Kategoriler: 2017 Pratik Bilgiler

2017 Asgari Ücret, 2017 Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ), 2017 İşçilik Maliyetleri

Bu çalışmamızda 2017 Yılı Asgari Ücret tutarları, 2017 Asgari geçim İndirimi ( AGİ ) Tutarları, Asgari Geçim İndirimi Dahil Asgari Ücret tutarları ve İşçilik Maliyetleri yer almaktadır.

2017 Asgari Ücret

2017 yılı 1.Dönem Asgari Ücret Net Asgari geçim indirimi Dahil 1.404,06 TL – Brüt 1.777,50 TL

2017 yılı 1.Dönem Asgari Ücret, Asgari Geçim İndirimi Hariç İse 1.270,75 TL dir.

Asgari ücrette 2017 zammı  yine önceki yıllarda olduğu gibi Ocak ve Temmuz aylarında değişmek üzere iki ayrı dönem olarak uygulanacaktır.

Asgari Ücret Yönetmeliğinde asgari ücret, “işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin zorunlu ihtiyaçlarını ( gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım kültür vb. )  karşılamaya yönelik ücret” olarak tanımlanmıştır

Asgari Ücret, İş hayatının temel unsurlarından biridir ve uygulanması en düşük sınırı ifade eder.

Asgari Ücret , kanunda belirtildiği üzere özel firmaların çalışanlara ödemesi gereken en düşük tutardır. Çalışanlara bu tutarın üstünü ücret ödenebilir, fakat hangi kanuna tabi olunursa olunsun asgari ücretin altında ücret ödenemez.

Çalışanlara ücret ödemesi yapılırken, Asgari geçim indirim tutarlarının da ücrete dahil edilmesi gerekir.

2017 yılı için açıklanan asgari geçim indirimi hariç 1.270,75 TL tutara kişinin bekar, evli, eşinin çalışıp çalışmadığı hatta çocuğu olup olmadığı gibi durumlara bakarak Asgari geçim indirimi belirlenmeli bu tutar kişinin ücretine eklenmelidir.

İşveren tarafından asgari ücret, asgari geçim indirimi gibi ödemeler çalışanlara ödenmezse veya eksik hesaplanırsa İşverenlere İş Kanunu uyarınca her işçi ve her ay için 167 TL idari para cezası uygulanır

Örneğin ; 2 İşçi çalıştıran işveren 4 ay boyunca işçilerin asgari ücretini ödememiştir

Bu durumda 2017 yılında uygulanacak ceza tutarı ;

 • 167 x 4 = 668 TL (  bir işçi için uygulanacak ceza )
 • 668 x 2 = 1.336 TL TL (  İki işçi için uygulanacak ceza )

Asgari Ücret  ;  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı ve tespit edeceği üyelerin birinin başkanlığında en az 10 üyenin katılımı ile toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla belirlenir. Bu komisyon işçi temsilcileri, işveren temsilcileri ve devlet temsilcilerinden oluşur. Kararlar üyelerin oylarının çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olmasını durumunda başkanın bulunduğu taraf üstün kabul edilir. Kararların kesindir ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer.

Asgari ücretin bir günlük olarak belirlenmesi esastır.

2017 ASGARİ ÜCRET TABLOSU
ASGARİ ÜCRET 1.777,50 TL
GÜN 30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 59.25 TL
AYLIK BRÜT ÜCRET 1.777,50 TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 248.85 TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 17,77 TL
GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.510,88 TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 226,63 TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 13,49 TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 506,74 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) 1,270,75 TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 133,31 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) 1.404,06  TL


2017 Asgari Geçim İndirimi

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesidir.

Asgari Geçim İndirimi, Gelir Vergisi Kanunu ile düzenlenmiş, işyerindeki işçi sayısına bakılmadan ve tüm çalışanlara durumlarına göre ( evli, bekar, çocuk sayılarına, eşinin çalışıp çalışmadığına göre vs. )  farklı tutarlarda yapılması gereken bir ödemedir.

Asgari geçim indirimi, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen hizmet erbabın gerçek kişiler yararlanabilir. Asgari geçim indirimini şirketlerin ödememesi gibi bir durum söz konusu değildir, çünkü bu durum devletle çalışan kişi arasında bir durumdur burada şirket sadece aracı görevi üstlenir.

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) tutarları yılın ilk yarısı için geçerli olan Asgari Ücret tutarı üzerinden hesaplanarak tüm yıl için uygulanmaktadır.

Asgari Geçim İndirimi tutarlarının 1.Dönem Asgari Ücret tutarlarından hesaplanması nedeni ile iki sonuç elde edilir.

 • 1- 2017 yılında ikinci dönemde asgari ücret tutarında bir değişiklik olsa bile asgari geçim indirimi tutarları yılın ikinci yarısında değişmez.
 • 2- Asgari ücret maaş alan bekar bir çalışanla, 7.000 TL maaş alan bekar bir çalışanın asgari geçim indirim tutarları aynıdır.

Asgari geçim indiriminin tutarının belirlenmesinde çalışanın beyanı esas alınır. Sorumluluk beyanı esas eden çalışana aittir. Yanlış beyan edilmesi durumunda yersiz ödenen Asgari geçim indirimi tutarı yasal faizi ile birlikte çalışandan alınır. ( Örneğin evli ve eşi çalışan, iki çocuklu bir şahıs beyanında evli olduğunu eşinin çalıştığını ve üç çocuğu olduğunu beyan ederse ödenecek AGİ tutarı artacaktır ve asgari geçim indirimi ödemesi bu tutar üzerinden yapılacaktır. Daha sonradan bu durumun ortaya çıkmasında fazla yapılan ödemeler beyan eden şahıstan faizi ile birlikte geri alınır )

Dikkat

 • Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilir.
 • Sadece aktif ücretli olarak çalışan eş, çalışan eş statüsündedir. Örneğin eşi serbest avukat olarak çalışıyorsa bu eş, asgari geçim indirimin hesabında çalışmayan eş olarak dikkate alınır.
 • Boşananlar için ise indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.
 • İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır.
 • Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilir. İndirim, oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. .( Her iki eşte AGİ’ den yararlanamaz..!! )
 • Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir. Ancak ücretsiz izinli olunan dönemde gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için asgari geçim indiriminden yararlanılamaz.
 • Yıl içinde işyeri ve işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yaralanmaya devam ederler.
 • Engellilik indirimi bulunan ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi de mahsup edilecek, engellilik indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12’si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir. Ödenecek asgari geçim indirimi tutarı, aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamaz.
 • Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir.. En yüksek ücretin hangi işverenden alınacağının belli olmaması halinde, indirimden yaralanacağı işvereni ücretli kendisi belirleyecektir.
 • Ücretli olarak çalışıp gerçek usulde ücret geliri elde eden bir kişinin, bir şirketinin olması veya bir şirkete ya da ücret geliri elde ettiği şirkette ortak olması halinde genel hükümlere uymak kaydıyla asgari geçim indiriminden yararlanmasına engel değildir.

Buna göre çalışanların asgari geçim indirimi tutarları

Bekar Çalışan 133,31 TL
Evli ve Eşi Çalışan 133.31 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi 153.30 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi 173.30 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi 199.96 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi 213.30 TL
Evli ve Eşi Çalışmayan 159.97 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi 179.97 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi 199.96 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi 226.63 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi 226.63 TL

2017 Yılında Çalışanın Eline Geçecek AGİ ( Asgari Geçim İndirimi ) Dahil Asgari Ücret Tutarı

Aşağıdaki tablo çalışanın durumuna ( bekar, evli, Eş çalışan/çalışmayan, çocuk sayısı gibi ) göre geçecek 2017 Asgari Geçim İndirimi dahil asgari ücret tutarlarını yer almaktadır.

Kişinin durumu dikkate alınarak hesaplanan asgari ücret tutarlarının altında ücret ödenemez.

Bekar Çalışan
1.404,06 TL
Evli ve Eşi Çalışan
1.404,06 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi
1.424,05 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi
1.444,05 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi
1.470,71 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi
1.484,05 TL
Evli ve Eşi Çalışmayan
1.430,72 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi
1.450,72 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi
1.470,71 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi
1.497,38 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi
1.497,38 TL

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

Asgari Geçim İndirimi  ( AGİ ); ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

 • Mükellefin kendisi için % 50’si
 • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u
 • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;  ilk iki çocuk için % 7,5  üçüncü çocuk için % 10 diğer çocuklar için % 5’idir.

Yasada yapılan açıklamalar gereği;

Çocuk: Mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklar.

Eş: aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişiler.

Kanuni düzenlemede ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları dışında bir kişinin asgari geçim indiriminden yararlanacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, ücretlinin anne veya babasına sağlık güvencesi yönünden bakmakla yükümlü bulunması farklı bir konu olup, bu durumun asgari geçim indirimi sistemiyle bir ilişkisi bulunmamaktadır

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile  gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın ( % 15 )  çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

Asgari Geçim İndirimi oranı % 85 geçemez

Örneğin Eşi çalışmayan 5 çocuklu bir kişinin Asgari Geçim İndirimi ; eşi için % 50,  birinci ve ikinci çocuk için toplam % 15 üçüncü çocuk için % 10 dört  çocuk için % 5 ve beşinci çocuk için  % 5 dir ve  buna göre toplam Asgari Geçim İndirimi oranı % 85 olur. Eğer bu kişinin 6 çocuğu olsaydı yine değişen bir durum söz konusu olmayacak Asgari Geçim İndirimi oranı % 85 olarak kalacaktı.

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

Örnek 1

Ali bey, aylık brüt asgari ücret olan 1.770,50 TL ye çalışmaktadır. Ali bey, evli eşi çalışıyor, 2 tane çocukları vardır. Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) tutarı nedir ?

 • Kendisi için % 50
 • Eşi çalıştığı için yok
 • 1.çocuk için % 7,5
 • 2.çocuk için % 7,5

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı = % 65

Oranı bulduktan sonra aşağıdaki formül yardımı ile  Asgari Geçim İndirimi tutarını kolaylıkla hesaplayabiliriz.

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Tutarı =  Asgari Brüt Ücret X  0.15 X Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Tutarı =  1.777,50 TL X  0.15 X % 65

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Tutarı = 173,30 TL

Örnek 2

Halil bey,  aylık brüt asgari ücret olan 1777,50 TL ye çalışmaktadır. Halil bey, evli eşi çalışmıyor, 2 tane çocukları vardır. Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) tutarı ne kadardır ?

Öncelikle oranı bulalım

 • Kendisi için % 50
 • Çalışmayan eşi için % 10
 • 1.çocuk için % 7,5
 • 2.çocuk için % 7,5

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı = % 75

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Tutarı =  Asgari Brüt Ücret X  0.15 X Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Tutarı = 1777,50 TL   X 0.15 X 0.75

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Tutarı = 199,96 TL

Örnek 3

Onur bey, aylık brüt ücret 4.000 TL ya çalışmaktadır. Onur bey evli eşi çalışmıyor, 1 çocukları vardır. Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) tutarı ne kadardır ?

Öncelikle oranı bulalım

 • Kendisi için % 50
 • Çalışmayan eşi için % 10
 • 1.çocuk için % 7,5

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı = % 67,5

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Tutarı =  Asgari Brüt Ücret X  0.15 X Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Tutarı = = 1777,50 TL  X 0.15 X 67,5

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Tutarı = 179,97 TL

Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyeti 2017 Yılı

2017 İŞÇİLİK MALİYETİ TABLOSU
ASGARİ ÜCRET 1.777.50 TL
GÜN 30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 59,25 TL
AYLIK BRÜT ÜCRET 1.777.50 TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 248,85 TL Brüt ücret X %14
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 17.77 TL Brüt ücret X %1
GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.510,88 TL Brüt ücret – işçi payları
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 226,63 TL Gelir vergisi matrah x % 15
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 13.49 TL Brüt Ücret x % 07,59
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 506,74 TL İşçi payları + GV + DV
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) 1.270.75 TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 133,31 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) 1.404.06 TL
AYLIK BRÜT ÜCRET 1.777.50 TL
İŞVEREN SGK PAYI ( %20.50 ) 364,38 TL Brüt ücret X %20.50
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (% 2 ) 35,55 TL Brüt ücret X %2
TOPLAM MALİYET 2.177,36 TL
SGK TEŞVİK ( % 5 ) — 88,87 TL
İŞVERENİN TEŞVİKLİ MALİYETİ 2.088,49 TL

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

Son güncelleme 2 Ağustos 2019 20:35

Paylaş

En Yeniler

Yurtdışı Pazar Destek Programı Yürürlüğe Girdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve KOSGEB iş birliği ile KOBİ'lere yönelik “Yurt dışı pazar destek programı” 16 Eylül 2019 tarihinden itibaren… Devamını Oku

1 saat Önce

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508)

3 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 ay Önce

Kasa Hesabına Adat Uygulaması

Kasa bakiyesinin çok büyük meblağlarda olması durumunda bu paranın kasada olamayacağı ortaklar tarafından kullanılmış olduğu gerekçesiyle örtülü kazanç dağıtımı sayılarak… Devamını Oku

2 ay Önce

299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

Bu gruptaki amortismana tabi varlıklar için ayrılan amortismanların izlendiği hesaptır. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 ay Önce

298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

Bu hesap yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri… Devamını Oku

2 ay Önce