Kategoriler: Muhasebe

191 İndirilecek KDV Hesabı

Her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen katma değer vergisinin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır

İşleyişi

Mal ve hizmet alımlarında ödenen katma değer vergisi bu hesaba borç kaydedilir, mevzuat gereği yapılabilecek indirimler ve hesaba yapılan düzeltmeler hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında da bu hesapta biriken katma değer tutarları alacak kaydedilerek 391 Hesaplanan KDV Hesabı ile karşılaştırılarak hesap kapatılır.

391 HESAPLANAN KDV > 191 İNDİRİLECEK KDV = 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
191 İNDİRİLECEK KDV > 391 HESAPLANAN KDV = 190 DEVREDEN KDV HESABI

BORÇ 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

Örnek :  ABC İşletmesi 10.11.2015 tarihinde % 18 KDV hariç 10.000 TL tutarındaki malı peşin almıştır.

( Peşin Mal Alımı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
              100 Kasa Hesabı
10.000
1.800
.
.
.
11.800

Örnek : X işletmesi 15.11.2015 tarihinde % 18 KDV dahil sattığı 23.600 TL ticari mal müşteri tarafından iade edilmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
610 Satıştan İadeler Hesabı  ( – )
191 İndirilecek KDV Hesabı
              120 Alıcılar  Hesabı
20.000
3.600
.
.
.
23.600

Örnek : YZ İşletmesi 20.11.2015 tarihinde % 8 KDV dahil 5.400 TL tutarındaki malı peşin almıştır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
            100 Kasa Hesabı
5.000
400
.
.
.
5.400

Örnek : ABC İşletmesinin Ekim 2015 bilgileri aşağıdaki gibidir. 

  • işletmesi 05.10.2015 tarihinde 40.000 TL + % 18 KDV  tutarındaki malı veresiye olarak almıştır.
  • İşletme 07.10.2015 tarihinde 25.000 TL + % 18 KDV tutarındaki malı 5 ay vadeli senet ile almıştır.
  • İşletme 08.10.2015 tarihinde 35.400 TL tutarındaki malı çek alarak satmıştır. ( KDV % 18 dahil )
  • İşletme 10.10.2015 tarihinde işyerinde kullanmak için 5.000 TL değerinde bir yazar kasayı peşin almıştır.( KDV % 8 hariç )
  • İşletme 11.10.2015 tarihinde 20.000 TL + % 18 KDV tutarındaki malı peşin olarak satmıştır.
  • Bu işlemler neticesinde ay sonu KDV tahakkuku nasıl olmalıdır ?

Tarih : 05.10.2015

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
         320 Satıcılar Hesabı
40.000
7.200
.
.
.
47.200

Tarih: 07.10.2015

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
         320 Borç Senetleri Hesabı
25.000
4.500
.
.
.
29.500

Tarih : 08.10.2015

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
101 Alınan Çekler Hesabı
         600 Y.Satışlar Hesabı
         391 Hesaplanan KDV Hesabı
35.400
.
.
.
30.000
5.400

Tarih: 10.10.2015

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
255 Demirbaşlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
         100 Kasa Hesabı
5.000
450
.
.
.
5.450

Tarih : 11.10.2015

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
          600 Y.Satışlar Hesabı
        391 Hesaplanan KDV Hesabı
23.600
.
.
.
20.000
3.600

İndirilecek KDV Borç Tutarları

Tarih : 05.10.2015 = 7.200

Tarih : 07.10.2015 = 4.500

Tarih : 10.10.2015 = 450

İndirilecek KDV Toplamı = 12.150

Hesaplanan KDV Alacak Tutarları

Tarih : 08.10.2015 = 5.400

Tarih : 11.10.2015 = 3.600

Hesaplanan KDV Toplamı = 9.000

Dönem içi işlemlerden sonra ay sonlarında KDV tahakkuku yapılır. 191 İndirilecek KDV Hesabı ve 391 Hesaplanan KDV Hesabı ters kayıt yapılarak kapatılır. Böylece 191 İndirilecek KDV Hesabı ve 391 Hesaplanan KDV Hesabı kapanmış olur

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
391 Hesaplanan KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı
         191 İndirilecek KDV Hesabı
9.000
.
.
.
.
12.150

NOT : Örneğimizde 191 hesap tutarı, 391 hesap tutarından fazla olduğu için 190 hesap kullandık, eğer 391 hesap tutarı 191 hesaptan fazla olursa 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı kullanılır.

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:54

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

21 saat Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

21 saat Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

3 hafta Önce