Kategoriler: Muhasebe

138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı

 

Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz ticari olmayan alacakların izlendiği hesaptır.

 

İşleyişi 

Tahsili şüpheli hale gelmiş olan alacaklar bulundukları hesaplardan çıkartılarak bu hesaba borç kaydedilirler. Şüpheli alacağın tahsili veya tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu hesaba alacak olarak kaydedilirler.

BORÇ

138 Şüpheli Diğer Alacakalr Hesabı

ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

 

 

Örnek :  İşletme  personeline  2.000 TL borç vermiş ve  alacağın istenmesine rahmen tahsil edilememiş şüpheli duruma gelmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hs
                135 Personelden Alacaklar Hs.
2.000
.
.
2.000

 

 

Örnek : İşletme ortağından olan 3.000 TL tutarında bir alacağının ödenmemesi üzerine alacağı dava takibine vermiştir ve bu alacağı şüpheli hale getirmiştir. Fakat şüpheli hale gelen bu alacak daha sonra ödenmiştir.

( Alacağın şüpheli hale getirilmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hs
            131 Ortaklardan Alacaklar Hs.
3.000
.
.
3.000

 

( Şüpheli alacağın tahsili )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
 100 Kasa Hesabı
              138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hs
3.000
.
.
3.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:54

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

12 saat Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

12 saat Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

12 saat Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce