Kategoriler: Muhasebe

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ( – )

 

 

Bu hesap, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri nedenleriyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.

Kısaca Açıklamak Gerekirse : 

Stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde azalışların ortaya çıkması, stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır. Pasif karakterli bir hesaptır.

 

İşleyişi 

Stok değer düşüklüğü tespit edildiğinde “654. Karşılık Giderleri Hesabı”nın borcuna ve 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) nın hesaba alacağına kayıt edilir.

Karşılık ayrılan stok kaleminin işletme içinde kullanılması ya da satılması halinde; ilgili stok hesabının alacağı ile karşılaştırılarak daha önce ayrılan karşılık “644. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı”na aktarılarak kapatılır.

BORÇ 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ( – ) ALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

 

 

Örnek : İşletme stoklarından bulunan 40.000 TL tutarındaki malın değerinde rutubet sonucu düşme olmuştur. Değeri düşen mal için % 70 karşılık ayrılmıştır.

( Malın  Değer Düşme Kaydı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
157 Diğer Stoklar Hesabı
         153 Ticari Mallar Hesabı
40.000
.
.
40.000

 

( Değeri Düşen Mal İçin Karşılık Ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri Hesabı
   158 Stok Değer Düşüklüğü Karş.Hs
28.000
.
.
28.000

 

 

Örnek : İşletmedeki 50.000 TL tutarındaki bir malın değeri 45.000 TL ye inmiştir, fakat değer düşüklüğü kesin değildir.

( Malın  Değer Düşme Kaydı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
157 Diğer Stoklar Hesabı
     153 Ticari Mallar Hesabı
50.000
.
.
50.000

 

( Değeri Düşen Mal İçin Karşılık Ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri Hesabı
      158 Stok Değer Düşüklüğü Karş.Hs
5.000
.
.
5.000

 

 

Örnek: İşletmedeki 50.000 TL tutarındaki bir mal için 5.000 TL karşılık ayrılmıştır. Daha sonra Bu mal 47.000 TL ye satılmıştır. KDV % 18 hariç.

( Değeri Düşen Mal İçin Karşılık Ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri Hesabı
 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs
5.000
.
.
5.000

 

( Değeri Düşen Malın Satılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
                  600 Yurtiçi Satışlar Hesabı
                  391 Hesaplanan Kdv Hs
51.460
.
.
.
47.000
8.460

 

( Karşılık Hesabının Kapatılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs
     644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs
5.000
.
.
5.000

 

 

Örnek : İşletmenin 100.000 TL malının 25.000 TL si tamamen kullanılamaz hale gelmiştir. Ayrıca işletme 40.000 TL karşılık ayırmaya karar vermiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
689 Diğer Olağandışı Gid. Zar. Hs.
127 Diğer Stoklar Hesabı
             153 Ticari Mallar Hesabı
25.000
75.000
.
.
.
100.000

 

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri Hesabı
       158 Stok Değer Düşüklüğü Karş Hs
40.000
.
.
40.000

 

 

Örnek : İşletme değeri düşen ve 20.000 TL karşılık ayırdığı 70.000 TL değerindeki Ticari malın satılmasının imkansız olduğunu saptayıp kayıtlardan silmeye karar vermiştir.

( Malın  Değer Düşme Kaydı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
157 Diğer Stoklar Hesabı
    153 Ticari Mallar Hesabı
70.000
.
.
70.000

 

( Değeri Düşen Mal İçin Karşılık Ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri Hesabı
   158 Stok Değer Düşüklüğü Karş.Hs
20.000
.
.
20.000

 

( Ticari Malın Satılmasının İmkansız Hale Gelmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs.
689 Diğer Olağandışı Gid. Zar. Hs.
      157 Diğer Stoklar Hesabı
20.000
50.000
.
.
70.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:54

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

6 saat Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

7 saat Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

7 saat Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce