Kategoriler: Muhasebe

190 Devreden KDV Hesabı

Bir dönemde satış vb. nedenlerle müşterilerden ve ilgili kişi ve kuruluşlardan tahsil edilen katma değer vergisi tutarının, aynı dönemde satıcılara veya ilgili kişi ya da kuruluşlara ödenen katma değer vergisi tutarından büyük olması durumunda vergi dairesine ödenmeyip ertesi aya devreden katma değer vergisinin izlendiği hesaptır.

Kısaca Bir dönemde indirelemeyen ve gelecek döneme devredilen katma değer vergisinin takip edildiği hesaptır

Eğer ay sonunda;

191 İndirilecek KDV Hesabın Toplamı > 391 Hesaplanan KDV Hesabı Toplamı = 190 Devreden KDV Hesabına devredilir.

391 Hesaplanan KDV Hesabı Toplamı > 191 İndirilecek KDV Hesabın Toplamı = 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına devredilir.

 

İşleyişi

Ay sonlarında 191 İndirilecek KDV hesabı ile 391 Hesaplanan KDV hesabının karşılaştırılmasında, 191 İndiriecek KDV hesabı daha büyükse aradaki fark 190 Devreden KDV hesabına borç olarak yazılır. İzleyen dönem bu hesap alacak yazılarak 391 Hesaplanan KDV hesabı ile karşılaştırılır.

BORÇ 190 DEVREDEN KDV HESABI ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

 

 

Örnek : İşletmenin Eylül ayı sonundaki büyük defter hesapları aşağıdaki gibidir. Buna göre işletmenin ay sonu KDV tahakkukunu yapınız.

BORÇ 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK
10.000
22.000
15.000
8.000
55.000

 

BORÇ 391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK
12.000
10.000
3.000
15.000
40.000

Örneğimize baktığımızda defteri kebirde 191 İndirilecek KDV Hesabın borç kalanı 55.000 TL , 391 Hesaplanan KDV Hesabın kalanı ise 40.000 TL olduğu görülmektedir. Ay sonunda hiçbir KDV Hesabı açık kalamaz yani ters kayıtla kapatılması gerekir.

191 İndirilecek KDV Hesabının 55.000 TL yi yevmiyede alacak tarafına, 391 Hesaplanan KDV Hesabın alacağındaki 40.000 TL yi yevmiyede borç tarafına yazarız. Aradaki farkı ise 190 Devreden KDV Hesabının borcuna yazarız.

Eğer örneğimizde 391 Hesaplanan KDV Hesabın kalanı, 191 İndirilecek KDV Hesabın kalanından büyük olsaydı aradaki farkı 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına yazacaktık.

( Ay Sonu KDV Tahakkuku )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
391 Hesaplanan KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı
       191 İndirilecek KDV Hesabı
40.000
15.000
.
.
55.000

 

 

Örnek : İşletmenin Eylül ayı sonundaki büyük defter hesapları aşağıdaki gibidir. Buna göre işletmenin ay sonu KDV tahakkukunu yapınız.

BORÇ 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK
7.000
10.000
8.000
20.000
45.000

 

BORÇ 391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK
12.000
18.000
25.000
15.000
70.000

 

Bu örnek yukarıda özellikle belirtiğimiz gibi ; 391 Hesaplanan KDV Hesabı Toplamı > 191 İndirilecek KDV Hesabın Toplamı bu durumda aradaki fark 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına devredilir

( Ay Sonu KDV Tahakkuku )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
391 Hesaplanan KDV Hesabı
      360 Ödenecek Vergi ve Fon. Hs
191 İndirilecek KDV Hesabı
70.000
.
.
.
25.000
45.000

 

 

Örnek : Ay sonunda 191 İndirilecek KDV Hesabının kalanı 23.000 TL, 391 Hesaplanan KDV Hesabının kalanı 30.000 TL dir. Buna göre ay sonu KDV tahakkuk kaydını yapınız.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
391 Hesaplanan KDV Hesabı
      360 Ödenecek Vergi ve Fon. Hs
191 İndirilecek KDV Hesabı
30.000
.
.
.
7.000
23.000

 

 

Örnek : Ay sonunda 191 İndirilecek KDV Hesabının kalanı 40.000 TL, 391 Hesaplanan KDV Hesabının kalanı 35.000 TL dir. Buna göre ay sonu KDV tahakkuk kaydını yapınız.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
391 Hesaplanan KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı
         191 İndirilecek KDV Hesabı
35.000
5.000
.
.
.
40.000

 

 

Örnek : 190 Devreden KDV Hesabının kalanı 15.000 TL, 191 İndirilecek KDV Hesabının kalanı 40.000 TL, 391 Hesaplanan KDV Hesabının kalanı 65.000 TL ise buna göre ay sonu KDV tahakkuk kaydını yapınız.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
391 Hesaplanan KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
     360 Ödenecek Vergi ve Fon. Hs
65.000
.
.
.
.
15.000
40.000
10.000

 

 

Örnek : 190 Devreden KDV Hesabının kalanı 20.000 TL, 191 İndirilecek KDV Hesabının kalanı 50.000 TL, 391 Hesaplanan KDV Hesabının kalanı 60.000 TL ise buna göre ay sonu KDV tahakkuk kaydını yapınız.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
391 Hesaplanan KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
60.000
10.000
.
.
.
.
20.000
50.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:54

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

1 gün Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

1 gün Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

3 hafta Önce