Kategoriler: Muhasebe

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı

 

Yıl sonunda diğer dönen varlıklar grubundaki hesaplara alınan varlıkların değer azalmaları için ayrılan karşılıklar bu hesapta izlenir. Pasif karakterli bir hesaptır.

İşleyişi:

Ayrılan karşılık tutarı bu hesaba alacak olarak kaydedilirken, 654 Karşılık Giderleri Hesabı’na borç kaydedilir, karşılık nedeninin gerçekleşmesi halinde 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı karşılığında bu hesaba borç olarak kaydedilir.

BORÇ 199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

 

 

Örnek :  İşletme 30/10/… tarihinde yaptığı envanter sonucu kasasında toplam 7.200 TL nakit olduğunu saymış, kasa hesabının mizandaki borç kalanının da 7.500 TL olduğu belirlenmiştir. İşletme noksanlık için karşılık ayırmıştır.

Fiili Kasa Sayım Sonucu = 7.200 TL

Kasa Hesabı Borç Kalanı = 7.500 TL

Kasa Noksanı = – 300 TL

( Kasadaki Sayım Noksanının Kaydı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
197 Sayım ve Tesellüm Nok.Hesabı
            100 Kasa Hesabı
300
.
.
300

 

( Kasa noksanına karşılık ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri
         199 Diğer Dönen Varlıklar Kar. Hs
300
.
.
300

 

Örneğin Devamı: Buradaki kasa noksanının kasadan sorumlu personelden kaynaklandığı anlaşılmış ve kasadaki personelden paranın tahsiline karar verilmiştir.

( Kasa noksanının personelden kapatılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
135 Personelden Alacaklar Hesabı
       197 Sayım ve Tesellüm Nok.Hesabı
300
.
.
300

 

( Karşılığın kapatılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
199 Diğer Dönen Varlıklar Karş.Hesabı
        644 Konusu Kalmayan Karş.Hesabı
300
.
.
300

 

 

Örnek : İşletme 05/07/… tarihinde elinde bulması gereken 1.000 TL alacak senedinin kaybolduğu

  • a – Kayıp senet tutarının kayıt altına alındığı
  • b – Kayıp senet için gerekli karşılığın ayrıldığı
  • c – Kayıp senedin bulunamadığı karşılığın kapatıldığı anlaşılmıştır.

a- ( Kasadaki Sayım Noksanının Kaydı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
197 Sayım ve Tesellüm Nok.Hesabı
            121 Alacak Senetleri Hesabı
1.000
.
.
1.000

 

b – ( Kasa noksanına karşılık ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri
     199 Diğer Dönen Varlıklar Karş.Hs
1.000
.
.
1.000

 

c- ( Karşılık hesabının kapatılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
199 Diğer Dönen Varlıklar Karş.Hesabı
       197 Sayım ve Tesellüm Nok.Hesabı
1.000
.
.
1.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı Form Ba – Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura Kullanma Mecburiyeti, 2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı,

2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan  Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

2 hafta Önce