Kategoriler: Muhasebe

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

 

Bu hesap, peşin ödenen ve gelecek döneme ait olduğu için, çalışılan dönemdeki hesaplara kaydedilmemesi gereken giderleri izlemek için kullanılır. Çünkü muhasebenin dönemsellik kavramı gereği yapılan giderler kendi dönemlerine kaydedilirler.

 

İşleyişi 

Gelecek döneme ait olduğu halde peşin olarak ödenen giderler, ait oldukları döneme kadar bu hesaba borç olarak kaydedilirler. Hesapta bekleyen giderler, ait olduğu dönemde ilgili gider hesabının borcuna yazılırken bu hesabın alacağına kayıt yapılırlar.

BORÇ 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

 

.

Örnek : İşletme 1 Ekim 2015 tarihinde 1 yıllık kira bedeli olarak 72.000 TL ödüyor. (stopoj kesintileri hariç tutulmuştur)

Tarih : 01/10/2015 ( Peşin Ödenen Kira Bedeli )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
                               100 Kasa Hesabı
6.000
66.000
.
.
.
72.000

12 aylık kira: 72.000 TL olduğuna göre; aylık kira bedeli: 72.000/12 = 6.000 TL dir.

Ekim kirası 6.000 TL olarak 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabına yazılır.

Kira bedeli 1 yıl olduğu için 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı kullanılmaz kalan tutar 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına yazılır

 

Tarih : 01/11/2015 ( Peşin ödenen kiraların gidere aktarılması)

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
  180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hs
6.000
.
.
6.000

DİKKAT…!! Bu kayıt kira süresi tamamlanana kadar her ayın başında yapılır.

( Aralık 2015, Ocak 2016, Şubat 2016, Mart 2016, Nisan 2016, Mayıs 2016, Haziran 2016, Temmuz 2016 )

 

 

Örnek : İşletme 1 Haziran 2015 tarihinde 1 yıllık kira bedeli olarak 120.000 TL ödemiştir (stopoj kesintileri hariç tutulmuştur) Muhasebe kaydı nasıl olmalıdır ?

Tarih : 01/06/2015 ( Peşin Ödenen Kira Bedeli )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
100 Kasa Hesabı
10.000
110.000
.
.
120.000

Aylık kira bedeli ( 120.000 TL / Ay ) 10.000 TL’dir.

Haziran kirası 10.000 TL olarak 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabına yazılır.

Kira bedeli 1 yıl olduğu için 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı kullanılmaz kalan tutar 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına yazılır

 

Tarih : 01/07/2015 ( Peşin ödenen kiraların gidere aktarılması)

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
       180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hs
10.000
.
.
10.000

DİKKAT…!! Bu kayıt kira süresi tamamlanana kadar her ayın başında yapılır.

 

 

Örnek :  İşletme kullanmak üzere 2015 yılı içerisinde satın aldığı 25.000 TL lik kırtasiye malzemesinin bedelinin tümünü gider olarak kayıt etmiştir. 31 Aralık 2015 tarihinde yapılan sayımda 18.000 TL’lik kırtasiye malzemesinin kullanılmamış olduğu tespit edilmiştir.

Tarih : 31/12/2015 

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
          770 Genel Yönetim Giderleri Hs
18.000
.
.
18.000

Kırtasiye malzemesinin tamamı dönem içinde genel yönetim giderlerine borç yazılarak kaydedilmiştir. Ancak bu malzemenin 18.000 TL’lik kısmı tüketilmemişse ve yeni dönemde tükeneceğini bilinmekte ise  Genel Yönetim Giderleri Hesabından çıkış yapılarak Gelecek Aylara Ait Giderler hesabına giriş yapılmalıdır.(aynı dönem içinde 770 nolu hesap alacaklı çalışabilir )

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:54

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

12 saat Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

12 saat Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

12 saat Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce