Kategoriler: Muhasebe

190 Devreden KDV Hesabı

Bir dönemde satış vb. nedenlerle müşterilerden ve ilgili kişi ve kuruluşlardan tahsil edilen katma değer vergisi tutarının, aynı dönemde satıcılara veya ilgili kişi ya da kuruluşlara ödenen katma değer vergisi tutarından büyük olması durumunda vergi dairesine ödenmeyip ertesi aya devreden katma değer vergisinin izlendiği hesaptır.

Kısaca Bir dönemde indirelemeyen ve gelecek döneme devredilen katma değer vergisinin takip edildiği hesaptır

Eğer ay sonunda;

191 İndirilecek KDV Hesabın Toplamı > 391 Hesaplanan KDV Hesabı Toplamı = 190 Devreden KDV Hesabına devredilir.

391 Hesaplanan KDV Hesabı Toplamı > 191 İndirilecek KDV Hesabın Toplamı = 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına devredilir.

İşleyişi

Ay sonlarında 191 İndirilecek KDV hesabı ile 391 Hesaplanan KDV hesabının karşılaştırılmasında, 191 İndiriecek KDV hesabı daha büyükse aradaki fark 190 Devreden KDV hesabına borç olarak yazılır. İzleyen dönem bu hesap alacak yazılarak 391 Hesaplanan KDV hesabı ile karşılaştırılır.

BORÇ 190 DEVREDEN KDV HESABI ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

Örnek : İşletmenin Eylül ayı sonundaki büyük defter hesapları aşağıdaki gibidir. Buna göre işletmenin ay sonu KDV tahakkukunu yapınız.

BORÇ 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK
10.000
22.000
15.000
8.000
55.000

BORÇ 391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK
12.000
10.000
3.000
15.000
40.000

Örneğimize baktığımızda defteri kebirde 191 İndirilecek KDV Hesabın borç kalanı 55.000 TL , 391 Hesaplanan KDV Hesabın kalanı ise 40.000 TL olduğu görülmektedir. Ay sonunda hiçbir KDV Hesabı açık kalamaz yani ters kayıtla kapatılması gerekir.

191 İndirilecek KDV Hesabının 55.000 TL yi yevmiyede alacak tarafına, 391 Hesaplanan KDV Hesabın alacağındaki 40.000 TL yi yevmiyede borç tarafına yazarız. Aradaki farkı ise 190 Devreden KDV Hesabının borcuna yazarız.

Eğer örneğimizde 391 Hesaplanan KDV Hesabın kalanı, 191 İndirilecek KDV Hesabın kalanından büyük olsaydı aradaki farkı 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına yazacaktık.

( Ay Sonu KDV Tahakkuku )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
391 Hesaplanan KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı
       191 İndirilecek KDV Hesabı
40.000
15.000
.
.
55.000

Örnek : İşletmenin Eylül ayı sonundaki büyük defter hesapları aşağıdaki gibidir. Buna göre işletmenin ay sonu KDV tahakkukunu yapınız.

BORÇ 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK
7.000
10.000
8.000
20.000
45.000

BORÇ 391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK
12.000
18.000
25.000
15.000
70.000

Bu örnek yukarıda özellikle belirtiğimiz gibi ; 391 Hesaplanan KDV Hesabı Toplamı > 191 İndirilecek KDV Hesabın Toplamı bu durumda aradaki fark 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına devredilir

( Ay Sonu KDV Tahakkuku )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
391 Hesaplanan KDV Hesabı
      360 Ödenecek Vergi ve Fon. Hs
191 İndirilecek KDV Hesabı
70.000
.
.
.
25.000
45.000

Örnek : Ay sonunda 191 İndirilecek KDV Hesabının kalanı 23.000 TL, 391 Hesaplanan KDV Hesabının kalanı 30.000 TL dir. Buna göre ay sonu KDV tahakkuk kaydını yapınız.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
391 Hesaplanan KDV Hesabı
      360 Ödenecek Vergi ve Fon. Hs
191 İndirilecek KDV Hesabı
30.000
.
.
.
7.000
23.000

Örnek : Ay sonunda 191 İndirilecek KDV Hesabının kalanı 40.000 TL, 391 Hesaplanan KDV Hesabının kalanı 35.000 TL dir. Buna göre ay sonu KDV tahakkuk kaydını yapınız.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
391 Hesaplanan KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı
         191 İndirilecek KDV Hesabı
35.000
5.000
.
.
.
40.000

Örnek : 190 Devreden KDV Hesabının kalanı 15.000 TL, 191 İndirilecek KDV Hesabının kalanı 40.000 TL, 391 Hesaplanan KDV Hesabının kalanı 65.000 TL ise buna göre ay sonu KDV tahakkuk kaydını yapınız.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
391 Hesaplanan KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
     360 Ödenecek Vergi ve Fon. Hs
65.000
.
.
.
.
15.000
40.000
10.000

Örnek : 190 Devreden KDV Hesabının kalanı 20.000 TL, 191 İndirilecek KDV Hesabının kalanı 50.000 TL, 391 Hesaplanan KDV Hesabının kalanı 60.000 TL ise buna göre ay sonu KDV tahakkuk kaydını yapınız.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
391 Hesaplanan KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
60.000
10.000
.
.
.
.
20.000
50.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:54

Paylaş

En Yeniler

Yurtdışı Pazar Destek Programı Yürürlüğe Girdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve KOSGEB iş birliği ile KOBİ'lere yönelik “Yurt dışı pazar destek programı” 16 Eylül 2019 tarihinden itibaren… Devamını Oku

39 dakika Önce

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508)

3 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 ay Önce

Kasa Hesabına Adat Uygulaması

Kasa bakiyesinin çok büyük meblağlarda olması durumunda bu paranın kasada olamayacağı ortaklar tarafından kullanılmış olduğu gerekçesiyle örtülü kazanç dağıtımı sayılarak… Devamını Oku

2 ay Önce

299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

Bu gruptaki amortismana tabi varlıklar için ayrılan amortismanların izlendiği hesaptır. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 ay Önce

298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

Bu hesap yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri… Devamını Oku

2 ay Önce