Kategoriler: Muhasebe

139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı ( – )

 

Senetli ve senetsiz şüpheli diğer alacakların tahsil edilememe ihtimalinin kuvvetlenmiş olması halinde, bu tür risklerin giderilmesini sağlamak üzere ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık, teminatı aşan kısım için kullanılır.

Aktifi Düzenleyici Pasif karakterli bir hesaptır.

 

İşleyişi :

BORÇ

 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hs( – )

ALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

 

Şüpheli alacaklar için ayrılan karşılık tutarlarları  139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı ( – )  alacak  ve  654. Karşılık Giderler hesabına borç kaydedilir.

 

Karşılık ayrılan alacağın tahsil edilmesinde ise Karşılığın iptalinde  139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı ( – ) borç kaydedilerek,

Karşılık tutarı Aynı dönemde ise  644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının alacağına

Sonraki dönemde ise 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hesabına alacak kaydedilerek kapatılır.

 

Ayrıca Karşılık ayrılan alacağın tahsilde  138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı alacaklandırılırken tahsile göre  örneğin peşin tahsil edilmesi durumda 100 kasa hesabı borçlandırılır.

 

Karşılık ayrılan tutar değersiz hale gelmesinde ( Zararın gerçekleşmesinde )  139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı ( – ) borçlandırılır ve  138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı alacaklandırılır.

 

Örnek :  İşletme 10/03/ 2015 tarihinde 4.000 TL tutarında bir ticari faaliyetten olmayan alacağının ödenmediği için dava açmış ve bu alacağı şüpheli hale getirmiştir. Bu alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. 30/04/2015 tarihinde karşılık ayrılan bu alacak tahsil edilmiştir.

( Alacağın şüpheli hale getirilmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı
                 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs
4.000
.
.
4.000

 

( Şüpheli alacağa karşılık ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri Hesabı
     139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hs ( – )
4.000
.
.
4.000

 

Tarih :  30/04/2015  ( Şüpheli alacağın tahsili )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
       138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı
4.000
.
.
4.000

 

Tarih :  30/04/2015 ( Şüpheli alacak karşılığının iptali )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karş.Hs ( – )
     644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs
4.000
.
.
4.000

Alacak sonraki dönemde tahsil edilseydi sadece 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı yerine   671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hesabını kullanılacaktı.

 

 

Örnek : İşletme 01.04.2015 tarihinde 3.000 TL tutarında  bir ticari faaliyetten olmayan alacağının ödenmediği için protesto ettirmiş ve bu senedi şüpheli hale getirmiştir. Bu alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. 30.04.2015 tarihinde alacağın tahsili ortadan kalkmıştır yani alacak değersiz hale gelmiştir.

( Alacağın şüpheli hale getirilmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı
                136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs
3.000
.
.
3.000

 

( Şüpheli alacağa karşılık ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri Hesabı
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Kar.Hs ( – )
3.000
.
.
3.000

 

Tarih : 30/04/2015 ( Şüpheli  alacağın değersiz hale gelmesi ( imkansızlaşması ) )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hs ( – )
                138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı
3.000
.
.
3.000

 

 

Örnek : İşletmenin elinde bulunan demirbaşları 8.000 TL veresiye olarak satımış  fakat alacağı  10/03/2015 tarihinde şüpheli hale gelmiştir.

30/05/2015 tarihinde ise işletme bu alacağına  3.000 TL karşılık ayırmıştır.

07/06/2015 tarihinde ise işletme şüpheli durumdaki ve karşılık ayırdığı alacağını  5.000 TL olarak tahsil etmiştir.

 

Tarih : 10/03/2015 ( Alacağın şüpheli hale getirilmesi  )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı
            136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs
8.000
.
.
8.000

 

Tarih :  30/05/2015 ( Şüpheli alacağa karşılık ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri Hesabı                  
      139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hs ( – )
3.000
.
.
3.000

 

Tarih : 07/06/2015  ( Şüpheli alacağın tahsili )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hs ( – )
                        138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hs.
5.000
3.000
.
.
.
8.000

 

 

Örnek :  İşletme daha önceki dönem şüpheli olduğu için 4.000 TL karşılık ayırdığı, 16.000 TL  tutarındaki ticari faaliyetten olmayan şüpheli alacağını, 14.000 TL olarak tahsil etmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hs ( – )
       138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hs.
                671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hs
14.000
4.000
.
.
.
.
16.000
2.000

 

 

Örnek: İşletme daha önceki dönem şüpheli olduğu için 10.000 TL karşılık ayırdığı, 40.000 TL tutarındaki ticari faaliyetten olmayan şüpheli alacağını, 20.000 TL olarak tahsil etmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hs ( – )Hs
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları
                      138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hs.
20.000
10.000
10.000
.
.
.
.
40.000

 

 

Örnek : Daha önce tamamı için karşılık ayrılan 2.000 TL alacağın 2015 tarihinde tahsil olanağı kalmadığı görülmüştür

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hs ( – )Hs
                         138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hs.
2.000
.
.
2.000

 

Sorunun devamı :  2015 tarihinde tahsil olanağı kalmayıp kaydını sildiği 2.000 TL  2016 yılında tahsil edilmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
     671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hs
2.000
.
.
2.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:54

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı Form Ba – Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura Kullanma Mecburiyeti, 2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı,

2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan  Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

2 hafta Önce