden sonra bildirgeyi vermiştir.

1.777,50 / 5 = 355,50 ( 1 sigortalı )

355,50 X 3 = 1.066,50 TL ( 3 sigortalı )

15 gün içinde ödendiği durumda ;

355,50  / 4 x 3 = 266,60 TL ( 1 sigortalı için )

266,60 x 3 = 799,80 TL  ( 3 sigortalı için )

DİKKAT..!! Burada dikkat edilmesi gereken konu ceza tutarı aynı olmakla beraber; Yasal verilme süresinin sona erdiği tarihi takip eden üç aylık süre geçirildikten verilmiş olması halinde, SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak denetimlere istinaden, belgede kayıtlı sigortalıların bu işyerinde çalıştıkları kanaatine ulaşılması halinde işleme alınmaktadır.

Süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primler de yasal süresi içinde ödenmemiş olması nedeniyle, ayrıca tahakkuk eden primlerin de faiziyle birlikte ödenmesi gerekecektir.

Bildirgenin Verilmemesi Durumunda Uygulanacak Ceza

Sigortalıların şikayeti veya SGK’nın yapacağı incelemelerin ardından aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmediğinin tespiti halinde, bu defa belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezasına maruz kalınacaktır.

Örnek : 2017/Ocak ayına ait 3 sigortalının kayıtlı olduğu bir iş yeri aylık prim ve hizmet belgesini ( asıl ) vermeyi unutmuş ve yasal süresinden sonra bildirgeyi vermiştir.

1.777,50 x 2 = 3.555 TL  ( 1 sigortalı )

3.555 x 3 = 10,665 TL ( 3 Sigortalı )

15 gün içinde ödendiği durumda ;

10.665 / 4 x 3 = 7,998,75 TL

Görüldüğü üzere, aylık prim ve hizmet belgesinin verilmediğinin müfettişlerce tespit edilmesi halinde karşılaşılacak ceza tutarı, kendiliğinden verilmiş olması halinde karşılaşılacak ceza tutarının 10 katıdır.

Bu nedenle, aylık prim ve hizmet belgelerini süresi içinde vermeyi unutan işverenlerin, belgelerini SGK’ya geç de olsa mutlaka vermeleri ve bu belgelerin müfettiş incelemesine tabi tutulmadan işleme alınmasını istiyorlarsa, üç ay içinde vermeye özen göstermeleri gerekmektedir.

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

Son güncelleme 19 Ocak 2017 13:44

Paylaş

En Yeniler

Askerlik Borçlanmasında Son Genelge İle Neler Değişti?

Askerlik hizmeti bu görevi bedelli olarak yerine getirmeyen her sağlıklı Türk erkeği için iş hayatını bir ölçüde sekteye uğratan bir… Devamını Oku

12 saat Önce

Yüzdeyle Çalışan İşçilerin Bahşişleri Kıdem Tazminatına Dahil Edilir

Turizm ve eğlence sektöründeki çoğu işyerinde yüzdeyle veya bahşişle çalışılıyor. İşçilerin ücretlerinin önemli bir kısmı, müşterinin hesabına eklenen yüzde 10,… Devamını Oku

12 saat Önce

Babanız Bağkur’dan Daha Erken Emekli Olabilir

Soru: 63 yaşındaki babamın SSK girişi 2002’de oldu. 4590 gün prim ödemesi var. Acaba ne zaman emekli olabilir? Ayrıca kendisi koah… Devamını Oku

12 saat Önce

Ramazan Kumanyasında Vergiye Dikkat

Ramazan yardımlaşma, dostluk, huzur ve bereket ayıdır. Esasen bugünlerde toplum olarak en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeyler bunlar.  (daha&helliip;) Devamını Oku

2 gün Önce

Gençlere 27 Bin Liralık Destek

Genç işçi çalıştıran işverenin primlerini devlet öderken, 29 yaş altı girişimcilere 27 bin lirayı geçen prim ve vergi desteği var.… Devamını Oku

2 gün Önce

Yıpranmalı Emeklilikteki 3600 Gün Koşuluna Yeni Formül Geldi

2019/9 sayılı Genelgenin getirdiği önemli değişiklikleri ele almaya bugün de devam ediyoruz. Bugünkü konumuz sağlık çalışanlarına 2018 Ağustos ayında getirilen… Devamını Oku

2 gün Önce