Kategoriler: Muhasebe

193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı

Mevzuat gereğince peşin ödenen gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile fonların kayıt ve takip edildiği hesaptır

İşleyişi

Mevzuatın belirlediği dönemler itibariyle peşin ödenen gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile fonlar, bu hesaba borç yazılır. Yıl sonunda tahakkuk edecek gelir veya kurumlar vergisi ile fon karşılıklarından yapılacak olan indirimi teminen “37. Borç ve Gider Karşılıkları” grubunda bulunan “371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı” borcuna aktarılır. Ancak aktarılacak tutar “370. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı”nın tutarından fazla olamaz. Aktarılamayan tutar, dönem sonunda bu hesabın bakiyesi olarak kalır.

BORÇ 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

 

Örnek : ABC İşletmesi 14/11/…. tarihinde 3.000 TL tutarında geçici vergi tahakkuk etmiş ve 17/11/…. tarihinde peşin olarak ödemiştir.

Geçici Vergi Tahakkuk Kaydı

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
193 Peşin Öd.Vergi / Fon.Hesabı
         360 Ödenecek Vergi / Fon Hesabı
3.000
.
.
3.000

Peşin Geçici Vergi Ödemesi

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
360 Ödenecek Vergi / Fon Hesabı
         100 Kasa Hesabı
3.000
.
.
3.000

Örnek :  İşletme sahibinin adına ödenen vergi ve fonlar 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabında izlenmiştir. 31/12/….tarihinde hesabın kalan toplamı 4.000 TL dir.

Peşin Ödenen Vergilerin İşletme Sahibine Devri

Örnekte işletme ortak adına ödeme yaptığı ve bunu 193 Hesaba kayıt ettiği için, bu hesaptaki bakiyenin 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabına devri gerekir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
         193 Peşin Öd.Vergi / Fon.Hesabı
4.000
.
.
4.000

Örnek :  ABC Şirketinin banka hesabına 10.000 TL faiz tahakkuk etmiş banka %10 Kesinti yapıldıktan sonra kalanı şirketin hesabına yatırmıştır.

Kesinti Tutarı  = Brüt Faiz Tutarı x %10

Kesinti Tutarı  = 10.000 TL x %10 = 1.000 TL  ( Bu tutar geçici vergi dönemlerinde ödenecek geçici vergi tutarından mahsup ederiz banka bizim adımıza bu tutarı vergi dairesine kendisi ödemektedir )

Net Faiz Tutarı : Brüt Faiz Tutarı – Kesinti Tutarı

Net Faiz Tutarı : 10.000 TL – 1.000 TL = 9.000 TL

Faiz Tahakkuk Kaydı

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
193 Peşin Öd.Vergi / Fon.Hesabı
         642 Faiz Gelirleri Hesabı
9.000
1.000
.
.
.
10.000

Örnek : BB Ltd.Şti. verileri aşağıdaki gibidir.

  • 1.Dönem geçici vergi tutarı : 2.000
  • 2.Dönem geçici vergi tutarı : 2.500
  • 3.Dönem geçici vergi tutarı : 4.000
  • 4.Dönem geçici vergi tutarı : 3.000

Bu verilere göre yapılması gereken geçici vergi kayıtları, dönem sonu kayıtları aşağıdaki şekildedir.

NOT: Örnekte 360 Ana Hesap yazılmıştır ( Alt hesap olarak 360.01 Geçici vergi yazılabilir )

Geçici Verginin Dönemleri, Beyan Tarihleri ve Ödeme Zamanları

Dönemler Beyan Tarihi Ödeme Zamanı
1.Dönem (Ocak, Şubat, Mart) 14 Mayıs akşamına kadar 17 Mayıs akşamına kadar
2.Dönem (Nisan, Mayıs, Haz.) 14 Ağustos akşamına kadar 17 Ağustos akşamına kadar
3.Dönem (Temmuz,Ağus.Eylül) 14 Kasım akşamına kadar 17 Kasım akşamına kadar
4.Dönem (Ekim, Kasım, Aralık) 14 Şubat akşamına kadar 17 Şubat akşamına kadar

Tarih: 31/03/….

1.Dönem geçici vergi tahakkuk kaydı

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
193 Peşin Öd.Vergi / Fon.Hesabı
         360 Ödenecek Vergi / Fon Hesabı
2.000
.
.
2.000

1.Dönem geçici vergi ödeme kaydı

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
360 Ödenecek Vergi / Fon Hesabı
        102 Bankalar Hesabı
2.000
.
.
2.000

Tarih: 30/06/….

2.Dönem geçici vergi tahakkuk kaydı

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
193 Peşin Öd.Vergi / Fon.Hesabı
         360 Ödenecek Vergi / Fon Hesabı
2.500
.
.
2.500

2.Dönem geçici vergi ödeme kaydı

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
360 Ödenecek Vergi / Fon Hesabı
         102 Bankalar Hesabı
2.500
.
.
2.500

Tarih: 30/09/….

3.Dönem geçici vergi tahakkuk kaydı

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
193 Peşin Öd.Vergi / Fon.Hesabı
         360 Ödenecek Vergi / Fon Hesabı
4.000
.
.
4.000

3.Dönem geçici vergi ödeme kaydı

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
360 Ödenecek Vergi / Fon Hesabı
         102 Bankalar Hesabı
4.000
.
.
4.000

Tarih: 31/12/….

4.Dönem geçici vergi tahakkuk kaydı

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
193 Peşin Öd.Vergi / Fon.Hesabı
         360 Ödenecek Vergi / Fon Hesabı
3.000
.
.
3.000

4.Dönem geçici vergi ödeme kaydı

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
360 Ödenecek Vergi / Fon Hesabı
         102 Bankalar Hesabı
3.000
.
.
3.000

Tarih: 31/12/….

193 nolu hesaptaki tutar 371 hesaba devredilir. Ancak bunu yaparken 371 hesap 370 hesabı geçmemeli.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
371 Dönem Kar.Peş.Öd.Vergi ve D.Yük
        193 Peşin Öd.Vergi / Fon.Hesabı
11.500
.
.
11.500

Şirket dönem karı üzerinden kurumlar vergisi tutarını 12.500 TL olarak hesaplamıştır.

Tarih: 31/12/….

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
691 Dönem Kâr Vergi / Diğ.Yas.Yük.Karş.
   370 Dönem Kar.Vergi ve Diğ.Yük.Karş.
12.500
.
.
12.500

Tarih: 26/04/….

Ertesi yıl nisan ayında nisan ayında 370 ile 371 nolu hesap karşılıklı kapatılır. Eğer 370 – 371 nolu hesaptan büyükse aradaki fark 360 ödenecek kurumlar vergisi hesabına devredilir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
370 Dönem Kar.Vergi ve Diğ.Yük.Karş.
    371 Dönem Kar.Peş.Öd.Vergi / D.Yük
    360.02 Ödenecek Kurumlar Vergisi
12.500
.
.
.
11.500
1.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:54

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

1 gün Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

1 gün Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce