Kategoriler: Muhasebe

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı

Envanter yapılarak sayım sonucunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran varlıklar noksanlarıyla, tesellüm sırasında ortaya çıkan noksanların geçici olarak kayıt ve izleneceği hesaptır

 

İşleyişi 

Bu hesap noksanlığın ortaya çıkması ile borç, karşılığında noksanlığın meydana geldiği varlık hesabı alacak yazılır.

Hesabın kapanması ise

 • Noksanlığın nedeni bulunursa ilgili hesabının ( örneğin bankaya yatırılan paranın kayıtlara geçmemesi vb )
 • Noksanlığın nedeni bulunamaz sorumludan tahsiline karar verilirse Personelden Alacaklar Hesabının
 • Noksanlığın nedeni bulunamaz ve zarar yazılmasına karar verilirse 689 Diğer Olagandışı Gider ve Zararlar Hesabının

borçlandırılmasına karşılık bu hesap alacak yazılıp kapatılır

BORÇ 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı ALACAK
ARTIŞLAR
(+)
AZALIŞLAR
(-)

 

 

Örnek : İşletme 31/10/…. tarihinde yaptığı envanter sonucu kasasında toplam 5.000 TL nakit olduğunu saymış, kasa hesabının mizandaki borç kalanının da 5.500 TL olduğu belirlenmiştir. Buna göre kasa farkı nasıl olur. Yevmiye kaydını yapınız.

 • Fiili Kasa Sayım Sonucu = 5.000 TL
 • Kasa Hesabı Borç Kalanı = 5.500 TL
 • Kasa Noksanı = – 500 TL
 • Çıkan bu kasa noksanı yevmiye defterine kayıt yapılır.

Kasadaki Sayım Noksanının Kaydı

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
197 Sayım ve Tesellüm Nok.Hesabı
                    100 Kasa Hesabı
500
.
.
500

 

Örneğin Devamı : 20/11/…. tarihinde farkın nedeni bankaya yatırılan paranın kayıtlara geçmedi anlaşılmıştır

Kasa Noksanının Kapatılması

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
        197 Sayım ve Tesellüm Nok.Hesabı
500
.
.
500

 

 

Örnek : İşletme 15/10/…. tarihinde yaptığı envanter sonucu kasasında toplam 7.000 TL nakit olduğunu saymış, kasa hesabının mizandaki borç kalanının da 6.000 TL olduğu belirlenmiştir. Buna göre kasa farkı nasıl olur. Yevmiye kaydını yapınız.

 • Fiili Kasa Sayım Sonucu = 6.000 TL
 • Kasa Hesabı Borç Kalanı = 7.000 TL
 • Kasa Noksanı = – 1.000 TL
 • Çıkan bu kasa noksanı yevnmiye defterine kayıt yapılır.

Kasadaki Sayım Noksanının Kaydı

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
197 Sayım ve Tesellüm Nok.Hesabı
                 100 Kasa Hesabı
1.000
.
.
1.000

 

Örneğin Devamı : Dönem sonunda farkın nedeni tesbit edilememiş sonuç hesaplarına aktarılmıştır

Kasa Noksanının Zarar Olarak Kapatılması

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
689 Diğer Olagandışı Gider ve Zar.Hesabı
      197 Sayım ve Tesellüm Nok.Hesabı
1.000
.
.
1.000

 

 

Örnek :  İşletme yapmış olduğu yıl sonu sayımında 10.000 TL ticari malının noksan olduğunu tespit etmiştir ( KDV % 18 )

Sayım Noksanının Kaydı

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
197 Sayım ve Tesellüm Nok.Hesabı
         153 Ticari Mallar Hesabı
10.000
.
.
10.000

Noksanının Zarar Olarak Kapatılması

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
689 Diğer Olagandışı Gider ve Zar.Hesabı
         100 Kasa Hesabı
          391 Hesaplanan KDV Hesabı
11.800
.
.
10.000
1.800

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:54

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

10 saat Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

10 saat Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

11 saat Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce