Kategoriler: Muhasebe

196 Personel Avansları Hesabı

 

 

Personele, işletme adına yaptırılacak hizmet ve giderleri karşılamak üzere verilen iş avansları, personel ve işçilere maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben önceden ödenen avansların izlendiği hesaptır

 

İşleyişi

Yapılan ödemeler bu hesaba borç kaydedilir, nakden iadeler ile istihkaklardan kesilen tutarlar ve tevdi edilen belgeler tutarı alacak olarak kaydedilir

BORÇ 196 Personel Avansları Hesabı ALACAK
ARTIŞLAR
(+)
AZALIŞLAR
(-)

 

 

Örnek :  İşletme personelinden Ayşe A.’ya aylık maaşından kesilmek üzere 700 TL avans veriliyor. Daha sonra Ayşe A.’nın 2.000 TL lik aylık maaşı avansı mahsup edilerek ödeniyor.

Personele Avans Verilmesi

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
196 Personel Avansları Hesabı
           100 Kasa Hesabı
700
.
.
700

 

Personelin Maaşının Ödenmesi ve Daha Önce Verilen Avansın Kpatılması

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
         100 Kasa Hesabı
         196 Personel Avansları Hesabı
2.000
.
.
.
1.300
700

 

 

Örnek :  İşletme personeli Zafer A. ya Kasım ayı maaşı brüt 2.500 TL dir. İşletme 15 Kasım tarihinde Zafer A.ya Banka aracılığıyla 500 TL avans ödemiştir. 05 Aralık tarihinde işçi ücretini, 26 Aralık tarihinde aylık sigorta primleri bildirgesi ile işçi ve işveren primlerini peşin ödemiştir.

——————————————

İşveren payları

SGK İşveren Payı

  • Malullük, Yaşlılık, Ölüm (Uzun vadeli Sigorta Kolları ) Prim Oranı  = % 11
  • Kısa Dönem Sigorta Kolları Prim Oranı = % 2
  • Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı = % 7,5

Toplam prim oranı = % 20,5

SGK İşveren Payı = Brüt ücret x Toplam prim oranı

2.500 x 0.20,5 = 512,25

İşveren İşsizlik Sigortası Payı

  • İşveren İşsizlik Sigortası Prim Oranı = % 2

Toplam prim oranı = % 2

İşveren İşsizlik Sigortası Payı = Brüt ücret x Toplam prim oranı

2.500 x 0.02 = 50

İşçi Payları

SGK İşçi Payı

  • Malullük, Yaşlılık, Ölüm (Uzun vadeli Sigorta Kolları ) Prim Oranı  = % 9
  • Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı = % 5

Toplam prim oranı = % 14

SGK işçi payı = Brüt ücret x Toplam prim oranı

2.500 x 0.14 = 350

İşçi İşsizlik Sigortası Payı

  • İşçi İşsizlik Sigortası Prim Oranı = % 1

İşçi İşsizlik Sigortası Payı =  Brüt ücret x Toplam prim oranı

2.500 x 0.01 = 25

Gelir vergisi matrahı: Brüt ücret – (SGK İşçi Payı + İşçi İşsizlik Sigortası Payı)

2.500 – (280 + 20) = 2.125 

Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15:

2.125 x 0.15 = 318,75

Damga vergisi: Brüt ücret x %07,59

2.500 x 0.00759 = 18.98

Asgari Geçim İndirimi Matrahı

Kendisi için oran %50 = 1.647. x 0.50 = 823,50
Eşi için oran %10 = 1.647. x 0.10 = 164,70
1. çocuk için oran %7,5 = 1.647.x 0.075 = 123,52
2. çocuk için oran %7,5 = 1.647. x 0.075 =123,52
—————————————————–
Asgari Geçim İndirimi Matrahı : 1.235,25

Asgari Geçim İndirimi: Asgari Geçim İndirimi Matrahı x %15:

1.235,25 x 0.15 = 185,30

Ödenecek Gelir Vergisi: Gelir vergisi – Asgari geçim indirimi

318,75 – 185,30 = 133,45

——————————————

15 Kasım Personele Avans Verilmesi

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
196 Personel Avansları Hesabı
         102 Bankalar Hesabı
500
.
.
500

 

Ücret Tahakkuku

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
Brüt ücretler: 2.500
SGK işveren payı: 512,25
İşsizlik sigortası işveren payı: 50
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs
Asgari Geçim İndirimi
        335 Personele Borçlar Hesabı
        360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
        Gelir vergisi: 318,75
Damga vergisi: 18,98
        361 Ödenecek Sos. Güv.Kes. Hs
               SGK işçi payı: 350
               SGK İşveren payı: 512,25
               İşsizlik sigortası işçi payı: 25
              İşsizlik sigortası işveren payı:50
3.081,23
.
.
.
185.30
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.972,57
337,73
.
.
937,25
.
.
.
.

 

05 Aralık Maaş ödemesi

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
335 Personele Borçlar Hesabı
         100 Kasa Hesabı
        196 Personel Avansları Hesabı
1.787
.
.
.
1.287
500

 

26 Aralık Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
361 Ödenecek Sos. Güv.Kes. Hs
         100 Kasa Hesabı
925
.
.
925

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:54

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı Form Ba – Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura Kullanma Mecburiyeti, 2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı,

2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan  Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

2 hafta Önce